Hyppää sisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet koskevat kaikkia Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tapahtumia ja toimintaa. Ne ovat voimassa sekä live-tapahtumissa että etäyhteyksin järjestettävissä tilaisuuksissa.

Periaatteiden tavoitteena on luoda tunnelma, joka mahdollistaa tapahtumaan osallistumisen, muiden kanssa kommunikoinnin ja yleisen oleskelun ilman paineita. Jokaisen tapahtumaan osallistuvan on tärkeää olla tietoinen keinoista, joilla syrjintään, häirintään, aggressiiviseen tai muutoin epämiellyttävään käytökseen voidaan puuttua.

Jos puuttuminen tuntuu vaikealta, pyydä kaveria tai tapahtuman järjestäjää avuksi. Omalla toiminnallasi voit vaikuttaa positiivisesti kaikkien hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteeseen.

Yhdenvertaisuuslomakkeella voit jättää ilmoituksen anonyymisti tai omalla nimelläsi. Tapahtumilla lomaketta lukee tapahtuman yhdenvertaisuustarkkailijat ja tapahtumien ulkopuolella Nuva ry:n pääsihteeri.

Turvallisemman tilan periaatteet pähkinänkuoressa

  • Nuva ry:n tapahtumissa ei ole tilaa väkivallalle tai suvaitsemattomuudelle. Kaikenlainen syrjivä käytös ja kielenkäyttö on ehdottomasti kiellettyä. Tämä sisältää myös ennakkoluulot muiden taustaa, ikää tai ulkonäköä kohtaan. Poliittinen tausta, ikä, koulutus tai ulkoiset ominaisuudet eivät ole syy syrjivälle käytökselle.
  • Älä häiritse ketään sanallisesti, kirjallisesti tai kuvin. Ei:n sanominen todella tarkoittaa kieltäytymistä. Tiedosta myös, ettet voi tietää ihmisten henkilökohtaisia rajoja, jollet kysy, mitkä ne ovat. Mikä on sinulle mukavaa, voi olla epämukavaa toisille.
  • Tapahtumissa on nollatoleranssi kaikelle seksuaaliselle- ja muulle häirinnälle. Älä koske ilman lupaa. Tällaiseen toimintaan puututaan välittömästi, ja siihen syyllistyneet henkilöt poistetaan tapahtumasta. Kunnioita henkilökohtaisia rajoja.
  • Älä tee oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnollisuudesta tai muusta vastaavasta ominaisuudesta. Älä oleta kaikkien pystyvän siihen mihin sinä. Älä oleta kaikkien olevan terveitä.
  • Koska teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi. Kunnioita toista ihmisenä yli omien ennakkoluulojesi.
  • Keskusteluissa kunnioita toisen puheenvuoroa. Vältä tuomitsemista ja stereotypioiden toisintamista. Älä käytä ableistisia eli vamman tai terveydentilan takia halventavia termejä.
  • Anna tilaa – pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Pyri käsittelemään arkoja aiheita kunnioittavasti.
  • Nuva ry. pyrkii järjestämään tapahtumat esteettömästi. Mikäli sinulla on kysymyksiä tapahtuman esteettömyyteen liittyen, ota yhteyttä tapahtuman järjestäjiin. Yhteystiedot löydät kunkin tapahtuman omilta sivuilta.
  • Online-tapahtumissa jokaisen osallistujan tulee osallistua etu- ja sukunimellään tilaisuuteen.
  • Puutu häiriökäyttäytymiseen tai pyydä joku avuksi. Nuva ry:n tapahtumilla on aina ennakkoon nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat. Jokaiselle tapahtumalle luodaan lisäksi lomake, johon kuka tahansa voi omalla nimellään tai täysin anonyymisti raportoida tapahtumassa kokemastaan tai havaitsemastaan häirinnästä sekä antaa muutoinkin palautetta yhdenvertaisuusasioista. Lomaketta lukevat yhdenvertaisuustarkkalijat.

Jos et kunnioita periaatteita tai toimi niiden mukaisesti, sinut voidaan poistaa tapahtumasta. Rikkomuksista voidaan antaa huomautus tai poistaa osallistuja ilman erillistä ilmoitusta.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton yhdenvertaisuussuunnitelma

Vuonna 2020 hyväksyttyä yhdenvertaisuussuunnitelmaa sovelletaan kaikessa liiton toiminnassa kaikilla eri tasoilla.