Hyppää sisältöön

Nuorelle vaikuttajalle

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ydintehtävä on tukea nuoria vaikuttajia ja ryhmiä ympäri Suomen. Toiminnassamme on tilaa jokaiselle vaikuttamisesta kiinnostuneelle nuorelle!

Olitpa siis kotoisin pienemmästä kunnasta, suuremmalta hyvinvointialueelta tai muuten vain kiinnostunut vaikuttamaan, olet tervetullut järjestömme toimintaan!

Vinkkejä vaikuttamiseen

  • Ole rohkea ja ota yhteyttä niin kuntasi viranhaltijoihin että päättäjiin! Menkää vaikka kahville puhumaan nuorille tärkeistä asioista.
  • Yhteistyössä on voimaa, hyödynnä siis verkostoja ympärilläsi!
  • Lähde mukaan toimintaamme verkostoitumaan ja oppimaan uutta omaan vaikuttajatyöhösi!
  • Asiantuntijamme auttavat sinua vaikuttamisessa ja lausuntojen tekemisessä, ole siis rohkeasti yhteydessä heihin.
  • Ota Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton materiaalipankki haltuun ja hyödynnä vinkit ja materiaalit vaikuttamisesi maksimoinniksi! Löydät materiaalipankista esimerkiksi erilaisia aloitepohjia.

Miksi nuoren tulee saada vaikuttaa?

Lasten ja nuorten oikeudet vaikuttaa on kirjattu kansainvälisiin sopimuksiin, Suomen perustuslakiin sekä muihin säädöksiin. Jos joku kieltää sinulta mahdollisuuden vaikuttaa, voit vedota oikeuksiisi viittaamalla alla oleviin säädöksiin:

YK:n lastenoikeuksien sopimus

12. artikla: Lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa.

Perustuslaki (731/1999)

6. § Yhdenvertaisuus: Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Nuorisolaki (1285/2016)

24. § Nuorten osallistuminen, vaikuttaminen ja kuuleminen: Kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Kuntalaki (410/2015)

26. § Nuorisovaltuusto: Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Perusopetuslaki (628/1998)

47. a § Osallisuus ja oppilaskunta: Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021)

32. § Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet:

Aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.