Hyppää sisältöön

Alueelliset nuorisovaltuustot tuovat nuorten ääntä hyvinvointialueiden päätöksentekoon

Kohti nuorten hyvinvointialueita on Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Nuorten Akatemian ja Nuorten Suomen yhteishanke, jonka tavoitteena on nuorten osallisuuden edistäminen hyvinvointialueilla. Kolmivuotinen hanke käynnistyi keväällä 2022, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Nuva ry:n tehtävänä hankkeessa on erityisesti alueellisten nuorisovaltuustojen toiminnan tukeminen ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Tässä blogissa kerrotaan, miten alueellisten nuorisovaltuustojen toiminta on lähtenyt käyntiin ja kuinka Nuva ry on tukenut niitä hankkeen ensimmäisen vuoden aikana.

Mikä alueellinen nuorisovaltuusto? 

Hyvinvointialueet käynnistivät toimintansa vuoden 2023 alussa, kun niille siirtyi vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialuelain mukaisesti jokaisella 21 hyvinvointialueella pitää olla nuorisovaltuusto nuorten vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Näitä nuorisovaltuustoja kutsutaan myös alueellisiksi nuorisovaltuustoiksi tai tuttavallisemmin alnuiksi.

Alueellisen nuorisovaltuuston tehtävä on tuoda nuorten ääntä hyvinvointialueen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen esimerkiksi aloitteita ja kannanottoja tekemällä. 

Ensimmäinen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto aloitti toimintansa alkuvuonna 2022 Etelä-Savossa, ja toukokuuhun 2023 mennessä kaikkien hyvinvointialueiden nuorisovaltuustot olivat järjestäytyneet. 

Muutamissa maakunnissa on toiminut jo aiemmin maakuntaliittojen nuorisovaltuustoja, jotka ovat siirtyneet hyvinvointialueiden aloittamisen myötä alueellisiksi nuorisovaltuustoiksi. Parhaimmillaan alueellinen nuorisovaltuusto tekee yhä yhteistyötä maakuntaliiton kanssa. Näin nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa laajasti maakunnan kehittämiseen esimerkiksi ilmasto- ja koulutusasioissa.

Alueellisella nuorisovaltuustolla on oltava keinoja vaikuttaa hyvinvointialueella

Alueelliset nuorisovaltuustot ovat päässeet lausumaan hyvinvointialueiden käynnistymisvaiheessa tärkeisiin asiakirjoihin kuten palvelustrategioihin ja osallisuusohjelmiin.

Erityisesti mielenterveyspalvelujen saatavuus ja saavutettavuus, päihteiden käyttö ja ehkäisevä päihdetyö sekä nuorten vaikuttamismahdollisuudet ovat puhuttaneet alueellisia nuorisovaltuustoja. 

Nuorisovaltuustot ovat myös suunnitelleet toimintaansa, edistäneet vaikuttamismahdollisuuksiaan ja selvittäneet alueen nuorten ajatuksia hyvinvointialueen toiminnan kehittämisestä. Nuorilla onkin oltava keinoja nostaa keskusteluun nuorten itse tärkeänä kokemia asioita, eikä nuorisovaltuustoa pidä nähdä pelkkänä lausuntokoneena.

Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke alueellisten nuorisovaltuustojen tukena

Eri hyvinvointialueilla on lähdetty rakentamaan alueellisia nuorisovaltuustoja erilaisista lähtökohdista. Nuva ry on tarjonnut Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen kautta  kaikille hyvinvointialueille tukea nuorisovaltuustojen perustamisessa ja toiminnan käynnistämisessä.

Olemme järjestäneet hankkeen puitteissa nuorille perehdytystä ja työpajoja toiminnan kirkastamisen, toimintasuunnitelman tekemisen ja vaikuttamisen tueksi. Työpajoja pidettiin yksittäisille alueellisille nuorisovaltuustoille sekä valtakunnallisissa tapahtumissa.

Toimme alueellisten nuorisovaltuustojen puheenjohtajat yhteen verkostoon ja verkostolle on järjestetty tapaamisia. Verkoston avulla tieto kulkee alueelta toiselle ja nuoret oppivat toisiltaan.

Alueellisten nuorisovaltuustojen toimintaa ja vaikuttamismahdollisuuksia tarkastellaan laajasti alkuvuonna 2024 julkaistavassa Nuorisovaltuustoselvityksessä.

Kirjoitimme myös tukilausuntoja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla vaikuttamistyö tuotti tulosta, kun EP-nuva sai ensimmäisenä alueellisena nuorisovaltuustona suoran aloiteoikeuden aluevaltuustoon.  Näin nuorisovaltuusto voi jatkossa tehdä hyvinvointialueella uusia avauksia nuorille tärkeistä asioista.

Lisäksi yhdessä hankekumppanien Nuorten Akatemian ja Nuorten Suomen kanssa on muun muassa:

  • tavattu ja sparrailtu hyvinvointialueiden viranhaltijoita ja päättäjiä,
  • toteutettu erilaisia menetelmäkokeiluja,
  • järjestetty kohtaamisia nuorten ja päättäjien välille sekä
  • tehty videoita hyvinvointialueista ja vaikuttamisesta. Videot löytyvät YouTube-kanavaltamme.

Ensimmäisenä hankevuotena aloitettu työ jatkuu tänä vuonna, ja luvassa on tuttujen juttujen lisäksi myös uusia tuulia ja yhteistyökuvioita.


Blogin on kirjoittanut Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton alueellisen osallisuuden asiantuntija Milla Lamminsivu, joka työskentelee Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen parissa. Lisää tietoja hankkeesta löydät hankkeen sivuilta.

Lisätietoja

Milla Lamminsivu
Alueellisen osallisuuden asiantuntija
+358 50 337 2345
milla.lamminsivu@nuva.fi