Hyppää sisältöön

Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti

Pyöreä violetin värinen logo, jossa lukee Nuorisovaltuustomyönteinen kunta sertifikaatti ja keskellä on Nuva ry:n tunnus N-kirjain.

Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti on tunnustus kunnille, jotka edistävät kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia. 

Millainen on Nuorisovaltuustomyönteinen kunta?

Nuorisovaltuustomyönteisessä kunnassa nuorisovaltuuston tila on vakaa ja kunta tarjoaa hyvän perustan nuorisovaltuuston toiminnalle. Kunnassa on lisäksi nuorisovaltuustotoiminnan vaikuttavuutta tukevia rakenteita, joita käytetään ja kehitetään aktiivisesti. Kunnan nuorisovaltuusto kokee, että sillä on hyvät toimintaedellytykset ja resurssit vaikuttaa ja kuulla kunnan muita nuoria.


Sertifikaatin hakeminen

Sertifikaatti on tunnustus koko kunnalle nuorisovaltuustotoiminnan eteen tehdystä työstä. Haluamme kuulla kunnan viranhaltijoita, päättäjiä sekä nuorisovaltuustoa hakemuksissa. Hakemuksen yhteyshenkilö on nuorisovaltuuston ohjaaja. Sertifikaatti voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hakuaika

Vuoden 2023 hakukausi on päättynyt.

Sertifikaatti voidaan myöntää kerralla useammalle kunnalle, jotka täyttävät myöntämiseen vaaditut kriteerit. Vuoden 2023 sertifikaatit myönnetään toukokuussa.

Myöntämisperusteet ja käsittely

Kunnan pitää täyttää nämä ehdot:

 • Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama.
 • Nuorisovaltuustolla on toimintasääntö.
 • Nuorisovaltuusto on saanut perehdytystä toimintaansa kauden alkaessa.
 • Nuorisovaltuustolla on lautakuntaedustaja kaikissa lautakunnissa (poislukien vaali- ja tarkastuslautakunta).
 • Nuorisovaltuusto on edustettuna kunnanvaltuustossa (valtuustoedustaja).
 • Nuorisovaltuustolla on suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon (ei kuntalaisaloite). (Kriteeriä päivitetty 26.9.2021)
 • Nuorisovaltuustolla on riittävät resurssit toimintansa pyörittämiseen. (Kriteeriä päivitetty 26.9.2021)
 • Kunta viestii nettisivuillaan nuorisovaltuuston ajantasaisista kuulumisista, kokoonpanosta, esityslistoista ja pöytäkirjoista sekä nuorisovaltuuston sekä ohjaajan yhteystiedoista. (Kriteeriä päivitetty 26.9.2021)
 • Nuorisovaltuusto on osallistunut sertifikaatin hakemiseen ja toimittaa lausunnon, josta käy ilmi, kuinka nuorisovaltuusto kokee voivansa vaikuttaa kunnassa.

Lisäksi vähintään kolmen seuraavista ehdoista pitää täyttyä:

 • Nuorisovaltuustolla on kummivaltuutettu tai muu vastaava rakenne, joka vahvistaa yhteistyötä kunnallisten luottamushenkilöiden kanssa.
 • Kunta on sitoutunut maksamaan nuorisovaltuutettujen jäsenyydet Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:ssä.
 • Nuorisovaltuustolla on edustuspaikka kunnanhallituksen kokouksissa.
 • Kunta mahdollistaa yhteistyön kunnan muiden toimijoiden kanssa.
 • Kunnan eri virkahenkilöt tekevät yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa esimerkiksi tuomalla nuvan kokouksiin tietoa toimialan ajankohtaisista asioista tai pitämällä kyselytunteja. (Kriteeriä päivitetty 26.9.2021)
 • Kunnanhallitus pyytää nuorisovaltuustolta lausuntoja lapsia ja nuoria koskevista asioista.
 • Suosittelijan puoltolause (esim. Nuva ry:n piiri, kunnanjohtaja, nuvan kummivaltuutettu). (Kriteeriä päivitetty 26.2.2023)
 • Muu kunnan mahdollistama nuorisovaltuustomyönteinen toiminta.

Hakemukset käsittelevät nuorisovaltuustotuesta vastaava hallituksen jäsen sekä edunvalvonnan asiantuntija. Hakemukset pisteytetään hyödyntäen hakemuksessa olevia tietoja, nuorisovaltuustoselvitystä, kuntien maksamia jäsenmaksuja sekä mahdollista suosittelijan puoltolausetta. Sertifikaatin myöntämisestä päättää Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus.

Nuorisovaltuuston lausunto

Kunnan täytyy toimittaa hakemuksessa nuorisovaltuuston lausunto, jotta nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti voidaan myöntää. Lausunnossa pitää vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Ketkä ovat osallistuneet nuorisovaltuuston lausunnon tekemiseen?
 • Ovatko nuorisovaltuuston toimintaresurssit riittäviä?
 • Millaiset puitteet nuorisovaltuustolla on toimintansa pyörittämiseen, esimerkiksi toimintavarat, ohjaaja ja kokoustilamahdollisuus?
 • Koetteko voivanne vaikuttaa kunnassa?
 • Maksetaanko kunnassanne nuorisovaltuutetuille kokouspalkkioita ja/tai matkakulukorvausta? Jos ei, niin miksi?

Valvonta ja seuranta

Valvontaa ja jälkiseurantaa toteutetaan nuorisovaltuustoselvityksen yhteydessä. Jos kunnan epäillään rikkoneen kriteerien vaatimuksia, liittohallitus voi päätöksellään katkaista sertifikaatin voimassaolon kesken kauden. Sertifikaattikauden päättyessä kunnan kanssa käydään neuvottelut, joissa käydään läpi esimerkiksi sertifikaattiin kohdistuvia mahdollisia muutoksia.

Lisätietoja

Nette Rimpioja
Puheenjohtaja
+358 44 777 0561
nette.rimpioja@nuva.fi

Miisa Tervala
Edunvalvonnan asiantuntija
+358 44 770 0150
miisa.tervala@nuva.fi