Hoppa till innehåll

Om oss

Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf. är expert på ungdomsmedverkan, som främjar ungdomars möjligheter att påverka och agera i samhället. Vi arbetar för unga genom att främja ungas intressen i beslutsfattande och utbilda unga fullmäktige. Vår viktigaste värdering är ungas förmåga att agera och påverka samhället. Därför leds vår organisation av en förbundsstyrelse bestående av unga medlemmar.

Vårt uppdrag är att bevaka alla finländska ungas intressen och att företräda ungdomsfullmäktige och samhälleligt aktiva ungdomar i beslutsfattandet.

Finlands ungdomsfullmäktiges förbund är den enda nationella intressebevakaren för ungdomsfullmäktige. Enligt lagen ska alla finska kommuner och välfärdsområden ha ett ungdomsfullmäktige.

Vår vision är ett samhälle där ungdomsfullmäktige är en etablerad del av det finska beslutsfattandet. I varje kommun och område har ungdomsfullmäktige reellt inflytande i beredning, beslutsfattande och uppföljning. Genom bland annat närvaro- och yttranderätt i olika beslutande organ.