Hyppää sisältöön

#Nuvatvaltuustoon -kampanja päättyi – vaikuttaminen nuvien puolesta ei

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. käynnisti huhtikuun lopussa #Nuvatvaltuustoon -kampanjan, jossa innostettiin ja tuettiin nuorisovaltuustoja tekemään aloitteita kuntien lautakunta, valtuusto- ja hallituspaikkojen saavuttamiseksi. Kampanja onnistui erinomaisesti ja 11 nuorisovaltuustoa lähti mukaan edistämään nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuustojen toimintaedellytyksiä ympäri Suomen.

Miten kampanja eteni?

Kampanjaan lähtivät mukaan Turku, Sysmä, Tampere, Hyvinkää, Loimaa, Hirvensalmi, Vaasa, Naantali, Pyhäjoki, Säkylä ja Nurmijärvi. Näissä kunnissa nuorisovaltuusto on alkanut aktiivisesti ajamaan nuvan edustuspaikkoja kunnan eri toimielimiin. Nuorisovaltuustot ovat olleet yhteydessä kunnan päättäjiin, kirjoittaneet mielipidekirjoituksia ja tehneet aloitteita. Lisäksi joissain kunnissa tavoitteet on jo saatu toteutettua. Nuva ry on pyrkinyt tukemaan paikallisia nuorisovaltuustoja kaikin tavoin. Olemme järjestäneet useita etätapaamisia, tehneet nuorisovaltuustoille tukilausuntoja, kommentoineet mielipidekirjoituksia ja tukeneet muilla tavoin nuorisovaltuustojen paikallista edunvalvontaa. 

Kampanjan lopuksi Nuva ry julkaisi yhdessä eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen kanssa kannanoton sen puolesta, että jokaiselle nuorisovaltuustolle tulee taata puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanhallitukseen, -valtuustoon ja lautakuntiin. Nuoret ovat aliedustettuina kunnallisessa päätöksenteossa ja nuorisovaltuustoilla on mahdollisuus toimia päättäjien ja nuorten välisenä linkkinä. Nuorisovaltuustojen asemaa täytyy vahvistaa entisestään.

Kampanjaan mukaan lähteneissä kunnissa aloitteet ovat edenneet eritahtisesti, mutta useassa kunnassa edustuspaikka on jo onnistuttu saavuttamaan. Esimerkiksi Turun nuorisovaltuusto saa puhe- ja läsnäolo-oikeuden kaupunginvaltuustoon, mitä nuva on jo pitkään tavoitellut ja ajanut. Lisäksi Hyvinkään nuorisovaltuuston edustusta kaupunginhallituksessa pilotoidaan puolen vuoden ajan. 

Mitä seuraavaksi?

Vaikka varsinainen kampanja päättyi jo kesällä, niin Nuva ry tulee jatkossakin pitämään esillä keskustelua nuorisovaltuustojen toimintaedellytyksistä.  Kuntalain 26 § velvoittaa jokaista kuntaa perustamaan nuorisovaltuuston ja takaamaan sen toimintaedellytykset. Käytännössä nuorisovaltuustojen toimintaedellytykset kuitenkin vaihtelevat kunnittain ja toimintaedellytykset ovat eriytyneet alueellisesti. Pelkkä lakisääteinen nuorisovaltuuston perustaminen ei turvaa nuorten osallistumisen toteutumista, vaan tarvitaan myös toiminnan aitoa vaikuttavuutta. Kuntalaki ei riitä tällä hetkellä takaamaan nuorisovaltuustojen toimintaedellytyksiä. Siksi nuorisovaltuustojen puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnan toimielimiin tulisi kirjata kuntalakiin velvoittavammin.

Nuva ry jatkaa työtä sen puolesta, että jokaisella nuorella ja nuorisovaltuustolla olisi aito mahdollisuus vaikuttaa. Nuorten tulee saada vaikuttaa päätöksenteon kaikissa vaiheissa.  Tulemme edelleen seuramaan Nuva ry:n piirissä, miten aloitteet etenevät kampanjaan mukaan lähteneissä kunnissa ja nostamme esimerkkejä siitä, miten nuorisovaltuustot ovat onnistuneet vaikuttamaan ja edistämään nuorisovaltuuston edustuspaikkoja kunnan toimielimissä.

Lisätietoja:

Niklas Vaulanen
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.
1. varapuheenjohtaja