Hyppää sisältöön

Aktiivipäivät ovat uusien ideoiden juhlaa

Kun yli sata nuorisovaltuutettua kokoontuu viikonlopuksi saman katon alle, on kyseessä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton Aktiivipäivät ABC & HC -koulutusviikonloppu. Tänä keväänä tiemme kävi Kuopioon verkostoitumaan, oppimaan uutta ja keskustelemaan muun muassa demokratiasta. Lue koulutuksista vastaavan hallituksen jäsenen Markus Kosken mietteitä Aktiivipäivistä!

Ensimmäistä kertaa vastuussa

Kuopion Aktiivipäivät olivat minulle ensimmäiset Nuva ry:n koulutuksista vastaavana hallituksen jäsenenä. Monet Aktiivipäivät nähneenä, tämä rooli toi uudenlaista näkökulmaa tapahtumaan. 

Ohjelmakokonaisuutta pohtiessamme pyrimme siihen, että mahdollisimman moni nuori saa matkaan jotain uutta: tuliaisia kotinuorisovaltuustoonsa.

Lisäksi pyrimme lisäämään verkostoitumista ja vertaisoppimista. Vertaisoppimisryhmissä eri kuntien nuorisovaltuutetut pohtivat yhdessä toimintansa haasteita ja jakoivat vinkkejä. Aihepiirit vaihtelivat lobbauksesta tapahtumien järjestämiseen. 

Aktiivipäivien ohjelmasta vastasi Osallisuuden osaamiskeskuksen ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton porukka

Lisäksi mukana oli ulkopuolisia puhujia ja kouluttajia Sitrasta sekä Suomen Unicefilta. Sitran asiantuntija Pauli Saloranta johdatteli nuorisovaltuutetut Sitran vaikuttamisen uusien muotojen pariin. 

Sitran uudet vaikuttamisen tavat pyrkivät siihen, että suomalaisilla olisi paremmat mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa myös vaalien välillä. He pyrkivät levittämään uusia vaikuttamisen tapoja entistä laajempaan käyttöön ja vahvistamaan niiden kytkentää päätöksentekoon. Tämä liittyy oleellisesti juuri siihen, mitä nuorisovaltuustoissa tehdään. 

Pauli Salorannan koulutus toi nuorisovaltuustoille uutta ajateltavaa ja näkökulmaa siihen, kuinka suomalaista demokratiaa tulisi kehittää. Myös nuorisovaltuustot voivat edistää toiminnassaan demokratiakasvatusta ja luoda uusia vaikuttamisen muotoja keräämällä kunnan nuorten ajatuksia ja ideoita kunnan kehittämisestä.

Suomen Unicefin erityisasiantuntija Mikael Malkamäki esitteli osallistujille Lapsiystävällinen kunta -mallia, ja kertoi siitä, kuinka nuorisovaltuusto voi olla mukana kehittämistyössä. 

Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ja pysyviä ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. 

Mallin tavoitteena on konkreettiset muutokset kunnan päätöksenteossa ja hallinnossa. Useassa kunnassa Lapsiystävällistä kuntaa kehittävään koordinaatioryhmään kuuluu myös nuorisovaltuuston edustaja. 

Aktiivipäivillä useat nuorisovaltuutetut kuulivat mallista ensimmäistä kertaa ja voivat nyt edistää siihen liittymistä omassa kotikunnassaan.

Keskustelua, verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä

Avauspuheenvuoron aikana annoin osallistujille yhden neuvon, jonka avulla olen itse saanut kaikista eniten hyötyä aktiivipäivistä: keskustelkaa ja verkostoitukaa. Nuorisovaltuustoja on eri puolella Suomea, joista jokaisella on omat haasteensa ja ongelmansa.

Aktiivipäivät osoittivat minulle jälleen sen, että meiltä nuorilta todella löytyy taitoa ja osaamista pohtia vaativia yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Aktiivipäivät toteuttavat yhden Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ydintehtävistä: nuorisovaltuutettujen kouluttamisen ja yhteen tuomisen. Aktiivipäivät ovat uusien ideoiden, toisin sanoen hehkulamppujen juhlaa. Kun nuoret keskustelevat asioista keskenään, syntyy uusia ideoita. 

Tavoitteenamme oli, että jokainen osallistuja sai kotiin vietäväksi hehkulampuista koostuvan kirkkaan uusien ideoiden kristallikruunun. 

Kiitos kaikille osallistujille ja puhujille! Nähdään tulevilla tapahtumilla!


Kuvia kevään Aktiivipäiviltä voit käydä katsomassa kuvapankissamme Google Drivessä. Katso myös tapahtuman tunnelmia videolta (Facebook-alustalla). Tulevat tapahtumamme löydät tapahtumat-sivulta.

Lisätietoja

Markus Koski
Puheenjohtaja
+358 44 777 0561
markus.koski@nuva.fi