Hyppää sisältöön

Nuorisovaltuustot mukaan kehittämään uusia osallistumisen tapoja

Tällä viikolla vietetään yhteiskunnallisen vaikuttamisen viikkoa Politiikkaviikkoa, jonka teemaksi on valittu politiikan uudistaminen.  Teema on ajankohtainen, sillä Nuorisobarometrin mukaan yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnostaa nuoria, mutta perinteisten vaikuttamisen tapojen rinnalle kaivataan myös uusia muotoja. 

Kun kuntalakia viimeksi uudistettiin, nostettiin sinne useita kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia tukevia kirjauksia, kuten nuorisovaltuustot. Myös Rinteen hallitusohjelmassa osallisuusteemat ovat saaneet paljon huomiota. Uusia osallistumisen tapoja, kuten kansalaisraateja, osallistuvaa budjetointia sekä kevytosallistumista halutaan kehittää. Kun kunnissa kokeillaan uusia osallistumisen tapoja, ovat nuorisovaltuustot siihen luontaisia yhteistyökumppaneita. 

Nuorisovaltuustoselvityksessä nostimme esimerkkinä esille Mikkelin kaupungin osallistuvan budjetoinnin. Nuorisovaltuustolla on tärkeä rooli osallistuvan budjetoinnin toteuttamisessa, sillä se pääsee valitsemaan nuorilta kerätyistä ideoista toteutukseen menevät. Näin toteutettavat ideat ovat aidosti nuorilta nuorille. Osallistuvan budjetoinnin hyödyntäminen kuntien nuorisotoiminnassa onkin jatkuvasti yleistymässä. 

Monipuoliset kuulemisen menetelmät edistävät nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Toivommekin, että erityisesti kunnat ja maakunnat ottavat aktiivisesti nuorisovaltuustot mukaan esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin tai muiden suoran demokratian keinojen kokeiluihin. 

Siiri Mertakorpi

Osallisuusasiantuntija

Politiikkaviikko on Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin järjestämä yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko nuorille. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on yksi politiikkaviikon kumppaneista.