Hyppää sisältöön

Osallisuuden osaamiskeskus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Nuorten Akatemia, Koordinaatti, Kehittämiskeskus Opinkirjo ja SPR Nuorten turvatalot muodostavat yhdessä Osallisuuden osaamiskeskuksen. Toimimme nuorten osallisuuden vahvistamisen eteen poikkihallinnollisesti ja edistämme nuorten osallisuuden sekä vaikutusmahdollisuuksien paranemista. Nykyinen osaamiskeskuskausi käynnistyi huhtikuussa 2020 ja loppuu maaliskuussa 2024.

Mikä osaamiskeskus on?

Osaamiskeskusten (oske) tarkoituksena on edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Nuorisoalan osaamiskeskuksia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Osallisuuden osaamiskeskuksen tehtävänä on:

  • Edistää nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia valtakunnallisesti, erityisesti ottaen huomioon muita heikommassa asemassa olevat nuoret.
  • Uudistaa ja tehdä tunnetuksi digitaalisia välineitä, kuten Digiraatia, nuorten vaikuttamisen väylinä.
  • Kehittää ja tehdä tunnetuksi nuorten osallisuuden laatukriteereitä, ja huolehtia tarvittavasta käyttöönoton tuesta.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on mukana erityisesti ensimmäisessä osaamiskeskuksen tehtävässä.

Tehtävänämme on tarjota  nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä. Osaamiskeskus järjestää työpajoja noin 13–20-vuotiaille nuorille. Työpajoja on erilaisia. Esimerkiksi ideointityöpajoissa nuoret miettivät, mihin asioihin he haluavat vaikuttaa yhteiskunnassa tai lähiympäristössä ja ideoivat omia ratkaisuehdotuksiaan yhteiskunnallisiin ongelmiin. Näitä ideoita hyödynnetään muun muassa kunnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Työpajoissa voidaan myös parantaa nuorten omia vaikutusmahdollisuuksia antamalla nuorille tietoa sekä rohkeutta vaikuttaa itse yhteiskuntaan.

Työpajojen pohjalta kootaan raportti 1000 nuorten ratkaisua yhteiskunnallisiin ongelmiin. Raportti toimitetaan päättäjille ja heiltä pyydetään koottu vastaus nuorten ratkaisuihin. 

Miksi olemme mukana osaamiskeskuksessa?

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto jatkaa ensimmäisen osaamiskeskuskauden toimintaa ja kehittää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa ja julkishallinnon päätöksenteossa sekä toiminnassa. Nuorten osallisuus ei ole vielä valmis! Osaamiskeskuksen toimintaan osallistumalla edistämme meille tärkeitä tavoitteita seuraavasti: 

  • Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto vastaa osaamiskeskuksessa erityisesti nuorten työpajojen järjestämisestä. Meillä on paljon osaamista nuorten osallisuudesta ja yhteiskunnallisesta toimijuudesta. Tuomme osaamiskeskukseen tietoa nuorten osallisuuden tilasta.
  • Tehtävä tukee hyvin nykyisen perustoiminnan toteuttamista ja kehittämistä: kun kuntapäättäjät oppivat osallisuudesta, nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnissa lisääntyvät.
  • Osaamiskeskuksen prosessikoulutus saa viranhaltijat ottamaan nuorisovaltuustot ja nuorten päättäjäryhmät luonnolliseksi osaksi päätöksentekoprosessia.

Osallisuuden osaamiskeskus on siis tiukasti yhteydessä liiton perustoimintaan.

Mistä lisätietoa?

Osallisuusasiantuntija ja osallisuussuunnittelija auttavat osaamiskeskukseen liittyvissä kysymyksissä.

Osallisuuden osaamiskeskuksen toimintaan voit tutustua tarkemmin nuoretjaosallisuus.fi verkkosivuilla.

Tutustu nuorten ratkaisuihin

Osaamiskeskuksen nuorten vaikuttamistyöpajoissa 2020-2023 on kerätty nuorten ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Kaikki kerätyt ratkaisut otetaan osaksi julkaisua, joka toimitetaan päättäjille 2023 keväällä. Tutustu tästä nuorten ratkaisuihin.

Lisätietoja

Camilla Bergman
Osallisuusasiantuntija
+358 50 468 0035
camilla.bergman@nuva.fi

Susanna Ranta
Järjestöasiantuntija
+358 44 705 7777
susanna.ranta@nuva.fi