Hyppää sisältöön

Osallisuuden osaamiskeskus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Nuorten Akatemia, Koordinaatti, Kehittämiskeskus Opinkirjo ja SPR Nuorten turvatalo muodostavat yhdessä Osallisuuden osaamiskeskuksen. Toimimme nuorten osallisuuden vahvistamisen eteen poikkihallinnollisesti ja edistämme nuorten osallisuuden sekä vaikutusmahdollisuuksien paranemista. Nykyinen osaamiskeskuskausi käynnistyi huhtikuussa 2020 ja loppuu maaliskuussa 2024.

Mikä osaamiskeskus on?

Osaamiskeskusten (oske) tarkoituksena on edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Nuorisoalan osaamiskeskuksia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Osallisuuden osaamiskeskuksen tehtävänä on:

  • Edistää nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia valtakunnallisesti, erityisesti ottaen huomioon muita heikommassa asemassa olevat nuoret.
  • Uudistaa ja tehdä tunnetuksi digitaalisia välineitä, kuten Digiraatia, nuorten vaikuttamisen väylinä.
  • Kehittää ja tehdä tunnetuksi nuorten osallisuuden laatukriteereitä, ja huolehtia tarvittavasta käyttöönoton tuesta.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on mukana erityisesti ensimmäisessä osaamiskeskuksen tehtävässä.

Osaamiskeskuksen tuloksia Nuvan näkökulmasta

Osaamiskeskuskaudella 2020-2024:

  • Tavoitimme yhteensä 2078 nuorta ympäri Suomea.
  • Järjestimme nuorten osallisuus ja vaikuttamistyöpajoja 32 paikkakunnalla.
  • Toteutimme 125 nuorten osallisuus- ja vaikuttamistyöpajaa.
  • Keräsimme 500 nuorten ratkaisua yhteiskunnalliseen ongelmaan.
  • Järjestimme 2 nuorisotyöntekijöille suunnattua kansainvälistä opintovierailua yhdessä Opetushallituksen kanssa.

Osaamiskeskuksen julkaisuja

Osallisuuden osaamiskeskus on tuottanut paljon tietoa nuorten parissa toimiville sekä nuorten asioista päättäville tahoille.

“Nuorilla on väliä” -julkaisu

Vuosina 2020-2023 Osallisuuden osaamiskeskus on kerännyt yli 2078:lta nuorelta ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ratkaisut on kerätty osana osaamiskeskuksen järjestämiä osallisuus- ja vaikuttamistyöpajoja. “Nuorilla on väliä” -julkaisussa tutustut nuorten ehdottamiin ratkaisuihin. Julkaisu on myös saatavilla ruotsiksi.

Osallisuuden menetelmäpankki

Osallisuuden menetelmäpankista löydät harjoituksia ja menetelmiä, joiden avulla voi kehittää ja käsitellä nuorten vaikuttamista ja osallisuutta. Menetelmät on kehitetty osana Osallisuuden osaamiskeskuksen nuorten työpajoja vuosina 2020-2024. Menetelmät ovat suunnattu kaikille nuorten parissa toimiville. Menetelmäpankki on myös saatavilla ruotsiksi.

Muita julkaisuja

Osallisuuden osaamiskeskuksen toimintaan voit tutustua tarkemmin nuoretjaosallisuus.fi verkkosivuilla.

Lisätietoja

Camilla Bergman
Osallisuusasiantuntija
+358 50 468 0035
camilla.bergman@nuva.fi

Susanna Ranta
Järjestöasiantuntija
+358 44 705 7777
susanna.ranta@nuva.fi