Hyppää sisältöön

Osallisuuden osaamiskeskuksen kolmannen kauden kuulumisia

Osallisuuden Osaamiskeskus on yksi hankkeista, joissa Suomen Nuorisovaltuustojen liitto on mukana osatoteuttajana. Osallisuuden osaamiskeskuksen eli tuttavallisemmin Osken tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia Suomessa. Nuva ry:n osuus on erityisesti juuri ne nuorten kanssa tehtävät osuudet eli esimerkiksi nuorten työpajat.

Oske aloitti toiminnan huhtikuussa 2020 ja nyt maaliskuun lopussa 2023 on päättymässä Osken toiseksi viimeisin eli kolmas toimintakausi. Tässä blogissa kerrotaan tarkemmin mitä Nuva ry:n oske-työntekijät puuhasivat kolmannella oske-kaudella ja millaista muutosta saatiin aikaan.

Monta kuntaa, monta työpajaa

Alkukaudesta käynnistettiin työpajatoiminta kunnolla ensimmäistä kertaa koronan jälkeen. Keväällä käynnistyi Joroisten kuntaprosessi, jossa olimme mukana pitämässä nuorten työpajaa. Järjestimme myös Naantalin kirjaston kanssa yhteistyössä neljä työpajaa, joista ensimmäiset olivat keväällä, seuraava syksyllä ja viimeinen vielä keväällä 2023. Nuorten kanssa ideoitiin kunnan kehittämistä, oltiin yhteydessä päättäjiin ja mietittiin miten nuori voisi itse vaikuttaa omassa kunnassaan ja yhteiskunnassa.

Syksyllä olimme mukana kuntaprosesseissa Lapinlahdella ja Ruskolla ja keväällä 2023 Siuntiossa, Inkoossa, Imatralla, Kaustisilla ja Jyväskylässä. Muita työpajoja pidettiin muun muassa Nuva ry:n aktiivipäivillä sekä keväällä, että syksyllä. Keväällä Maa- ja metsätalousministeriö halusi kuulla nuorten mielipiteitä kouluruoan kehittämisestä ja järjestimme nuorille työpajoja siitä, miten he haluaisivat kehittää kouluruokaa tulevaisuudessa.

Yksi osken tavoitteista on tavoittaa heikommassa asemassa olevia nuoria

Kouluvierailuilla toki tavoitetaan monenlaisia nuoria eri taustoista, mutta sen lisäksi syksyllä pidimme yhteistyössä vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlasin kanssa työpajan vammaisjärjestöjen vaikuttajanuorille. Työpajan aiheena oli oman vaikuttajapolun rakentaminen ja omien vaikuttamistapojen löytäminen. Työpaja onnistui hyvin ja sekä me vetäjät, että osallistujat koimme työpajan hyödylliseksi. Moni saikin työpajasta ideoita siihen, miten lähteä vaikuttamaan itseään kiinnostavista asioista esimerkiksi somessa.

Keväällä 2023 pidettiin myös työpaja Ukrainasta sotaa pakoon tulleille nuorille. Kaikkien työpajojen avulla kerättiin nuorten ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Yksi Nuva ry:n osken tavoitteista onkin tuottaa julkaisu “nuorten 1000 ratkaisua yhteiskunnallisiin ongelmiin” oske-kauden päätteeksi.

Oske tutki nuorten vaikuttamisen esteitä ja äänestämisintoa

Työpajat ovat iso osa osken toimintaa, mutta kuuluu siihen muutakin. Keväällä teimme somessa nuorille kyselyn vaikuttamisesta ja vaikuttamisen esteistä. Kyselyn tulokset vahvistivat sen, että suurimmat esteet nuorille vaikuttaa ympäristöönsä ja yhteiskuntaan on tiedon sekä uskalluksen puute.

Nuoret tiedostavat kuinka tärkeää olisi vaikuttaa, mutta eivät koe joko tietävänsä aiheesta tarpeeksi tai eivät tiedä miten asiaan kannattaisi vaikuttaa. Myös huonot kokemukset esimerkiksi aikuisten asenteista nuoria kohtaan, voi vähentää kiinnostusta ilmaista omia kantojaan ja mielipiteitään. Nuorille pitää antaa tietoa vaikuttamismahdollisuuksista, mutta myös aikuisten asenteita nuoria ja nuorten mielipiteitä kohtaan pitäisi yrittää muuttaa.

Kysyimme nuorten mielipiteitä myös järjestämällä Digiraadin äänestämisestä. Digiraadissa nuoret saivat kertoa ajatuksiaan siitä, miksi he äänestävät tai eivät äänestä vaaleissa ja mikä siihen vaikuttaa. Esiin tiedon puute ja esimerkiksi se, kuinka vaikeaa vaalikoneita on välillä hyödyntää sopivan ehdokkaan löytämisessä. Pettymys politiikkaan mainittiin myös syyksi olla äänestämättä. Syitä äänestää taas oli kiinnostus vaikuttamista ja politiikkaa kohtaan ja myös se, että moni koki sen velvollisuudeksi. Koulusta toivottiin tukea ehdokkaan löytämiseen esimerkiksi niin, että koulu järjestäisi vaalipaneeleja tai yhdessä täytettäisiin vaalikoneita.

Seurakuntavaalit ja kansainvälistä toimintaa

Me oske-työntekijät olimme myös mukana pohtimassa sitä, miten nuorten äänestysaktiivisuutta seurakuntavaaleissa saataisiin nostettua. Seurakuntavaaleissa saa äänestää jo 16 vuotta täyttäneet. Ne ovat siis monelle nuorelle ensimmäiset vaalit, joissa he saavat äänestää. Nuorten ääntä kaivataan päätöksenteossa – myös kirkossa.

Näiden lisäksi ehdimme tehdä myös hieman kansainvälistä toimintaa osallistumalla Tallinnassa järjestettyyn nuorten osallisuusfoorumiin sekä järjestämällä yhdessä Opetushallituksen kanssa nuorten osallisuuteen liittyvän opintovierailun.

Opintovierailulle osallistui noin 30 eurooppalaista nuorten osallisuuden parissa toiminutta henkilöä ja heille esiteltiin nuorten osallisuutta Suomessa. Vierailu oli erittäin onnistunut ja sai kiitosta vierailta. 

Tällainen oli Nuva ry:n oskelaisten kolmas kausi. Paljon ehdittiin tehdä niin nuorten mutta myös aikuisten kanssa. Viimeisen oskevuoden tavoitteena on viimeistellä nuorten 1000 ratkaisua yhteiskunnallisiin ongelmiin -julkaisu, pitää vielä viimeiset työpajat sekä saada kaikki tehty koottua yhteen myös muiden hyödynnettäväksi tulevaisuudessa.


Tekstin on kirjoittanut osallisuusasiantuntija Emilia Knaapi (perhevapaalla). Lisätietoja Osallisuuden osaamiskeskuksen toiminnasta ja oske-työntekijöiden yhteystiedot löydät Osallisuuden osaamiskeskuksen sivulta.