Hyppää sisältöön

Kannanotto: Nuorisovaltuustojen toiminnan jatkuttava poikkeustilasta huolimatta

Koronaviruksen aiheuttama pandemia muuttaa meidän kaikkien elämää ja pakottaa mukautumaan uuteen tilanteeseen. On tärkeää, että fyysisiä kontakteja vältetään ja taudin leviämistä ehkäistään.

Poikkeustilasta huolimatta nuorisovaltuustojen toimintaa ei kannata keskeyttää edes väliaikaisesti. Päinvastoin, poikkeustilassa meidän kaikkien on toimittava yhdessä ja nuoria tarvitaan päätöksentekoon enemmän kuin koskaan. 

Kuntien tulee poikkeusoloista huolimatta taata nuorisovaltuustoille kuntalain 26§ mukainen mahdollisuus vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon, eikä kunnilla ole oikeutta sivuuttaa nuoria päätöksenteossa, vaikka kokoukset siirtyisivät pidettäväksi etänä. Kuntalaissa kirjatut edellytykset eivät toteudu ellei nuoria oteta mukaan päätöksentekoon myös poikkeusoloissa. 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto suosittelee nuorisovaltuustoille ja kunnille seuraavia toimenpiteitä:

  1. Nuorisovaltuuston kokoukset järjestetään etäkokouksina
  2. Nuorisovaltuuston edustajat otetaan mukaan kunnan lautakuntien, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston mahdollisiin etäkokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella niin kuin ennenkin
  3. Kunnassa järjestetään etätapahtumia nuorten tavoittamiseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tarjoama tuki nuorisovaltuustoille

Liitto pyrkii tekemään parhaansa tukeakseen nuorisovaltuustojen toimintaa poikkeustilassa. Lisätietoja liiton tarjoamista palveluista sekä tuesta saat olemalla yhteydessä liiton puheenjohtaja Matias Mäkirantaan (matias.makiranta@nuva.fi, +358 44 777 0561). 

Tarjoamme tukea esimerkiksi etäkokousten ja etätapahtumien järjestämiseen. Lisäksi valvomme nuorisovaltuustojen edun toteutumista tässäkin tilassa ja toimistoltamme voi pyytää tukilausuntoja, jos kunnassanne on päätetty heikentää nuorisovaltuustojen tai nuorten asemaa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. 

Etäkokousten ja -tapahtumien tueksi järjestämme maanantaina 30.3. kello 17.30-18.30 verkkokoulutuksen, jossa jaetaan neuvoja ja ideoita etätapahtuman järjestämiseen. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia alustoja, joilla etätapahtumia voi järjestää, annetaan käytännön vinkkejä ja jaetaan hyviä esimerkkejä. Koulutus on liiton jäsenille maksuton, muille osallistumismaksu on 40 €. Ilmoittautuminen on auki 30.3. kello 12 asti osoitteessa: webropol.com/s/nuvary-kotisohvakoulutus

Lisäksi aloitamme kaikille nuorille avoimen ja viikoittaisen NuvaLounge-tapahtuman. Ensimmäinen NuvaLounge järjestetään 2.4. kello 18.00 ja ohjelmassa on liittohallituksen kyselytunti sekä keskustelua siitä, miten korona on vaikuttanut nuorten elämään ja oikeuksiin. 

Lisätiedot

Matias Mäkiranta
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja
matias.makiranta@nuva.fi
puh. +358 44 777 0561

Tukilausuntoihin ja edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä:

Oscar Lindvall 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton osallisuusasiantuntija
oscar.lindvall@nuva.fi 
puh. +358 44 770 0150