Hyppää sisältöön

Opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kannanotto: Työuupuneen toimeentulo on turvattava sairausloman aikana myös ilman mielenterveysdiagnoosia

Laaja joukko opiskelija- ja nuorisojärjestöjä vaatii yhteisessä kannanotossaan, että työuupumuksen aiheuttaman sairausloman aikainen toimeentulo pitää turvata ilman mielenterveysdiagnoosia. Järjestöt esittävät, että Kelan sairauspäivärahaan oikeuttavaksi diagnoosiksi otetaan käyttöön työuupumus. Se mahdollistaisi, että työuupumuksen esiintyvyyttä voitaisiin tilastoida ja seurata sekä kohdistaa toimia sen ennaltaehkäisyyn.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet:

• Akavan opiskelijat

• Demarinuoret

• KD-nuoret

• Keskustaopiskelijat

• Kokoomusnuoret

• Kokoomusopiskelijat

• Opiskelijoiden Liikuntaliitto

• RKP-nuoret

• Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK

• Suomen Ammattiin opiskelevien Liitto – SAKKI

• STTK-Opiskelijat

• Suomen Lukiolaisten Liitto

• Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

• Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto

• Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU

• Vasemmistonuoret

• Vasemmisto-opiskelijat

• Vihreät nuoret


Opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat: Työuupuneen toimeentulo on turvattava sairausloman aikana myös ilman mielenterveysdiagnoosia

Työuupumus ja mielenterveyden oireilu yleistyvät yhä niin että niistä voidaan puhua lähes kansantautina. Työuupumuksesta toipuminen ja paluu työelämään on pitkä ja vaikea prosessi. Toimeentulon turvaaminen aiheuttaa monilla huolia toipumisen aikana. Ehdotamme sairauspäivärahakäytäntöihin muutosta, jolla turvataan toimeentulo työuupumuksesta aiheutuvan sairausloman aikana.

Kiireiset työpäivät, ylimitoitettu työmäärä ja epävarmuus osaamisen riittävyydestä sekä työelämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmat lisäävät työn kuormittavuutta ja heikentävät työtehoa ja työhyvinvointia. Tilanne näkyi jo ennen koronapandemiaa muutoksina Tilastokeskuksen työolotutkimuksien tuloksissa: vuonna 2018 jopa 43 prosenttia palkansaajista kertoi, että kokee työmäärän uhkaavan kasvaa yli oman sietokykynsä. Nousua vuoden 2013 tuloksiin verrattuna oli hälyttävän paljon, 16 prosenttia.

Koronapandemia on tuonut lisää kuormitustekijöitä, jotka merkitsevät haasteita erityisesti uupumisriskissä oleville. Esimerkiksi epävarmuus tulevaisuuden työllisyysmahdollisuuksista sekä rajoitusten takia vähentyneet virkistäytymismahdollisuudet ovat olleet kuormittavia. Työterveyslaitoksen mukaan vuoden 2020 aikana työhyvinvointi on heikentynyt ja työuupumus on lisääntynyt erityisesti nuorten joukossa.

Kela pitää työuupumusta lähtökohtaisesti työpaikalla hoidettavana ongelmana ja työuupumus-diagnoosi ei tämän vuoksi oikeuta Kelan sairauspäivärahaan. Monet työnantajat vetoavat Kelan linjaan, eivätkä välttämättä maksa uupuneelle palkkaa poissaolon ajalta, mikä nostaa kynnystä hoitaa uupumusta tarvittavissa määrin. Sairausloman aikaisen toimeentulon turvaamiseksi työuupumus luokitellaan usein muilla diagnooseilla esimerkiksi mielenterveysongelmiksi tai mielenterveyden häiriöiksi. Diagnosoinnin epäjohdonmukaisuus johtaa siihen, ettei työuupumuksen yleisyydestä ja sen kaikista vaikutuksista voida koota tilastoja tai seurata tilanteen muuttumista. Kun terveysalan ammattilaiset eivät voi luokitella työuupumusta diagnoosiksi, todelliset uupumukseen johtaneet syyt saattavat jäädä ratkaisematta ja oikeat tukemisen keinot jäädä vähiin.

