Hyppää sisältöön

Tutustu Aktiivipäivien ohjelmaan

Tutustu syksyn 2023 Aktiivipäivien ohjelmaan, puhujiin ja työpajoihin.

YK-Liiton järjestämät työpajat

Työpajoissa tarkastelemme toiminnallisten menetelmien avulla ihmisoikeuksia eri näkökulmista,
pohdimme haasteita arjen tasolla sekä mietimme yhdessä keinoja puuttua epäkohtiin ja miten nuorisovaltuustot voisivat edistää ihmisoikeuksia omassa kunnassaan.


Kaikissa työpajoissa noudatamme turvallisemman tilan periaatteita, kunnioitamme osallistujien
itsemäärittelyä ja kehollista turvallisuutta. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta
työpajojen aiheista tai menetelmistä. Valitse siis ilmoittautuessa itseäsi eniten kiinnostavat työpajat!

Lisätietoa Suomen YK-Liitosta ja heidän tekemästään työstä löydät YK-Liiton nettisivulta.

Ihmisten jalkoja istumassa aidalla ja Suomen YK-liiton logo.
  1. Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys

Yhdenvertaisuus on ihmisoikeuksien keskeisin lähtökohta. Olemme kaikki keskenämme samanarvoisia ja meille jokaiselle kuuluu samat ihmisoikeudet, riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksistamme, taustastamme tai asemastamme.  Joskus kuitenkin tuntuu, että toiset meistä ovat enemmän tasa-arvoisia kuin toiset. Tässä harjoituksessa osallistujat pääsevät kokemaan, miltä tuntuu olla hetken aikaa ”se joku toinen”. Lisäksi pohditaan mistä eriarvoisuus johtuu, mikä ylläpitää syrjiviä käytäntöä ja pohditaan ratkaisuja epäkohtien poistamiseksi. (Harjoitus: Askel eteenpäin)

Poika istumassa kännykkä kädessä ja Suomen YK-liiton logo.

2. Kiusaaminen jaa vihapuhe

Oikeus omaan mielipiteeseen ja sen ilmaisuun on jokaiselle kuuluva perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Oikeutta ei kuitenkaan tule käyttää toisten oikeuksien loukkaamiseksi eikä tarkoituksellisesti väärin. Arjessa kiusaaminen ja vihapuhe saavat moninaisia muotoja, joskus epäasiallista käyttäytymistä perustellaan myös sanan- ja ilmaisunvapaudella. Työpajassa pohditaan sananvapauden rajoja ja keinoja puuttua arjessa kiusaamiseen ja vihapuheeseen Forum-teatterin keinoin. Osallistuminen ei vaadi näyttelemistä eikä aiempaa kokemusta menetelmästä. (Harjoitus: Forum-teatteri)

Nuoria istumassa nurmella selät kuvaajaan päin ja Suomen YK-liiton logo.

3. Minun oikeuteni – sinun velvollisuutesi, vai miten se olikaan?

Työpajassa tutustutaan ihmisoikeuksiin arjen näkökulmasta, pohditaan mitä ne käytännössä tarkoittavat itselle ja miten ne arjessa näkyvät. Lisäksi pohditaan jokaisen omaa vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen ja puolustamiseen sekä tarkastellaan viranomaisvastuita ihmisoikeusvelvoitteiden toimeenpanemiseksi. Lopuksi mietitään keinoja mahdollisten haasteiden muuttamiseksi sekä kestävän ihmisoikeuskulttuurin rakentamiseksi. (Harjoitus: Elämän puu)

Tekstinä nuoret puhuvat nyt, nuorten maailmassa osallistuja voi vaikuttaa ja Suomen YK-liiton logo.

4. Puhdas ympäristö ja kestävä tulevaisuus ihmisoikeutena

Ilmastokriisin vaikutukset kohdistuvat eri tavalla ihmisiin eri puolilla maailmaa. Muutosten seuraukset ovat vuosi vuodelta voimakkaampia ja vaikuttavat yhteisöjen sosiaalisiin, kulttuurisiin ja taloudellisiin elinmahdollisuuksiin. Työpajassa pohditaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisoikeuksien toteutumiseen sekä mietitään arjen tasolla ratkaisuja. (Harjoitus: Sanataide)

Lost and Found -elokuvan kansikuvassa pieni tyttö isänsä sylissä ja Suomen YK-liiton logo.

5. Lapsen oikeudet ja pakolaisuus

Työpajassa tarkastellaan lapsen oikeuksia ja pakolaisuutta Losta and Found -elokuvan herättämien ajatusten kautta. Tavoitteena on lisätä tietoa pakolaisuuden syistä sekä kasvattaa ymmärrystä ja empatiaa siirtolaisuuden ja pakolaisuuden taustalla vaikuttavista tekijöistä. Erityisesti tarkastellaan lapsen oikeuksien toteutumisen haasteita sekä pohditaan keinoja lisätä turvallista kotoutumista ja mahdollisuuksia tukea pakoon lähteneitä ihmisiä. (Harjoitus: YK kino, Lost and Found -elokuva)

Muut työpajat ja ohjelmaosiot

Ville Skinnarin muotokuva.

KeyNote puheenvuoro: Kansanedustaja Ville Skinnari

Sisältö tarkentuu lähempänä tapahtumaa.

Kuvassa nuoria autossa, takapenkkiläiset näpyttelevät kännyköitä.

