Hyppää sisältöön

Varjobudjetointia kokeillaan Mäntyharjulla ja Kaarinassa syksyn 2023 aikana

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Nuorten Akatemia toteuttavat varjobudjetointiprojektin syksyllä 2023. Varjobudjetointi on pilottikokeilu, jossa kokeillaan nuorisovaltuustojen osallistamista kunnan talouden suunnitteluun työpajatyöskentelyn avulla. Kokeilussa ovat mukana Mäntyharjun kunta ja Kaarinan kaupunki.

Projekti on osa Sitran isompaa kokonaisuutta, jossa kokeillaan tapoja osallistaa kuntalaisia kunnan talouden suunnitteluun. Nuorisovaltuustojen osallistamisen lisäksi Sitra tekee myös toisen kokeilun, jossa varjobudjettia pääsee tekemään satunnaisotannalla koottu kansalaispaneeli.

Varjobudjetissa kuntalaiset pääsevät antamaan oman näkemyksensä kunnan budjettiin

Varjobudjetointi on osallistamisen muoto, jossa kuntalaiset pääsevät antamaan oman näkemyksensä kunnan budjettiin. Varjobudjetoinnista voidaan käyttää myös termiä osallistuva budjetointi. Tässä kokeilussa nuorisovaltuustot pääsevät miettimään kunnan budjettia kokonaisuutena ja antamaan siitä omia ideoita. Työskentelyn tuloksena syntyy nuorten varjobudjetti.

Varjobudjetti ei tarkoita kokonaan uutta budjettia sen jokaisen rivin osalta, vaan ennemminkin koostetta nuorten ideoista ja niiden vaikutuksista kunnan budjettiin.

Varjobudjetti auttaa kunnan johtoa ja luottamushenkilöitä tekemään kunnan taloudesta sellaisia päätöksiä, jotka lisäävät asukastyytyväisyyttä ja palvelevat kunnan asukkaita paremmin. Varjobudjetointi prosessina taas edistää lähidemokratiaa ja lisää luottamusta kuntalaisten ja kunnan johdon välillä. 

Varjobudjetointiprojekti etenee elokuussa

Varjobudjetointiprojektissa järjestetään työpajoja kumppanikuntien nuorisovaltuustoille. Työpajat alkavat elokuussa. Kummassakin kumppanikunnassa pidetään kaksi työpajaa, joista toisessa perehdytään kunnan talouteen ja toisessa nuoret pääsevät miettimään konkreettisia ehdotuksia budjettiin. Työpajat aikataulutetaan niin, että nuoret pääsevät vaikuttamaan budjettiin mahdollisimman varhaisessa talouden suunnitteluprosessin vaiheessa.

Työpajoihin osallistuvat kumppanikuntien nuorisovaltuustot, Sitran tarjoaman konsulttipalvelun edustaja sekä mahdollisuuksien mukaan kumppanikunnan kunnanjohtaja tai muu taloudesta vastaava henkilö. Lisäksi toisessa kunnassa työskentelyyn otetaan mukaan paikallinen oppilaskunta.

Kokeilu päättyy syyskuussa ja tuloksia koostetaan loppusyksyllä.


Lisätietoja kuntalaisten osallistumisesta kunnan taloudenpitoon löydät Sitran verkkosivuilta. Lue lisää muista projekteista ja hankkeistamme hankkeet-sivulla.

Lisätietoja

Miisa Tervala
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
miisa.tervala@nuva.fi