Hyppää sisältöön

Osallisuuden osaamiskeskus – mikä se on?

Osallisuuden osaamiskeskus on yksi hankkeista, joissa Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on mukana osatoteuttajana. Osallisuuden osaamiskeskuksen eli tuttavallisemmin Osken tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia Suomessa. Nuva ry:n osuus on erityisesti juuri ne nuorten kanssa tehtävät osuudet eli esimerkiksi nuorten työpajat.

Tässä blogissa syvennytään siihen, mikä Oske on, mitkä ovat sen tavoitteet ja mitä Nuva ry:n osketyöntekijöiden työtehtäviin kuuluu.

Mikä on osallisuuden osaamiskeskus?

Osallisuuden osaamiskeskus on yksi kuudesta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta nuorisoalan osaamiskeskuksesta. Tavoitteena on edistää nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia valtakunnallisesti. Hanketta koordinoi Nuorten Akatemia ja mukana on toimijoita Suomen Nuorisovaltuustojen Liitosta, Kehittämiskeskus Opinkirjosta, SPR:n nuorten turvataloilta ja Oulun Koordinaatista

Osaamiskeskus pyrkii edistämään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa, ottaen erityisesti huomioon muita haavoittuvammassa asemassa olevat nuoret. Teemme tunnetuksi digitaalisia välineitä vaikuttamisen väylinä ja kehitämme viranhaltijoiden valmiuksia nuorten osallisuuteen liittyvissä teemoissa.

Nuva ry:n osaamiskeskustyöntekijät keskittyvät erityisesti nuorten osallisuuden edistämiseen vahvistamalla nuorten taitoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä.

Yhtenä erityistavoitteena Nuva ry:llä on myös haavoittuvammassa asemassa olevien nuorten tavoittaminen ja heidän osallisuustaitojensa vahvistaminen. Osaamiskeskuksessa on tällä hetkellä kaksi nuvalaista, osallisuusasiantuntija ja -suunnittelija. Heidän lisäkseen myös pääsihteeri osallistuu muun työnsä ohella osaamiskeskuksen konsortioon eli johtoryhmään ja vastaa muun muassa budjetoinnista ja osaamiskeskustyöntekijöiden sparrailusta.

Osallisuuden osaamiskeskuksen tavoitteet

Osallisuuden osaamiskeskuksella on kolme päätavoitetta.

  1. Edistää nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia valtakunnallisesti, erityisesti ottaen huomioon muita heikommassa asemassa olevat nuoret.
  2. Tehdä tunnetuksi digitaalisia välineitä nuorten vaikuttamisen väylinä sekä vahvistaa nuorten osallistumista ja vaikuttamista digitaalisissa ympäristöissä.
  3. Kehittää viranhaltijoiden nuorten osallisuuteen liittyviä valmiuksia välineenä nuoretjaosallisuus.fi-palvelu

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tehtävät osaamiskeskuksessa keskittyvät ennen kaikkea ensimmäiseen tavoitekohtaan. Nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia pyritään edistämään muun muassa nuorten työpajoilla, joissa annetaan nuorille keinoja ja tapoja vaikuttaa. 

Lisäksi Nuva ry on mukana viranomaisprosesseissa, joissa tavoitteennamme on saada nuorten ääni kuuluviin esimerkiksi kuntien osallisuussuunnitelmaa uudistettaessa. Iso kokonaisuutensa on myös kerätä nuorten 1000 ratkaisua yhteiskunnallisiin ongelmiin ja niiden koostaminen julkaisuksi osaamiskeskuskauden loputtua. Jo kerättyihin ratkaisuihin pääset tutustumaan nuoretjaosallisuus.fi-verkkosivuilla.

Neljäs osaamiskeskuskausi alkaa huhtikuussa

Osaamiskeskus aloitti toimintansa vuonna 2020 ja sen on tarkoitus jatkua ensi vuoden huhtikuuhun saakka. Osaamiskeskuksen kolmas kausi päättyy tämän vuoden maaliskuussa. Kolmannella kaudella Nuva ry on muun muassa käynnistänyt jälleen nuorten työpajat koronasta johtuvan tauon jälkeen. Lue lisää kolmannen kauden kuulumisia blogista.

Nyt alkava neljäs ja viimeinen osaamiskeskuskausi tarkoittaa myös osaamiskeskustyön painopisteen muutosta. Materiaalin ja metodien keräämisestä on aika siirtyä pikkuhiljaa työn vakiinnuttamiseen ja jalkauttamiseen esimerkiksi osana kunnissa tehtävää osallisuustyötä.

Neljäs kausi tuo myös tullessaan aiempaa enemmän kansainvälistä toimintaa, kun huhtikuun lopussa Nuva ry:n osketyöntekijät osallistuvat Tanskassa järjestettäville nuorten demokratiafestivaaleille ja joulukuussa järjestämme jo toista kertaa kansainvälisen opintovierailun yhdessä Opetushallituksen kanssa.

Uusista kuvioista ja osaamiskeskuskauden lähenevästä lopusta huolimatta työn ydin, nuorten työpajat ja 1000 ratkaisua, eivät katoa osketyöntekijöiden arjesta.

Nuorten työpajoja järjestetään vielä pitkälle syksyyn ja viimeiset ratkaisut kerätään lokakuuhun mennessä. Osaamiskeskuksen työpajat ovat aina maksuttomia ja täysin räätälöitävissä. Tutustu työpajoihin Osallisuuden osaamiskeskuksen sivulla ja tilaa omasi!


Blogin on kirjoittanut Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton osallisuusasiantuntija Susanna Ranta, joka työskentelee Osallisuuden osaamiskeskuksessa. Lisätietoja Osallisuuden osaamiskeskuksen toiminnasta ja oske-työntekijöiden yhteystiedot löydät Osallisuuden osaamiskeskuksen sivulta.

Lisätietoja

Susanna Ranta
Järjestöasiantuntija
+358 44 705 7777
susanna.ranta@nuva.fi