Työpaja (HC): Sulla ja mulla on oikeus turvalliseen liikkumiseen, Liikenneturva

Miten nuorisovaltuutetut voivat vaikuttaa siihen, ettei yksikään nuori kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä?

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteissa liikenne on huomioitu mm. liikennekuoleminen puolittamisen ja turvallisen liikennejärjestelmän osalta. Tavoitteena on taata kaikille vuoteen 2030 mennessä turvallinen, edullinen, luotettava ja kestävä tapa liikkua. Liikenneturvallisuuttaa on tarkoitus parantaa erityisesti lisäämällä julkista liikennettä ja kiinnittämällä huomiota huono-osaisten, naisten, lasten, vammaisten ja ikääntyneiden tarpeisiin.

Mitä teidän paikkakunnalla tulisi tehdä, jotta nuorten oikeus turvalliseen liikkumiseen toteutuisi?

Lisätietoa Liikenneturvasta löydät Liikenneturvan nettisivulta.

Työpaja (ABC): Peruskoulutus nuva-toimintaan, vaikuttaminen kunnassa

Uusille nuvalaisille suunnatussa työpajassa saat vinkkejä vaikuttamiseen omassa kunnassasi ja nuorisovaltuustossasi. Koulutuksen jälkeen osaat kuntavaikuttamisen kiemuroita ja tiedät, miten voit lähestyä kunnan eri toimijoita vaikuttavasti.

Kuvassa on iloisia nuroisovaltuutettuja pöydän ympärillä.

Vertaispajat

Vertaisoppimisosiossa pääset jakamaan omaa osaamistasi ja oppimaan muilta nuvalaisilta itse valitsemistasi aiheista. Vertaispajoissa valitset ilmoittautumisen yhteydessä itseäsi eniten kiinnostavan ryhmän:

  1. Miten hyödyn nuvalaisuudesta?
  2. Nuvan viestintä kuntoon
  3. Nuorisovaltuuston johtaminen
  4. Nuorisovaltuuston ulkopuoliset nuoret mukaan toimintaan
  5. Lobbaus nuvassa
  6. Paikallisten nuvien ja alnujen välinen yhteistyö
Nuvalaisia Aktiivipäivillä.

Nuva-toiminnan rastirata

Nuva-toiminnan rastiradalla kierrät erilaisia nuva-toimintaan liittyviä rasteja ja pääset kehittymään nuvalaisena!

Rasteilla muun muassa: pieni väittelykisa, vinkkejä hyvän mielipidekirjoituksen tekemiseen, nuva-toiminnan ideaseinä, yhdenvertaisuus nuva-toiminnassa, Osken 1000 ratkaisua rasti sekä vinkkejä tekoälyn hyödyntämiseen nuva-toiminnassa.

Nuoria piirissä.

Piirihetki

Piirihetkessä tutustut oman alueesi muihin nuorisovaltuutettuihin ja kuulet, mitä oman piirijärjestösi alueella tapahtuu. Piirihetki on oiva paikka verkostoitua naapurinuvien kanssa.

Iloisia nuorisovaltuutettuja viettää vapaata aikaa edellisellä Aktiivipäivillä.

Iltaohjelma

Iltaohjelmana luvassa päräyttävää tekemistä ja hauskaa aikaa uusien ja vanhojen nuva-kavereiden kanssa.

Nuorisovaltuustojen ohjaajille

Nuorisovaltuustojen ohjaajia on kokoontuneita rinkiin sohville.

Erilaisten nuorten osallistaminen kunnassa

Työpajassa pohdimme, miten erilaisia nuoria saadaan osallistettua kunnan päätöksentekoon ja miten nuvan ulkopuolisia nuoria voidaan kuulla.

Nuva-ohjaajia työpajassa syksyllä 2022.

Hyvä yhteishenki nuorisovaltuustossa

Työpajassa keskustelemme, millainen on nuorisovaltuuston hyvä yhteishenki: miten kaikki tuntevat tulleensa kuulluiksi, miten saa nuoret uskaltamaan puhumaan sekä miten ehkäistä ja ratkaista haasteita yhteishengessä. Jaamme hyviä käytänteitä, kuinka sinä voit nuorisovaltuuston ohjaajana edistää hyvää nuvan yhteishenkeä.

Kuvassa nuoret työstävät kouluterveyskyselyn tuloksia Aktiivipäivillä.

Kouluterveyskyselyn 2023 tulokset ja niiden käsittely nuvassa

Kouluterveyskysely antaa arvokasta tietoa nuorten hyvinvoinnista kunnassa. Ohjelmaosiossa keskustelemme, kuinka kouluterveyskyselyn tuloksia voisi hyödyntää nuorisovaltuustossa ja miten paikallinen nuorisovaltuusto voi parantaa nuorten hyvinvointia yhdessä alueellisen nuorisovaltuuston kanssa. Ohjelmaosio toteutetaan yhdessä THL:n kanssa.

Kuvassa on auto Suomen kartan päällä.

Hyvät käytänteet jakoon: Lahden nuorisotiedotuksen ryhmille tarkoitetut kokemukselliset teematunnit + keskustelua muiden kuntien tilanteesta

Ohjelmaosion alussa Lahden nuva-ohjaaja esittelee Lahden nuorisotiedotuksen pelillistettyjä menetelmiä. Alustuksen jälkeen jatkamme keskustelua muiden kuntien tilanteista ja laitamme hyvät vinkit jakoon.