Hyppää sisältöön

Kohti nuorten hyvinvointialueita

Kohti nuorten hyvinvointialueita on Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Nuorten Akatemian ja Nuorten Suomen yhteishanke, jonka tavoitteena on nuorten osallisuuden edistäminen hyvinvointialueilla. Kolmivuotinen hanke käynnistyi keväällä 2022, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hyvinvointialueet ovat vastanneet vuodesta 2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä. Uusien hyvinvointialueiden käynnistettyä toimintansa on tärkeää varmistaa, että nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen myös uudella hallinnon tasolla.

Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke tukee kaikkia 21 hyvinvointialuetta nuorten osallisuuden edistämisessä. Hankkeen tavoitteena on, että hyvinvointialueilla on nuorten osallisuutta tukevat rakenteet ja henkilöstöllä sekä luottamusjohdolla osaamista nuorten osallisuuden vahvistamisesta.

Mitä Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tekee hankkeessa?

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton vastuulla hankkeessa on erityisesti alueellisten nuorisovaltuustojen perustamisen ja niiden toiminnan tukeminen. Varmistamme, että jokaisella hyvinvointialueella on alueellinen nuorisovaltuusto, jolla on riittävät resurssit toimintaan sekä tosiasiallisia vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Tavoitteena on, että kaikilla alueellisilla nuorisovaltuustoilla on:

  • osaamista vaikuttaa hyvinvointialueilla,
  • puhe- ja läsnäolo-oikeudet hyvinvointialueen työryhmissä ja toimielimissä,
  • suora aloiteoikeus aluevaltuustolle sekä 
  • mahdollisuus osallistaa eri keinoin muita alueen nuoria.

Käytännössä muun muassa tuemme nuoria sekä hyvinvointialueiden viranhaltijoita alueellisiin nuorisovaltuustoihin liittyvissä kysymyksissä, järjestämme alueellisille nuorisovaltuustoille koulutuksia ja kirjoitamme tukilausuntoja nuorisovaltuustojen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien puolesta.

Mitä muuta hanke tekee?

Nuorisovaltuustojen toiminnan tukemisen lisäksi Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke järjestää koulutuksia hyvinvointialueiden henkilöstölle ja päättäjille sekä pilotoi yhdessä hyvinvointialueiden kanssa erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen menetelmiä kuten Digiraateja ja Erätauko-keskusteluja. Tavoitteena on varmistaa, että jokaiselle nuorelle löytyisi itselleen sopiva tapa osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueiden toiminnan kehittämiseen.

Hanke koordinoi myös kahta verkostoa, joiden tavoitteena on hyvien käytäntöjen jakaminen ja vertaisoppiminen. Alueiden puheenjohtajisto -verkosto kokoaa alueellisten nuorisovaltuustojen puheenjohtajistot yhteen. Nuorten hyvinvointialue -verkostoon ovat sen sijaan tervetulleita kaikki hyvinvointialueilla osallisuuden parissa työskentelevät. 

Olemme koonneet hankkeessa myös vinkkejä nuorisovaltuuston kokouksen esittelijälle. Tutustu niihin alla olevasta tiedostosta!

Vinkit esittelijälle nuorisovaltuuston kokoukseen

Mikä ihmeen hyvinvointialue?

Mitä hyvinvointialueet tekevät ja miten niiden toimintaan voi vaikuttaa? Katso video! Videota voi käyttää myös opetuskäytössä.


Lisätietoja

Milla Lamminsivu
Alueellisen osallisuuden asiantuntija
+358 50 337 2345
milla.lamminsivu@nuva.fi