Hyppää sisältöön

Julkaisut

Täältä löydät oppaita niin nuorisovaltuuston ohjaajille, viranhaltijoille kuin nuorisovaltuutetuille. Kaikki ladattavissa olevat oppaat eivät ole saavutettavia tiedostoja.

Nuorilla on väliä, julkaistu 2024

Vuosina 2020-2023 Osallisuuden osaamiskeskus on kerännyt yli 2078:lta nuorelta ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ratkaisut on kerätty osana osaamiskeskuksen järjestämiä osallisuus- ja vaikuttamistyöpajoja. “Nuorilla on väliä” -julkaisussa tutustut nuorten ehdottamiin ratkaisuihin. 

Julkaisu on saavutettava PDF-tiedosto ja se on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Nuorisovaltuustoselvitys 2023

Vuosittain toteutettava Nuorisovaltuustoselvitys kokoaa ajantasaista tietoa
nuorisovaltuustojen vaikuttamismahdollisuuksista ja toimintaedellytyksistä. Tänä vuonna
selvitys tehtiin osana Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanketta. Selvityksessä
tarkastellaan alueellisten nuorisovaltuustojen toimintaa sekä niiden onnistumisia ja
haasteita hyvinvointialueiden ensimmäisenä vuonna. Selvitystä varten toteutettiin kysely,
johon vastasi 124 nuorta ja 23 nuorisovaltuuston tukiaikuista.

Nuvalaisen käsikirja, uudistettu painos 2023

Nuvalaisen käsikirja on eräänlainen nuorisovaltuustotoiminnan aapinen tai tietokirja. Käsikirja on tarkoitettu jokaiselle nuvalaiselle ja se on laadittu nuvalaisilta nuvalaisille tukemaan paikallista vaikuttamistyötä. Se sisältää neuvoja ja ohjeita kaikkeen nuorisovaltuustotoimintaan aina toiminnan perusteista lakitaustaan ja kokousohjeista kansainväliseen toimintaan.

Timanttisen alueellisen nuorisovaltuuston resepti, julkaistu 2021

Suomeen ollaan perustamassa jokaiselle aluehallinnon alueelle oma alueellinen nuorisovaltuusto. Olemme laatineet tarkistuslistan alueiden valmistelijoille, tuleville aluevaltuutetuille ja viranhaltijoille siitä, miltä ensimmäisen alueellisen nuorisovaltuuston elinkaaren tulisi näyttää.

Julkaisu on saavutettava PDF-tiedosto.

Manu-aali, julkaistu 2020

Manu-aali on opas maakunnallisiin nuorisovaltuustoihin ja puheenvuoro sen puolesta, miksi nuorten ylikunnallisten vaikuttajaryhmien edistäminen tulee olemaan ajankohtaista 2020-luvun Suomessa.

Oppaan sisältö perustuu Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n vuosina 2017–2020 käynnissä olleen Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen kokemuksiin ja oppeihin.

Huomiothan, että julkaisu sisältää osittain vanhaa tietoa. Tutustu alueellisiin nuorisovaltuustoihin Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen sivuilla.

Opas on käännetty myös ruotsiksi:

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa – Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa, julkaistu 2019

Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisu Nuorten osallisuudesta elinvoimaa – Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa avaa kaksivuotisessa toiminnassa esille nousseita hyväksi havaittuja keinoja saada nuorten ääni kuuluviin kuntien kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Julkaisu on saavutettava PDF-tiedosto.

Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen, julkaistu 2016

Kuntaliiton kanssa laadittu ohjeistus perehdyttää kunnat ja nuorisovaltuustot uuteen kuntalakiin ja sen edellytttämään tapaan organisoida nuorisovaltuuston toimintaa. Ohjeistus esittelee kuntalain 26. pykälän nuorisovaltuustot hallituksen esityksen perusteluiden kautta ja ohjeistaa, millainen on lain mukainen nuorisovaltuusto. Ohjeistus sisältää myös nuorisovaltuuston perustamisprosessin sekä ohjeita nuorisovaltuuston toimintasäännöön laadintaan.

Opas on käännetty myös ruotsiksi: