Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Nuva ry:n tietosuojaselosteet

Tältä sivulta löydät kaikki Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n tietosuojaselosteet.

Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry:n tietosuojakäytänteistä voi olla yhteydessä Nuva ry:n toimistoon (toimisto@nuva.fi).

Nettisivut

Evästeet

Verkkosivustomme ei kerää eikä tallenna käyttäjistä ilman käyttäjän suostumusta sähköpostiosoitteita tai mitään muita henkilökohtaisia tai tunnistettavia tietoja.

Verkkosivustolla käytetään vain verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Statistiikka

Verkkosivustolla on käytössä statistiikka. Statistiikka ei käytä evästeitä, eikä dataa välitetä kolmannelle osapuolelle, eikä yksittäistä kävijää voi tunnistaa, koska kaikki IP-osoitetiedot on anonymisoitu. Sivuston statistiikka kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja ja on sivuston kehittämisen kannalta välttämätön.

Sähköpostiuutiskirje

Rekisterin pitäjä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. (y-tunnus: 1772253-6)
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
toimisto@nuva.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n pääsihteeri
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
(toimisto@nuva.fi)

Rekisterin nimi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n uutiskirjeiden tilaajarekisteri.

Rekisterin käsittelijä

Uutiskirjeiden lähettämisessä käytämme yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua.

Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lue lisää MailChimpin tietosuojakäytännöistä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n uutiskirjeiden lähettämiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö itse haluaa tilata uutiskirjeitä. Tiedot poistetaan, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa ottaa vastaan uutiskirjeitä, tai kun rekisterinpitäjä lopettaa uutiskirjeiden toimittamisen ja lähettämisen.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisällöt

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat antaneet suostumuksensa uutiskirjeen lähettämiseen heille.

Rekisterissä voidaan käsitellä uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteita tai muita tilaajan itse toimittamia yhteystietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen tilaajan itse tilauksen yhteydessä luovuttamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Uutiskirjeiden lähetysjärjestelmänä käytetään yhdysvaltalaista MailChimp:iä. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lue lisää MailChimpin tietosuojakäytännöistä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

WhatsApp-tiedotteet

Rekisterinpitäjä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. (y-tunnus: 1772253-6)
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
toimisto@nuva.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n pääsihteeri
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
(toimisto@nuva.fi)

Rekisterin nimi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n WhatsApp-tiedotteiden rekisteri.

Rekisterin käsittelijä

Tiedotteiden lähettämisessä käytämme yhdysvaltalaista WhatsApp-pikaviestipalvelun vastaanottajalistatoimintoa. 

WhatsApp ja sen emoyhtiö Meta toimivat henkilötietojen käsittelijöinä. Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tehdään WhatsAppissa ja Metassa käyttäen komission hyväksymiä vakiolausekkeita (standard contractual clauses, SCC) Lisätietoja WhatsAppin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n WhatsApp-tiedotteiden lähettämiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö itse haluaa tilata WhatsApp-tiedotteita. Tiedot poistetaan, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa ottaa vastaan WhatsApp-tiedotteita, tai kun rekisterinpitäjä lopettaa WhatsApp-tiedotteiden toimittamisen ja lähettämisen.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisällöt

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat antaneet suostumuksensa WhatsApp-tiedotteiden lähettämiseen heille.

Rekisterissä voidaan käsitellä Whatsapp-tiedotteiden tilanneiden puhelinnumeroita tai muita tilaajan itse toimittamia yhteystietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

WhatsApp-tiedotteen tilaajan itse tilauksen yhteydessä luovuttamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirtäminen EU:n / ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Whatsapp-tiedotteiden lähetysjärjestelmänä käytetään yhdysvaltalaista WhatsAppia. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että WhatsApp noudattaa EU komission hyväksymiä vakiolausekkeita (standard contractual clauses, SCC) Lisätietoja WhatsAppin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

WhatsApp-ryhmät

Rekisterinpitäjä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. (y-tunnus: 1772253-6)
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
toimisto@nuva.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n pääsihteeri
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
(toimisto@nuva.fi)

Rekisterin nimi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n WhatsApp-ryhmien rekisteri.

