Hyppää sisältöön

Oppaat

Täältä löydät oppaita niin nuorisovaltuuston ohjaajille, viranhaltijoille kuin nuorisovaltuutetuille. Kaikki ladattavissa olevat oppaat eivät ole saavutettavia tiedostoja. Muutamme oppaat saavutettaviksi vuoden 2023 aikana.

Timanttisen alueellisen nuorisovaltuuston resepti, julkaistu 2021

Suomeen ollaan perustamassa jokaiselle aluehallinnon alueelle oma alueellinen nuorisovaltuusto. Olemme laatineet tarkistuslistan alueiden valmistelijoille, tuleville aluevaltuutetuille ja viranhaltijoille siitä, miltä ensimmäisen alueellisen nuorisovaltuuston elinkaaren tulisi näyttää.

Julkaisu on saavutettava PDF-tiedosto.

Manu-aali, julkaistu 2020

Manu-aali on opas maakunnallisiin nuorisovaltuustoihin ja puheenvuoro sen puolesta, miksi nuorten ylikunnallisten vaikuttajaryhmien edistäminen tulee olemaan ajankohtaista 2020-luvun Suomessa.

Oppaan sisältö perustuu Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n vuosina 2017–2020 käynnissä olleen Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen kokemuksiin ja oppeihin.

Huomiothan, että julkaisu sisältää osittain vanhaa tietoa. Tutustu alueellisiin nuorisovaltuustoihin Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen sivuilla.

Opas on käännetty myös ruotsiksi:

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa – Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa, julkaistu 2019

Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisu Nuorten osallisuudesta elinvoimaa – Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa avaa kaksivuotisessa toiminnassa esille nousseita hyväksi havaittuja keinoja saada nuorten ääni kuuluviin kuntien kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Julkaisu on saavutettava PDF-tiedosto.

Nuvalaisen käsikirja, julkaistu 2020

Nuvalaisen käsikirja on eräänlainen nuorisovaltuustotoiminnan aapinen tai tietokirja. Käsikirja on tarkoitettu jokaiselle nuvalaiselle ja se on laadittu nuvalaisilta nuvalaisille tukemaan paikallista vaikuttamistyötä. Se sisältää neuvoja ja ohjeita kaikkeen nuorisovaltuustotoimintaan aina toiminnan perusteista lakitaustaan ja kokousohjeista kansainväliseen toimintaan.

Oppaaseen on vuonna 2020 tehty lisäosa Lautakunnat – nuorisovaltuuston vaikuttamisen paikat:

Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen, julkaistu 2016

Kuntaliiton kanssa laadittu ohjeistus perehdyttää kunnat ja nuorisovaltuustot uuteen kuntalakiin ja sen edellytttämään tapaan organisoida nuorisovaltuuston toimintaa. Ohjeistus esittelee kuntalain 26. pykälän nuorisovaltuustot hallituksen esityksen perusteluiden kautta ja ohjeistaa, millainen on lain mukainen nuorisovaltuusto. Ohjeistus sisältää myös nuorisovaltuuston perustamisprosessin sekä ohjeita nuorisovaltuuston toimintasäännöön laadintaan.

Opas on käännetty myös ruotsiksi: