Hyppää sisältöön

Seurakuntavaalit – monen nuoren ensimmäinen mahdollisuus äänestää

Marraskuussa järjestetään seurakuntavaalit, joissa valitaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päättävät toimielimet seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Seurakuntavaalit ovat Suomen ainoat valtakunnalliset vaalit, missä 16 vuotta täyttäneet saavat jo äänestää. Seurakuntavaaleissa tarvitaan sekä nuoria ehdokkaita että äänestäjiä.

“Seurakuntavaalit ovat kirkkoon kuuluvien nuorten kannalta erittäin merkitykselliset, sillä osa nuorista saa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden vaikuttaa suoraan heitä koskevaan päätöksentekoon.” –Arttu Vuori

Olemassa on yksi ongelma. Seurakuntavaalit eivät näytä juurikaan kiinnostavan. Vuonna 2018 järjestettyjen seurakuntavaalien valtakunnallinen äänestysprosentti oli vain 14,4 ja 16–17-vuotiaiden nuorten valtakunnallinen äänestysaktiivisuus vain 8,4 prosenttia. On demokratian toteutumisen kannalta ongelmallista, että niin pieni vähemmistö kirkon jäsenistä päättää enemmistön asioista. Kirkon toimintaan voikin parhaiten vaikuttaa asettumalla ehdolle ja äänestämällä.

Seurakuntapäättäjien keski-ikä on 53,3 vuotta. Tässä on riskinä se, että kaikkien jäsenten, varsinkin nuorten mielipiteet eivät kuulu kirkon päätöksenteossa. Nuorille tärkeät teemat kuten yhdenvertaisuus, tasa-arvo tai ilmastonmuutoksen torjunta tulisi näkyä myös kirkon arvoissa ja päätöksenteossa. Valitettavasti tänäkin päivänä seurakuntien päätöksenteossa joudutaan taistelemaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden toteutumisesta.

Seurakuntaneuvostoissa päätetään myös mm. rippileireistä ja kirkon nuorisotyöstä. Me tarvitsemme nuoria päättäjiä kirkon päätöksentekoon, jotta voidaan varmistaa että päätöksenteko vastaa kaikkien seurakuntalaisten tarpeita. On tärkeää, että seurakuntien päättävissä pöydissä istuu nuoria päätöksentekijöitä kertomassa uuden sukupolven näkökulmaa päätettäviin asioihin, jotta kirkko olisi tulevaisuudessakin elinvoimainen insituutio.

“Jotta kirkko olisi oikeasti nuorten näköinen, tarvitsemme nuoria seurakuntaneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin. Moni nuori eroaa kirkosta, sillä ei koe sitä kotoisaksi. Se on täysin ymmärrettävää.”–Filip Godlewski

Nuoret on saatava kiinnostumaan niistä asioista, joissa seurakunnissa päätetään. Kirkon olisi tuotava nykyistä paremmin esille nuorten kannalta merkittäviä teemoja, jotta kirkkovaltuustoissa ja seurakuntaneuvostoissa käsiteltävät asiat voisivat olla helpommin lähestyttäviä. Jos kirkko ja sen seurakunnat tekevät ennakkoluulottomasti töitä myös nuorille tärkeiden teemojen edistämiseksi, seurakuntavaalit alkavat kiinnostamaan.

“Nyt on tuhannen taalan paikka saada nuoret lähtemään ehdolle ja äänestämään seurakuntavaaleissa. Se riippuu nyt paljon kirkon ja seurakuntien omasta toimintakulttuurista, jonka tulisi olla rohkaiseva, avarakatseinen, ratkaisukeskeinen ja kunnioittava.” –Arttu Vuori

Arttu Vuori
2. varapuheenjohtaja
Piiri- ja nuorisovaltuustotukisektori

Filip Godlewski
Liittohallituksen jäsen
Palvelu- ja viestintävastaava

Seurakuntavaalit pähkinänkuoressa:

Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaalien vaalipäivä on 20.11. ja ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11. Seurakuntavaaleissa valitaan päättäjät kaikkiin seurakuntiin seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Ehdolle voi asettua jokainen 18 vuotta täyttänyt konfirmoitu seurakunnan jäsen. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua 15.9. asti. Jokaisella 16 vuotta täyttäneellä seurakunnan jäsenellä on mahdollisuus äänestää vaaleissa.

Lisää tietoa seurakuntavaaleista