Opiskelija- ja nuorisojärjestöt nostavat esiin, että työuupumusta pitää hoitaa nimenomaan työstä johtuvana uupumuksena, eikä naamioida sitä mielenterveysongelmaksi. Työuupumuksen perimmäiset syyt tulee ratkaista työpaikoilla sekä muokkaamalla yksilön työnkuvaa ja työoloja että korjaamalla työyhteisötasolla olevia ongelmia, kuten työn organisointia ja johtamisen käytäntöjä. Molemmat tasot ovat tärkeitä tulevaisuuden hyvinvoinnin edistämiseksi. Samalla on turvattava uupuneen toimeentulo toipumisen ajalta. Työuupumuksen toteamisen pitää siksi olla riittävä peruste Kelan sairauspäivärahan maksamiseksi. Kun huoli toimeentulosta väistyy, yksilö voi keskittyä työkykyiseksi toipumiseen. Työkyvyn palauttaminen vaatii muutoksia myös työpaikalla.

Työntekijän toipumista työkuntoon edistäisi varmuus toimeentulosta myös sairausloman aikana. Kehysriihessä hallituksen pitää tehdä kauaskantoinen ratkaisu paremman työelämän puolesta muuttamalla työuupumusdiagnoosiin liittyvää sairauspäiväraha, korostaa Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Veera Nyfors.

Allekirjoitukset, lisätiedot

Veera Nyfors, veera.nyfors@akava.fi, 040 511 9370

Puheenjohtaja, Akavan opiskelijat

Pinja Perholehto, pinja.perholehto@demarinuoret.fi, 0400 596 521

Puheenjohtaja, Demarinuoret

Annika Lyytikäinen, annika.lyytikainen@kdnuoret.fi, 050 312 3037

Puheenjohtaja, KD-nuoret

Eveliina Leskelä, eveliina.leskela@keskustaopiskelijat.fi, 050 389 7260

Puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat

Matias Pajula, matias.pajula@kokoomusnuoret.fi, 050 575 3347

Puheenjohtaja, Kokoomusnuoret

Jeremias Nurmela, jeremias.nurmela@kokoomusopiskelijat.fi, 044 290 7595

Puheenjohtaja, Kokoomusopiskelijat

Julia Tuuri, julia.tuuri@oll.fi, 044 780 0211

Puheenjohtaja, Opiskelijoiden Liikuntaliitto

Frida Sigfrids, frida.sigfrids@su.fi, 040 591 0874

Puheenjohtaja, RKP-nuoret

Ville Kurtti, ville.kurtti@sonk.fi, 045 112 9299

Puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK

Jutta Vihonen, jutta.vihonen@sakkiry.fi, 044 753 0581

Puheenjohtaja, Suomen Ammattiin opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Markus Kutvonen, markus.kutvonen@sttk.fi, 044 544 9106

Puheenjohtaja, STTK-Opiskelijat

Emilia Uljas, emilia.uljas@lukio.fi, 050 377 9700

Puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto

Iiris Hynönen, iiris.hynonen@alli.fi, 050 377 7729

Va. puheenjohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Anton Hietsilta, anton.hietsilta@nuva.fi, 044 777 0561

Puheenjohtaja, Suomen nuorisovaltuustojen Liitto

Henriikka Mastokangas, henriikka.mastokangas@osku.info, 044 977 6356

Puheenjohtaja, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU

Liban Sheikh, liban@vasemmistonuoret.fi, 050 501 9721

Puheenjohtaja, Vasemmistonuoret

Anna Lemström, puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi, 045 639 7273

Puheenjohtaja, Vasemmisto-opiskelijat

Brigita Krasniqi, puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi, 045 131 2554

Peppi Seppälä, puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi, 040 721 7912

Puheenjohtajat, Vihreät nuoret