Hyppää sisältöön

XXVI Liittokokouksen julkilausuma: Hyvinvointivaltion on turvattava jokaiselle mahdollisuus tulla parhaaksi versioksi itsestään

Jokainen nuori ansaitsee tulla kuulluksi ja suomalaisen hyvinvointivaltion on velvollisuus tarjota jokaiselle mahdollisuudet tavoitella omia unelmiaan.

– Suomi voi tulevaisuudessa yhtä hyvin kuin nuoret tänä päivänä. Eli heikolta näyttää, ellei suuntaa saada muutettua. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden takaamiseksi meidän on varmistettava, että nuoret voivat hyvin ja tuntevat osallisuutta arjessaan, toteaa vuoden 2024 puheenjohtaja Markus Koski.

Nuorten hyvinvoinnin haasteiden ratkaisemisen tulee olla ensisijainen tavoite, kun lähdetään rakentamaan 2030-luvun Suomea. Vaadimme, että nuorten hyvinvointi asetetaan etusijalle hallituksen toimissa. Nuorten tulee saada laadukasta koulutusta, laajempia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, sekä riittävän hyvin resursoituja tukipalveluita elämän eri haasteisiin.

Osallisuus ei toteudu itsestään. Tärkeiden puheenvuorojen ja kirjausten lisäksi nuoret vaativat tekoja. Liiton pitkään tavoittelema nuorisovaltuustojen vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen lakiin kirjattiin hallitusohjelmaan viime keväänä. Tämä on merkittävä askel. Nyt odotamme enää käytännön toteutusta. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi on kirjaus saatava lakiin välittömästi. On äärimmäisen tärkeää, että jokaisella nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus oman kuntansa tai hyvinvointialueensa valtuustoon.

Aidot vaikuttamismahdollisuudet kuuluvat jokaiselle nuorelle asuinpaikasta tai taustasta riippumatta, painottaa vuoden 2024 puheenjohtaja Markus Koski.

Valtion talouden tasapainottaminen on tärkeää, jotta nuorille voidaan taata koti hyvinvointivaltiossa vielä tulevaisuudessakin. Kuitenkaan Suomi ei voi säästää omista tulevaisuuden tekijöistään. Nuorten arkeen vaikuttavat leikkaukset syövät pohjaa tulevaisuuden menestymiseltä. Nuorten hyvinvointiin panostaminen on investointi, jolla on ennaltaehkäisevä vaikutus. Siihen panostamatta jättäminen ei saa olla ratkaisu. Päinvastoin se luo hyvinvointivelkaa, jonka laskua tämän päivän nuoret maksavat vielä pitkään. Vaadimme kaikille Suomen nuorille toimivia ja saavutettavia mielenterveyspalveluita. Olemme tyytyväisiä, että hallitusohjelmaan on kirjattu terapiatakuu alle 30-vuotiaille, pidemmällä tähtäimellä sen on toteuduttava kaikille ikäryhmille. Nuorten mielenterveyttä kuuluu myös edistää ottamalla valtakunnalliset mielenterveystarkastukset käyttöön peruskoulussa ja toisella asteella.

Nuorten on oltava mukana päätöksenteossa, joka vaikuttaa heidän elämäänsä. Nuorten ääni on kuultava ja huomioitava kaikissa päätöksenteon vaiheissa. Äänestysikärajaa tulisi laskea. Nuoret ovat yhteiskuntamme voimavara, ja meidän on turvattava heidän hyvinvointinsa ja tulevaisuutensa. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto vaatii muutosta. Päätöksissä on otettava huomioon sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja nuorivaikutusten arviointi. Yhdessä voimme luoda paremman tulevaisuuden, jossa kaikki voivat loistaa!

Lisätietoja

Markus Koski
Puheenjohtaja
+358 44 777 0561
markus.koski@nuva.fi

Miisa Tervala
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
miisa.tervala@nuva.fi