Hyppää sisältöön

Liittohallituksen ensimmäisessä kokouksessa päätettiin vastuujaosta, hallitusohjelmasta ja piirikummeista

Liittohallitus piti ensimmäisen varsinaisen kokouksensa 26.1. Kokouksessa päätettiin muun muassa liittohallituksen vastuujaosta sekä nimettiin piirikummit. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa täällä.

Vuoden 2020 hallitusohjelma

Liittohallitus hyväksyi kokouksessaan hallitusohjelman, joka ohjaa hallituksen toimintaa vuonna 2020 sekä tarkentaa liittokokouksen päätöksiä. Hallitusohjelma on luettavissa täällä.

Liittohallituksen vastuujako

Puheenjohtaja Matias Mäkiranta

Liiton puheenjohtaja vastaa liiton, liittohallituksen ja johtosektorin toiminnan johtamisesta. Hän koordinoi luottamushenkilöiden ja toimiston välistä yhteistyötä, johtaa liiton edunvalvontatyötä ja valmistelee liittohallituksen kokousten sisällöt. Muita puheenjohtajan tehtäviä ovat:

  • Pääsihteerin esihenkilönä toimiminen
  • Strateginen johtaminen ja strategian jalkauttaminen
  • Toiminnan pitkäaikainen suunnittelu
  • Edustaminen liiton sisällä ja ulkopuolella

Palvelusektorin varapuheenjohtaja Niklas Vaulanen

Palvelusektorin varapuheenjohtaja vastaa palvelusektorin toiminnan johtamisesta. Hän myös tukee puheenjohtajan työtä, ja toimii puheenjohtajan sijaisena tarvittaessa. Lisäksi hänelle kuuluvat esimerkiksi kansainvälisen toiminnan koordinointi  ja valtakunnallisten koulutusten koordinointi yhdessä koulutusvastaavan kanssa. Muita palvelusektorin varapuheenjohtajan tehtäviä ovat:

  • Jäsenhankintakampanja
  • Kaksikielisen toiminnan koordinointi
  • Kevään edunvalvontakiertue

Piiri- ja nuvatukisektorin varapuheenjohtaja Michaela Jokiniemi

Piiri- ja nuvatukisektorin varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu piiri- ja nuvatukisektorin toiminnan johtaminen, puheenjohtajan työn tukeminen ja puheenjohtajan sijaistaminen tarvittaessa. Hän vastaa myös vuoden 2021 kuntavaalikampanjan suunnittelusta sekä syksyn edunvalvontakiertueesta. Muita piiri- ja nuvatukisektorin varapuheenjohtajan tehtäviä ovat:

  • Maakunnallisten nuorisovaltuustojen toiminnasta vastaaminen
  • Kärkihanke 2.3: Liiton toiminta antaa työkaluja monipuoliseen vaikuttamiseen

Palvelusektori

Koulutusvastaava Anton Hietsilta

Koulutusvastaava vastaa liiton valtakunnallisista koulutuksista. Hänen työpöydällään ovat siis perinteiset Aktiivipäivät ABC & HC ja Aktiivipäivät PRO, sekä aivan uusi koulutustapahtuma Aktiivipäivät X. Lisäksi hän vastaa liiton jäsenkyselyistä.

Kärkihankke 2.2: Liiton toiminta mahdollistaa nuorisovaltuustoliikkeen kouluttautumisen ja verkostoitumisen.

Palveluvastaava Eero Roslander

Palveluvastaava vastaa edunvalvontaviestinnän kehittämisestä yhdessä johtosektorin,

osallisuusasiantuntijan ja viestintäasiantuntijan kanssa, toimii sääntömuutosuudistustoimikunnan puheenjohtajana sekä koordinoi sääntömuutosuudistusta. Lisäksi hänelle kuuluvat jäsenpalveluiden ja jäsentuotteiden kehittäminen (palvelumuotoilu), nuvatukivastaavan tukeminen sähköisen materiaalipankin luomisessa sekä paikalliset koulutukset ja PEVAVA – koulutukset. 

Kärkihanke 2.5: Vaikutamme yhteiskunnalliseen muutokseen

Piiri- ja nuvatukisektori

Piirivastaava Akusti Suomi

Piirivastaava huolehtii piiritoimijoiden tukemisesta ja piirituen kehittämisestä. Hän myös vastaa piirineuvoston toiminnasta ja piirineuvoston uudistamisprosessin loppuunviemisestä

Kärkihanke 2.4: Liitto kehittää ja tukee alueellista edunvalvontaa

Nuvatukivastaava Nette Rimpioja

Nuvatukivastaavan tehtäviin kuuluvat nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti, sähköisen materiaalipankin luominen sekä yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen ja liiton omien turvallisen tilan periaatteiden kehittäminen. Hän myös vastaa  Osallisuuden Riemujuhlan järjestämisestä sekä kuntavaalikampanjan suunnittelusta yhdessä piiri- ja nuvatukisektorin varapuheenjohtajan kanssa.

Kärkihanke 2.1: Osallisuutta yli rajojen

Piirikummit

Vuonna 2020 liittohallitus haluaa uudistaa piiritukea nimeämällä jokaiselle piirijärjestölle piirikummin liittohallituksesta. Piirikummin tehtäviin kuuluu yhteydenpito piirin kanssa, piirin tilanteen tuominen tiedoksi jokaiseen liittohallituksen kokoukseen, piirin tukeminen ja neuvominen sekä osallistuminen piirin tapahtumiin ja kokouksiin mahdollisuuksien mukaan.

Piirikummit vuonna 2020

Pohjanmaan piiri: Akusti Suomi
Lapin piiri: Niklas Vaulanen
Pirkanmaan piiri: Akusti Suomi
Hämeen piiri: Michaela Jokiniemi
Kaakkois-Suomen piiri: Nette Rimpioja
Sisä-Suomen piiri: Eero Roslander
Pohjois-Suomen piiri: Niklas Vaulanen
Uudenmaan piiri: Anton Hietsilta
Lounais-Suomen piiri: Michaela Jokiniemi
Savo-Karjalan piiri: Eero Roslander

Sääntöuudistustoimikunta

Vuonna 2020 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus aikoo toteuttaa sääntöuudistuksen, joka tuodaan vuoden 2020 liittokokoukseen hyväksyttäväksi. Viimeisestä sääntöuudistusprosessista on kulunut liitossa jo useita vuosia ja sääntöuudistusprosessin tavoitteena on selkeyttää liiton sääntöjä, tarkastella sääntöjä uudelleen sekä poistaa vanhentuneita sääntöjen osia.

Sääntöuudistus on laaja prosessi, joka vaatii jäsenistön osallistamista sekä tarkkaa suunnittelua, minkä johdosta liittohallitus on päättänyt perustaa toimikunnan toteuttamaan uudistusta. Toimikunnan tehtävänä on uudistuksen aikataulutus, jäsenistön osallistaminen uudistukseen, uusien sääntöjen ennakkotarkastaminen ja varsinaisen sääntöluonnoksen toteuttaminen. 

Sääntöuudistustoimikunnan puheenjohtajana toimii uudistuksesta vastaava hallituksen jäsen Eero Roslander. Toimikunnan muina jäseninä toimivat liiton puheenjohtaja Matias Mäkiranta, 1. varapuheenjohtaja Niklas Vaulanen ja 2. varapuheenjohtaja Michaela Jokiniemi.