Hyppää sisältöön

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto: “Kuntapolitiikka on myös nuorten asia!”

Kuntalehdessä (4.11.2019)  julkaistiin Kuntaliiton kehitys -ja tutkimusjohtaja Sini Sallisen mielipidekirjoitus “edustuksellinen demokratia kunniaan – puheoikeus valtuustoissa vain valtuutetuille”. Mielipidekirjoituksessa Sallinen sanoo, ettei valtuustoissa tule antaa puheoikeutta nuorisovaltuutetuille. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. (myöh. Nuva ry) tästä asiasta Sallisen kanssa täysin eri mieltä. 

Sallinen perustelee näkökulmaansa vetoamalla kuntalain 14 §, jossa määritellään valtuuston tehtävistä.  Nuva ry. muistuttaa, että nuorisovaltuuston edustaja on kokouksessa vain puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Vaikka nuorisovaltuustolle on myönnetty puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa, on päätöksentekovalta edelleen valtuutetuilla.  Nuva ry. pitää outona Sallisen ajatusta siitä, ettei kunnanvaltuusto ole oikea paikka käydä keskustelua päätösten vaikutuksista eri kuntalaisryhmille. 

“Olen pöyristynyt Sallisen ulostulosta. Tämä on märkä rätti kasvoille näin politiikkaviikon aluksi.  Kunnanvaltuustot ovat juuri se symbolisesti tärkeä paikka nuorille vaikuttaa päätöksentekoon. Pitäisikö meidän palata suljettujen ovien kabinettipolitiikkaan?”, jyrähtää Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Sami Salminen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto haluaa  tuoda esille, että Kuntaliitto pitää hallintosääntömallissaan (Suomen Kuntaliitto 2016, 94§), nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeutta sekä valtuustossa että muissa toimielimissä tarkoituksenmukaisena. Edustusta kunnanvaltuustossa perustellaan seuraavasti: “Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa olisi perusteltua siksi, että alle 18-vuotiailla ei ole äänioikeutta kuntavaaleissa eikä vaalikelpoisuutta, eivätkä he siten voi äänestää oman ikäryhmänsä edustajaa valtuustoon.”

Nuva ry. yhtyy Kuntaliiton näkemykseen asiassa. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on keskeinen vaikuttamisen väline, jolla kunta voi mahdollistaa vuoropuhelun nuorisovaltuutettujen ja kunnanvaltuutettujen välillä. Samalla se parantaa tiedonkulkua sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksia.  Puhe- ja läsnäolo-oikeutta voidaan rajata siten, että läsnäolo-oikeutta ei ole silloin kun asian käsittelyyn liittyy salassa pidettäviä tietoja.

“Olemme jo vuosia tehneet työtä nuorisovaltuutettujen aseman parantamiseksi. Sekä nuorisovaltuutetut että kunnanvaltuutetut ovat antaneet vain positiivista palautetta nuorten demokratiaoikeuksien kasvattamisesta. Toivon todella, ettei tämä ole koko Kuntaliiton uusi mielipide”, Nuva ry:n puheenjohtaja Salminen jatkaa. 

Tuoreen Nuorisovaltuustoselvityksen mukaan (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, 2019) kunnista 56 prosentissa nuorisovaltuusto on edustettuna kunnanvaltuuston kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. 

Lisätietoja:

Sami Salminen
puheenjohtaja
+358 44 777 0561

Mikko Kymäläinen
vs. pääsihteeri
+358 44 331 1194