Hyppää sisältöön

Huippiksessa etsitään ratkaisuja osallisuuden haasteisiin

Järjestötoimintaan mukaan lähteminen saattaa monelle olla ison kynnyksen takana. Miten tätä kynnystä voidaan madaltaa? Tämän vuoden Huipputapaamisessa pureudutaan osallisuuteen, siihen liittyviin haasteisiin ja sen kehittämiseen. Milloin sinä olet kokenut onnistuneesi vaikuttamisessa?

Olen aina ollut äärimmäisen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta. Siitä huolimatta en kuitenkaan yläasteella tai lukiossa uskaltanut lähteä mukaan oppilaskunnan tai nuorisovaltuuston toimintaan. Pelkäsin erityisesti sitä, ettei osaamiseni riitä, tai että en osaisi puhua tai toimia oikealla tavalla.  Vasta yliopistossa sisuunnuin ja lähdin mukaan järjestötoimintaan. Pelkoni osoittautui turhaksi ja viime vuosina olenkin löytänyt oman polkuni vaikuttaa. Tarinani ei ole ainutlaatuinen, sillä ympärillämme on kymmeniä nuoria, joita kiinnostaa vaikuttaminen, mutta jotka eivät syystä tai toisesta uskalla lähteä mukaan nuorisovaltuustojen tai esimerkiksi järjestöjen toimintaan. Tämän vuoden Huipputapaamisessa keksitään ratkaisukeinoja tällaisiin haasteisiin, jaetaan hyviä käytänteitä ja mietitään keinoja nuorten  osallistamiseen.

Huippiksen teemana on osallisuus. Se voi tuntua laajalta ja monimutkaiselta aiheelta, josta on vaikea saada kunnollista otetta. Mitä osallisuus oikein on? Liiton kotisivuilta löytää monia määritelmiä, joiden mukaan osallisuus on muun muassa tunnetta siitä, että kuulut johonkin yhteisöön, esimerkiksi kouluun tai perheeseen. Osallisuus on vapautta ilmaista oma mielipide, mahdollisuutta vaikuttaa ympärillä tapahtuviin asioihin. Lopulta osallisuus heijastuu konkreettisesti ruohonjuuritason toiminnassa. Se näkyy esimerkiksi siinä, kun vaikutamme kunnan liikuntapaikan kunnostukseen, tai kun haluamme alueen nuorille mahdollisuuden sanoa mielipiteensä kunnan päättäjille. Se näkyy kaikessa arkipäiväisessä toiminnassamme. Tämän vuoksi osallisuus on nuorisovaltuustojen toiminnan ytimessä. Osallisuus nousi vahvasti esille jo Nuvan eduskuntavaaliteemoissa, joissa tarjottiin monia konkreettisia keinoja parantaa nuorten osallisuutta yhteiskunnassa.

Meillä kaikilla on kokemuksia onnistumisen hetkistä, jolloin olemme voineet vaikuttaa ja toisaalta kokemuksia sellaisista hetkistä, jolloin meille on käännetty selkä ja mielipiteemme on jätetty huomioimatta. On ensisijaisen tärkeää jakaa tällaisia kokemuksia, oppia ja miettiä, mitä ensi kerralla voimme tehdä paremmin. Huippiksessa asiantuntijapuheenvuorojen ja paneelikeskustelun lisäksi keskiössä ovat erityisesti työpajat, joissa pohditaan ratkaisuja moniin osallisuuteen liittyviin  haasteisiin, jaetaan kokemuksia ja opitaan.

Yksi ihminen pystyy moneen asiaan, mutta suuret muutokset tehdään aina yhdessä. Maailma ei ole valmis, vaan voimme tehdä päämäärätietoisesti töitä sen eteen, että nuoret saavat äänensä paremmin kuuluviin. Tässä työssä tarvitaan kaikkia, sillä kannustamisella minunkin kaltaiset vaikuttamisesta kiinnostuneet, mutta epävarmat nuoret saadaan mukaan vaikuttamisen polulle. Huipputapaaminen tarjoaa nuorille yhden väylän vaikuttaa, verkostoitua ja sanoa mielipiteensä. Se on ainutlaatuinen tilaisuus tavata kymmeniä muita nuvalaisia ympäri Suomea. Minulla on ollut suuri etuoikeus olla mukana järjestämässä sitä. Nuoret eivät ole vain tulevaisuuden päättäjiä, vaan tekevät asioita, jotka ovat yhteiskunnalle merkityksellisiä tänään. On tärkeää saada nuorten ääni kuuluviin ja siksi toivon näkeväni Huipputapaamisessa nuorisovaltuuston edustajan mahdollisimman monesta kunnasta.

 

Oscar Lindvall

Kirjoittaja on Nuva ry:llä korkeakouluharjoittelussa projektisihteerinä. Hän vastaa Huipputapaamisen organisoinnista ja järjestämisestä.