Rekisterin käsittelijä

Tiedotteiden lähettämisessä käytämme yhdysvaltalaista WhatsApp-pikaviestipalvelun vastaanottajalistatoimintoa. 

WhatsApp ja sen emoyhtiö Meta toimivat henkilötietojen käsittelijöinä. Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tehdään WhatsAppissa ja Metassa käyttäen komission hyväksymiä vakiolausekkeita (standard contractual clauses, SCC) Lisätietoja WhatsAppin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n hallinnoiman WhatsApp-ryhmän ylläpitämiseksi.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisällöt

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat antaneet suostumuksensa WhatsApp-ryhmään lisäämiseen. Henkilötietoja  kerätään Webropol-lomakkeella. Henkilöt saattavat liittyä ryhmään myös suoran linkin kautta. 

Rekisterissä voidaan käsitellä WhatsApp-ryhmään liittyneiden nimiä, puhelinnumeroita ja muita rekisteröidyn itse toimittamia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

WhatsApp-ryhmän jäsenen itse liittymispyynnön tai liittymisen yhteydessä luovuttamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirtäminen EU:n / ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Whatsapp-ryhmät toimivat yhdysvaltalaisella WhatsApp-alustalla. Tällöin WhatsApp ja sen emoyhtiö Meta toimivat henkilötietojen käsittelijöinä. Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tehdään WhatsAppissa ja Metassa käyttäen komission hyväksymiä vakiolausekkeita (standard contractual clauses, SCC) Lisätietoja WhatsAppin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö itse haluaa olla mukana Nuva ry:n hallinnoimassa WhatsApp-ryhmässä. Tiedot poistetaan, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa olla mukana WhatsApp-ryhmässä, tai kun rekisterinpitäjä lopettaa WhatsApp-ryhmien ylläpitämisen. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanan sekä riittävät käyttöoikeudet. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Tapahtuma-, kysely- ja rekrytointirekisteri

Rekisterin pitäjä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. (y-tunnus: 1772253-6)
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
toimisto@nuva.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n järjestösuunnittelija
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
(toimisto@nuva.fi)

Rekisterin nimi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n tapahtuma-, kysely- ja rekrytointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tapahtumien osallistujatietojen, kyselyiden ja tutkimusten vastausten kerääminen sekä järjestön rekrytointiprosessit.

Tietoja käsitellään Webropol-ohjelmistolla ja Google Drivessa.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisällöt

Henkilöt, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat antaneet suostumuksensa tietojen käsittelyyn.

Tapahtumailmoittautumisissa kysytään pääsääntoisesti seuraavia henkilötietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot( sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite)
 • Nuva ry:n piirijärjestö
 • sukupuoli
 • ikä
 • allergiat, erityisjärjestelyjen tarve (esim. sairauden tms. takia), joita tarvitaan tapahtuman järjestämiseen ja mahdollisten ensiaputilanteiden varalle
 • lähiomaisen yhteystiedot
 • laskutusosoite

Tutkimuksissa ja muissa kyselyissä voidaan kysyä seuraavia tietoja:

 • kunta/piirijärjestö
 • ikä
 • sukupuoli
 • yhteystiedot

Rekrytointeja tehtäessä keräämme pääsääntöisesti seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot

Osa kyselyistä toteutetaan anonyymeinä. Tällöin henkilötietoja ei kerätä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröityneeltä itseltään Webropol-lomakkeella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuta ulkopuolisten toimijoiden käyttöön. Poikkeuksena on kolmannen osapuolen kanssa yhteistyössä järjestettävät tilaisuudet, jolloin henkilötietoja voidaan luovuttaa eteenpäin kumppanille tapahtuman järjestämistä varten. (Esimerkiksi allergiat ruokailuja varten ja tarvittavat henkilötiedot kulunvalvontaan.) Laskutustiedot kirjataan laskutusjärjestelmään ja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle laskuttajalle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja säilötään Google Drive pilvipalvelussa, joka noudattaa EU:n yleisen tietosuojasetuksen vaatimuksia.

Henkilötietojen säilytysaika

Tapahtumien henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen tapahtuman järjestämisen, palautteen keräämisen ja laskutuksen vuoksi. Kirjanpitoa varten tarvittavia henkilötietoja säilytetään lain edellyttämä aika.

