Hyppää sisältöön

Maakunnallinen nuorisovaltuusto maakuntavaikuttajan silmin

 

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntahallituksen puheenjohtaja näkee maakunnalliset nuorisovaltuustot keinona tukea tulevaisuuden vaikuttajia ja ottaa nuoret mukaan kuntaa suurempiin päätöksiin.

Hanna Huttunen on paitsi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, myös Keskustan kansanedustaja. Siksi hänellä on aikaa tavata pikaisesti eduskuntatalon kahvilassa arvioidakseen, mikä vuonna 2018 toimintansa aloittaneen Pohjois-Karjalan maakunnallisen nuorisovaltuuston merkitys on maakunnalle. Maakuntahallituksen puheenjohtajalle maakunnallisen nuorisovaltuuston taival on ollut Huttuselle tuttu jo niiltä ajoilta, kun nuorisovaltuustoa vasta alettiin suunnitella vuonna 2017. 

Huttusen mukaan ymmärrys nuorten osallistumisen tärkeydestä on syynä siihen, että Pohjois-Karjalan maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminta jatkuu tulevaisuudessakin. Hän myös korostaa, että toimiva aluepolitiikka vaatii kaikkien asukkaiden huomioimista.

“Mietimme jo edellisen maakuntauudistusprosessin aikana, kuinka eri ihmisryhmien osallistuminen päätöksentekoon turvattaisiin Pohjois-Karjalan maakunnassa. Nuoret nousivat jo aikaisessa vaiheessa esiin näissä keskusteluissa, koska juuri nuorista löytyvät ne tulevaisuuden päättäjät ja tekijät.”

Huttunen uskoo maakunnallisen nuorisovaltuuston vaikutukseen myös tulevaisuudessa.

”Riippumatta tulevista alueuudistuksista on tahtotila siihen, että maakunnallinen nuorisovaltuusto säilyy osana nykyisen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rakenteita. Pohjois-Karjalassa on aina ollut tekemisen meininki ja vahva perinne ottaa kaikki mukaan rakentamaan yhteisiä asioita.  Kyse ei ole vain siitä, että nuoret tuovat virtaa asioihin. Tulevaisuuden päättäjinä nuorten on arvokasta päästä jo aikaisessa vaiheessa tutustumaan maakunnallista päätöksentekoon.”

Hanna Huttunen on ilahtunut esimerkiksi keväällä 2019 Pohjois-Karjalan maakunnalliselle nuorisovaltuustolle myönnetystä 10 000 toimintarahasta osana osallistuvan budjetoinnin kokeilua. Maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenet osallistivat laajasti koko maakunnan nuoria päättämään rahojen käyttökohteesta – joksi valikoitui nuorille suunnattu uusi festivaali, joka järjestetään kesällä 2020. Huttunen puhuu arvostavasti nuorten vaikuttamisinnosta.

“Nuorissa on erilaisia ihmisiä siinä missä aikuisissakin: jotkut tykkäävät olla taustalla, toiset keulilla, toiset harkitsevat ja toiset puhuvat todella suoraan. Tavallisesti heidän tekemisessään on vähemmän protokollamaisuutta ja jähmeyttä verrattuna aikuisten kanssa tekemiseen. Protokollan seuraaminen on ymmärrettävää sikäli, että se antaa ryhtiä ja rakennetta päätösten tekoon ja sitä kautta arvovallan ja luotettavuuden. Mutta nuorissa näkyy into ja tulevaisuudenusko, ja esimerkiksi ilmastoliikkeessä näkyy nuorten aidosta huolesta lähtenyt sinnikäs toiminta hienosti.”

 

Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaajaa, kansanedustaja Hanna Huttusta haastatteli manu-hankkeen projektikoordinaattori Sohvi Hellsten.