Hyppää sisältöön

Edunvalvontatyö

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto toimii aktiivisesti kaikkien nuorten ja nuorisovaltuustojen edunvalvojana ottamalla kantaa ja osallistumalla nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta koskevaan keskusteluun.

Olemme vahva edunvalvontajärjestö, joka etsii aktiivisesti suoria ja epäsuoria tapoja edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa sekä kehittää nuorisovaltuustotoimintaa. Viime vuosina olemme vaikuttaneet nuorisovaltuustoihin ja nuorten vaikuttamista koskevaan lainsäädäntöön, kuten nuorisolakiin, kuntalakiin ja lainsäädäntöön hyvinvointialueista.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto pitää aktiivisesti esillä nuorisovaltuustoista ja nuorista itsestään lähtevän vaikuttamisen näkymistä kansallisessa lainsäädäntötyössä sekä paikallisen ja alueellisen tason päätöksenteossa.

Täältä pääset tutustumaan liiton antamiin lausuntoihin ja kannanottoihin. Liitto kerää mahdollisuuksien mukaan nuorisovaltuustojen kommentteja ja ajatuksia lausuntojen ja kannanottojen tueksi.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n edunvalvonnan muotoja:

  • Lausunnot ja kannanotot valtionhallinnolle
  • Asiantuntijalausunnot ministeriöiden työryhmissä
  • Lausuntoja yksittäisille kunnille ja hyvinvointialueille  nuorisovaltuustojen pyynnöstä
  • Edustaminen ja vaikuttaminen työryhmissä, verkostoissa ja ohjausryhmissä
  • Kansanedustajien, kuntapäättäjien, hyvinvointialuepäättäjien, järjestökentän ja maakuntahallinnon toimijoiden tapaaminen
  • Paikallisten nuorisovaltuustojen ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton piirijärjestöjen edunvalvonnan tukeminen ja kouluttaminen
  • Kampanjat nuorille tärkeistä teemoista esimerkiksi eduskuntavaalien yhteydessä
  • Nuoriin liittyvän tiedon kerääminen ja siitä tiedottaminen

Lisätietoja

Miisa Tervala
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
miisa.tervala@nuva.fi