Kyselyiden, tutkimusten ja rekrytointien yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Rekisteriin kirjautuminen vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Tietojen käsittelymahdollisuus myönnetään suppeimmassa mahdollisessa laajuudessaan. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Mikäli henkilötiedoista on tarpeen ottaa manuaalisia kopioita, kuten paperisia listoja, niitä käsitellään huolellisesti hyvää tiedonhallintatapaa noudattaen. Kopiot tuhotaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Nuorisovaltuustorekisteri

Rekisterin pitäjä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. (y-tunnus: 1772253-6)
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
toimisto@nuva.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n järjestösuunnittelija
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
(toimisto@nuva.fi)

Rekisterin nimi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n rekisteri Suomen nuorisovaltuustoista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhteydenpito nuorisovaltuustojen kanssa sekä tilastointi nuorisovaltuustojen toiminnasta Suomessa

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisällöt

Rekisteri sisältää Suomessa toimivien nuorisovaltuustojen tai vastaavien nuorten vaikuttajaelinten yhteystietoja. Rekisteri sisältää pääsääntöisesti seuraavia henkilötietoja

 • Nuorisovaltuuston jäsenten etu- ja sukunimi
 • Nuorisovaltuuston jäsenten yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, kotikunta)
 • Kunnan yhteyshenkilön tiedot (nuorisovaltuuston ohjaaja tai muu yhteyshenkilö)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröityneiltä itseltään, kunnilta tai julkisista internet-lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten toimijoiden käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja säilötään Google Drive pilvipalvelussa, joka noudattaa EU:n yleisen tietosuojasetuksen vaatimuksia.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Rekisteriin kirjautuminen vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Tietojen käsittelymahdollisuus myönnetään Nuva ry:n luottamushenkilöille ja työntekijöille. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Mikäli henkilötiedoista on tarpeen ottaa manuaalisia kopioita, kuten paperisia listoja, niitä käsitellään huolellisesti hyvää tiedonhallintatapaa noudattaen. Kopiot tuhotaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Nuva ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin pitäjä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. (y-tunnus: 1772253-6)
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
toimisto@nuva.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n järjestösuunnittelija
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
(toimisto@nuva.fi)

Rekisterin nimi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisällöt

Jäsenrekisteriin kerätään yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Jäsenyystiedot (liittymisvuosi, voimassaolotiedot, jäsentiedot) − muut mahdolliset jäsenen itse antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröityneeltä henkilöltä itseltään. Muuttuneita osoitetietoja saadaan ajoittain väestötietojärjestelmästä, mikäli jäsen on antanut suostumuksensa osoitetietojen luovuttamiseen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteriin merkityt jäsenet ovat paitsi Nuva ry:n, samalla myös kotipaikkansa mukaisen piirijärjestön jäseniä. Piirijärjestöjen sekä Nuva ry:n mukaisen sopimuksen mukaisesti Nuva ry. vastaa jäsenrekisterin ylläpitämisestä. Yhdistyslain (503/1989) 11§:n mukaisesti kullekin piirijärjestölle luovutetaan oikeudet hallinnoida jäsenrekisteriä toimialueellaan kirjoilla olevien jäsenten osalta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisteristä lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien kautta. Muuten tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsenrekisterissä henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n jäsen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään suppeimmassa mahdollisessa laajuudessa rekisterin hoidosta vastaaville toimiston työntekijöille ja yhdistyksen luottamushenkilöille.

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Rekisteriin kirjautuminen vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa seuraavasti: 1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu. 2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. 3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Mikäli henkilötiedoista on tarpeen ottaa manuaalisia kopioita, kuten paperisia listoja, niitä käsitellään huolellisesti hyvää tiedonhallintatapaa noudattaen. Kopiot tuhotaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • Jäsenellä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu, sekä pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Jäsenrekisteri mahdollistaa jokaisen jäsenen omien tietojen tarkastamisen sekä korjaamisen reaaliaikaisesti Internetissä. Lisäksi tarkastus- ja/tai korjauspyynnön voi lähetettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle.
 • Jäsenellä on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan tiedon poistamista. Halutessaan hän voi osoittaa pyynnön rekisterin pitäjälle.
 • Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.