Hyppää sisältöön

Päättäjille

Nuorten osallisuuden yksi suurimmista esteistä on aikuisten asenteet. Alle 18-vuotiaat ovat ainoa väestöryhmä, joka ei voi vaaleilla valita edustajaansa päättäviin pöytiin.

Siksi on tärkeää, että:

 • kunnassa ja hyvinvointialueella toimii aktiivinen nuorten vaikuttajaryhmä,
 • sillä on riittävät toimintaedellytykset  ja ohjaavan aikuisen tuki hyödynnettävissä sekä
 • nuorilla on aidot vaikutusmahdollisuudet kuntien ja hyvinvointialueiden päätöksenteon eri tasoilla.

Nuorten vaikuttajaryhmällä tulee olla läsnäolo- ja puheoikeus

 • kunnanvaltuustossa
 • kunnan lautakunnissa/valiokunnissa
 • kunnanhallituksessa
 • aluevaltuustossa
 • hyvinvointialueen lautakunnissa/valiokunnissa
 • aluehallituksessa
 • sekä muissa olennaisissa työryhmissä ja kokoonpanoissa

Nuorten vaikuttajaryhmällä tulee olla suora aloiteoikeus

 • kunnanvaltuustossa
 • aluevaltuustossa

Mitä sinä voit tehdä nuorten osallisuuden eteen?

Päättäjänä voit olla edistämässä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia omalla alueellasi ja luottamustehtävissä, joissa itse vaikutat.

Kunnissa ja hyvinvointialueilla voit tehdä aloitteita, jotta nuorille annetaan vaikuttamisen paikkoja esimerkiksi valtuustoissa ja lautakunnissa. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on tehnyt valmiita aloitepohjia, joita voit hyödyntää. Aloitepohjat löydät materiaalipankistamme (Google Drive-kansio).

Jos tarvitset lisää tietoa nuorisovaltuustojen toiminnasta ja nykytilasta, voit tutustua Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton vuosittain teettämään Nuorisovaltuustoselvitykseen.

Voit olla myös matalalla kynnyksellä yhteydessä asiantuntijoihimme, jos kaipaat lisätietoa tai tukea nuorten osallisuuden edistämisessä.


Lisätietoja

Miisa Tervala
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
miisa.tervala@nuva.fi