Hyppää sisältöön

Nuorten vaikuttajien Huipputapaaminen: Nuorten tulevaisuus tulee rakentaa nuorten ehdoilla  

Tampereella 7.6.2019 pidetyssä nuorten vaikuttajien Huipputapaamisessa nousi esiin vahva viesti siitä, että nuorten osallisuus tulee huomioida entistä vahvemmin päätöksenteossa. Vaikuttaminen ja päätöksenteko tulee tehdä yhteistyössä päättäjien, viranomaisten ja nuorten kesken.

Tänä vuonna neljättä kertaa järjestetty Huipputapaaminen kokosi noin 70 nuorta keskustelemaan osallisuudesta. Tapahtuman viesti oli selvä: kaikki nuoret tulee ottaa aidosti mukaan päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa. Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja rakentavat tulevaisuutta. Myös nuorisovaltuustojen tulee aktivoida yhä laajemmin kaikkia nuoria vaikuttamaan.  

Esteitä nuorten osallisuudelle on vielä monia. Huipputapaamisessa yhtenä keskeisenä huomiona nousi esiin asennoituminen nuoria kohtaan. Osallisuus lähtee kokemuksesta ja jos nuori tuntee, että häntä aliarvioidaan, saattaa se passivoida ja ehkäistä nuoren halun vaikuttaa. Rakenteet ovat liian jäykkiä, eikä tieto vaikuttamismahdollisuuksista saavuta nuoria tarpeeksi tehokkaasti. Nuoret tulee tunnistaa itsenäisiksi toimijoiksi.

Liiton puheenjohtaja Sami Salmisen mukaan osallisuuden parantamiseen löydettiin kuitenkin monia keinoja, joilla muun muassa mahdollistettaisiin erilaisiin vaikuttamisväyliin tutustuminen:

– Nuorille tulee järjestää yhä enemmän matalan kynnyksen toimintaa, yhteiskunnallisista asioista viestimistä pitää parantaa ja politiikka tuoda entistä vahvemmin kouluihin. Mielestämme aikuisten roolina on auttaa nuori vaikuttamisen polulle. Asiat on kuitenkin nähtävä nuorten silmin ja päätöksestä on tehtävä sukupolvivaikutusten arviointia.

Vaikuttamisen keskiössä on yhteistyö. Päätöksenteko on tuotava lähelle kaikkia nuoria, ruohonjuuritasolle. Se on tehtävä kaikille mahdolliseksi ja on huomioitava, että jokainen nuori on erilainen.  Asioiden muuttaminen saattaa kestää kauan, ja siksi se on tehtävä pitkäjänteisesti yhteistyössä kaikkien osallisuutta edistävien tahojen kesken. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto haluaa rakentaa entistä parempaa vuoropuhelua, huomioida yhä useamman nuoren näkemykset sekä tarjota väylän vaikuttaa aivan jokaiselle nuorelle.

 

Lisätietoja:
puheenjohtaja Sami Salminen, sami.salminen@nuva.fi, puh. 044 777 0561
projektisihteeri Oscar Lindvall, oscar.lindvall@nuva.fi, puh. 040 645 2299