Hyppää sisältöön

EU nuorten elämässä-hanke

Miten EU-politiikka vaikuttaa nuoriin? Miten nuori voi huomata EU:n merkityksen paikallisella tasolla, omassa kunnassaan? Miten EU yleisesti edes toimii ja miten sen toimintaan voi itse vaikuttaa?

”EU nuorten elämässä” on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n hanke, joka toteutetaan vuoden 2024 EU-vaalien yhteydessä ja on rahoitettu valtioneuvoston kanslian myöntämistä valtionavuista kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä 13-18-vuotiaiden nuorten tietoisuutta EU-tason päätöksenteosta, sen vaikutuksista paikallisen tason päätöksentekoon sekä äänestämisen merkityksestä. Tarkoituksena on nostaa esiin nuoria koskevia EU-teemoja, jotka konkretisoivat EU:n merkitystä alle 18-vuotiaiden nuorten elämässä ja asuinympäristössä.

Miten hanke toteutuu?

”EU nuorten elämässä” on pohjimmiltaan tiedotuskampanja, jossa Nuva ry luo liudan erilaisia tietoiskuja, videoita ja blogeja EU-politiikkaan liittyen, tarkoituksena valaista EU:n toimintatapoja ja sen eri tahoja.

Tätä viestintämateriaalia ei tosin ole luotu ainoastaan Nuva ry:n käyttöön, vaan suuri osa materiaalista on saatavilla myös paikallisten nuorisovaltuustojen käyttöön omassa toiminnassaan, hankkeen materiaalipankin kautta!

Nuorisovaltuutettu, tuo EU paikalliselle tasolle!

Nuorisovaltuustoilla on iso rooli hankkeen toteuttamisessa, sillä heillä on todellinen yhteys kuntansa nuoriin, sekä tarvittava näkökulma ja osaaminen nuorten kielellä viestimisestä. Nuorisovaltuustot ovat hyvin orientoituneita paikalliseen päätöksentekoon, mutta osaaminen EU-politiikasta ja sen vaikutuksista voi olla vaihtelevaa. Hankkeen myötä nuorisovaltuustoilla on mahdollisuus omissa viestintäkanavissaan tuoda esille EU-aiheita ja osaamista ja tavoittaa oman kuntansa tai alueensa nuoria.

Nuorisovaltuustojen osallistumisesta hankkeen viestintään tehdään mahdollisimman vaivatonta. Kaikki kampanjamateriaali kerätään yhteiselle alustalle, materiaalipankkiin, josta materiaaleja voi ladata omaan käyttöön ja muokattavaksi. Materiaalipankista löytää informatiivista sisältöä EU:n toimintaan ja eri tahoihin liittyen, somepohjia jotka nuorisovaltuustot voivat räätälöidä oman kuntansa mukaisesti, ja lopuksi erilaisia julkaisuja, jotka muistuttavat äänestämisen tärkeydestä.

Materiaalipankin itse sisältö on jaettu erilaisiin instagram-postauksiin ja se on Nuva ry:n viestintätiimin tuottamaa. Postaukset on jaettu kansioihin kategorioittain. Materiaalipankin sisältöä päivitetään ja lisätään myös hankkeen aikana.

Materiaalipankin linkki löytyy täältä.

Postauksien aikataulutus ja järjestys ovat nuorisovaltuuston itse päätettävissä. Postausten yhteydessä toivomme myös, että Nuva ry mielellään tägätään kuvaan.

Järjestä EU-aiheista toimintaa kotikunnassasi!

Nuorisovaltuustoja kannustetaan järjestämään hankkeeseen liittyen paikallisia EU-aiheisia tapahtumia, kuten matalan kynnyksen EU-iltoja. Nuorisovaltuustot saavat tapahtuman järjestämiseen tukea ja ohjeita Nuva ry:ltä, ja heillä on myös mahdollisuus hakea pieni rahallinen avustus kattamaan tapahtuman kustannukset.

Avustusta on mahdollista saada 200€ / nuorisovaltuusto. Mikäli useampi nuorisovaltuusto toteuttaa yhteisen tapahtuman, nuorisovaltuustot voivat hakea myös suurempaa summaa. Avustusta on jaossa yhteensä 25×200€.

Hakemusten deadline-päivää on jatkettu!

Hakemukset voi lähettää osoitteeseen toimisto@nuva.fi tai miisa.tervala@nuva.fi sunnuntaihin 12.5. mennessä. Tapahtuma tulee järjestää EU-vaalipäivään (9.6.) mennessä.

Lisätietoja rahallisen avustuksen hakemisesta

Kriteerit avustuksen myöntämiselle
Hakemuksia käsitellessä seuravaat asiat on otettava huomioon

 • Tapahtumaan osallistumisen tulee olla maksutonta
 • Tapahtuman tulee olla saavutettava ja sen tulee olla suunnattu ensisijaisesti nuorille
 • Tapahtuman tulee liittyä EU-vaaleihin ja sen tulee toteutua ennen vaalipäivää 9.6.

Mitä hakemuksen tulee sisältää?

 • Aika, paikka ja avustusta hakevan nuorisovaltuuston nimi
 • Millainen tapahtuma on kyseessä ja mihin rahaa aiotaan käyttää
 • Mitä tapahtumalla tavoitellaan ja miten tavoitteeseen päästään
 • Kohderyhmä
 • Miten rahat vastaanotetaan, esim. tilisiirto tai kulukorvaus

Millä perusteella rahat jaetaan?

 • Alueellinen kattavuus ja tasainen jakautuminen eri nuorisovaltuustoille
 • Hakemuksen sisällön laatu
 • Miten hyvin liittyy vaaleihin
 • Määritetty selkeät tavoitteet ja miten niihin päästään

EU-vaalipaneeli 29.5.

Hanke huipentuu Nuva ry:n järjestämään EU-vaalipaneeliin, johon puhujiksi tulee EU-vaaliehdokkaita. Paneeli pidetään kello 17:00-19:00 Allianssi-talolla (Asemapäällikönkatu 1), Helsingissä keskiviikkona 29.5. siten, että sitä on mahdollista seurata livenä tai striimin välityksellä. Paneeli käsittelee EU-toiminnan vaikutusta nuorten elämään ja tarjoaa kiinnostavaa keskustelua kaikille nuorisovaltuutetuille tai yleisesti nuorten vaikuttamisesta kiinnostuneille. Panelisteina mm. Emilia Kangaskolkka (SDP.), Tommi Terä (KD.) ja Sami Ronkola (Kesk.) sekä muita! Tapahtumalle ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, ovet aukeavat 16:30! Linkki paneelin striimiin päivittyy tälle sivulle saman päivän aikana.

Yhteistyökumppaneina paneelissa toimivat Sakki ry ja Suomen Lukiolaisten Liitto.

Lisätietoja

Axel Eriksson
Viestinnän ja tapahtumatuotannon asiantuntija
+358 50 355 1214
axel.eriksson@nuva.fi

Halla Kokkonen
Edunvalvonnan asiantuntija
+358 44 770 0150
halla.kokkonen@nuva.fi