Hyppää sisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet koskevat kaikkia Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tapahtumia ja toimintaa. Ne ovat voimassa sekä live-tapahtumissa että etäyhteyksin järjestettävissä tilaisuuksissa.

Periaatteiden tavoitteena on luoda tunnelma, joka mahdollistaa tapahtumaan osallistumisen, muiden kanssa kommunikoinnin ja yleisen oleskelun ilman paineita. Jokaisen tapahtumaan osallistuvan on tärkeää olla tietoinen keinoista, joilla syrjintään, häirintään, aggressiiviseen tai muutoin epämiellyttävään käytökseen voidaan puuttua.

Jos puuttuminen tuntuu vaikealta, pyydä kaveria tai tapahtuman järjestäjää avuksi. Omalla toiminnallasi voit vaikuttaa positiivisesti kaikkien hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteeseen.

Yhdenvertaisuuslomakkeella voit jättää ilmoituksen anonyymisti tai omalla nimelläsi. Tapahtumilla lomaketta lukee tapahtuman yhdenvertaisuustarkkailijat ja tapahtumien ulkopuolella Nuva ry:n pääsihteeri.

Turvallisemman tilan periaatteet pähkinänkuoressa

  • Kunnioita. Kaikenlainen väkivalta, häirintä ja epäasiallinen käytös on kiellettyä. Poliittinen tausta, ihonväri, ikä, koulutus tai mitkään ominaisuudet eivät ole syy syrjivälle käytökselle.
  • Ole avoin. Vältä tekemästä oletuksia toisista esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisuuden, vamman tai vammattomuuden perusteella ja kohtaa jokainen ennakkoluulottomasti ja tasavertaisena. 
  • Anna tilaa. Huolehdi, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kunnioita toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Arvosta toisten näkemyksiä, vaikka ne eroaisivat omistasi. 
  • Pyydä anteeksi ja puutu. Ole valmis myöntämään virheesi, jos olet tahallisesti tai tahattomasti loukannut muita. Älä jää seuraamaan sivusta, jos huomaat epäasiallista käytöstä.
  • Voit rentoutua. Jokainen mokaa joskus. Suhtaudu uusiin asioihin ja tilanteisiin mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. 

Jos et kunnioita periaatteita tai toimi niiden mukaisesti, sinut voidaan poistaa tapahtumasta. Rikkomuksista voidaan antaa huomautus tai poistaa osallistuja ilman erillistä ilmoitusta.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton yhdenvertaisuussuunnitelma

Vuonna 2022 hyväksyttyä yhdenvertaisuussuunnitelmaa sovelletaan kaikessa liiton toiminnassa kaikilla eri tasoilla.