Hyppää sisältöön

Kannanotto: Sopeutustoimia ei saa tehdä nuorten kustannuksella

Suomen hallituksen taloudellinen suunta heikentää nuorten hyvinvointia koko maassa. Jo tehdyt, sekä kaavaillut sopeutustoimet uhkaavat työntää lisää nuoria köyhyyteen, ja syventää nuorten kohtaamia haasteita.  Nuoret eivät ole vain numeroita tasekirjassa; kyse on nuorten elämästä, unelmista ja ennen kaikkea hyvinvoinnista.

Orpon hallitus on hallitusohjelmassaan tunnistanut nuorten mielenterveyskriisin vakavuuden, sekä ongelmien syventymisen. Ohjelmassa puhutaan myös syrjäytymisen ehkäisystä, sekä nuorten osallisuuden vahvistamisesta. Hallitusohjelman mukaan “Nuorisotyön ja -politiikan tavoitteena on luoda edellytyksiä nuorten hyvään elämään. Kansakuntamme menestys riippuu siitä, miten meidän nuorillamme menee.”  

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto allekirjoittaa tämän näkemyksen ja kritisoi siksi hallituksen talouspolitiikkaa. SOSTEn tuoreiden laskelmien mukaan hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset tiputtavat 17 000 alaikäistä köyhyysrajan alapuolelle. Leikkaukset on tehty, vaikka lapsistrategiassa nimetään sosiaaliturvan kehittämisen painopisteeksi esimerkiksi lapsiperheiden riittävän toimeentulon varmistaminen ja lapsiperheköyhyyden vähentäminen. Leikkauksia on edistetty, vaikka useat asiantuntijat, lasten ja nuorten parissa työskentelevät, sekä koko nuorisoala ovat todenneet leikkausten kohdistuvan nimenomaan nuoriin. 

“Nuorena koetut toimeentulo-ongelmat ovat merkittävä riski nuorelle ja koko yhteiskunnalle. Nuorten toimeentulon leikkaaminen lisää syrjäytymisriskiä ja palveluista karsiminen varmistaa, ettei kukaan ole ottamassa nuoresta koppia.”

Markus Koski, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja

Hallitus suunnittelee tällä hetkellä lasten ja nuorten terapiatakuuta, joka on hieno aloite mielenterveyden edistämiseksi, ja oikea-aikaisen palveluiden saannin mahdollistamiseksi. Samaan aikaan kuitenkin toteutetaan leikkauksia kansalaisjärjestöjen avustuksiin. SOSTE toteaa heikennysten vaikuttavan merkittävästi ennaltaehkäiseviin palveluihin ja saatavilla olevaan tukeen, sekä lisäävän kuormaa ennestään liian pienillä resursseilla toimiville hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden lisäksi, nuorisotyötä ja mielenterveyspalveluita tuottavat järjestöt tukevat myös pienillä resursseilla toimivia kuntia. Nämäkin leikkaukset osuvat siis kaikista haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin ja lisäävät verovaroin tuotettujen julkisten palveluiden kysyntää.  

On ihmeteltävä ääneen, miten hallitus on päätynyt tekemään ristiriitaisen hallitusohjelman, joka samanaikaisesti korostaa nuorten hyvinvoinnin merkitystä, mutta lisää lapsiperheköyhyyttä ja vie palveluita nuorilta. Nämä  toimet eivät ainoastaan ylläpidä sosiaalista eriarvoisuutta, vaan estävät kestävän tulevaisuuden rakentamista. Jo yhden nuoren tippuminen yhteisön, koulutuksen ja työn ulkopuolelle maksaa yhteiskunnalle yli miljoona euroa. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tehtävä panostuksia, ei heikennyksiä.

Lasten, nuorten ja perheiden edunvalvojat, sekä hyvinvoinnin asiantuntijat ovat toistuvasti lausuneet huolensa tehtyjen leikkausten seurauksista. Kun päällekkäisiä leikkauksia tehdään nopealla aikataululla, on mahdoton todentaa niiden vaikutuksia tulevaisuudessa. Myös ministeri Kaisa Juuso ilmaisi huolensa lapsiin ja nuoriin kohdistuvista leikkauksista ja kertoi pitävänsä niitä kohtuuttomana. Samalla ministeri Juuso totesi, ettei leikkauksia kuitenkaan voida sulkea pois kehysriihessä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on eri mieltä.

“Nuoret tarvitsevat lupauksia tulevaisuudestaan. Viimeistään kehysriihessä huolemme on kuultava ja päättäjien tulee ryhtyä toimiin varmistaakseen tulevaisuus, jossa jokainen nuori Suomessa voi menestyä riippumatta sosioekonomisesta taustastaan.”

Eino Koskinen ja Petra Varjus, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton varapuheenjohtajat

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto vaatii hallitukselta oikeudenmukaista ja yhdenmukaista politiikkaa, joka ottaa lapsivaikutukset huomioon kattavasti ja asettaa nuorten tarpeet etusijalle. Nopeiden leikkausten seuraukset ovat hallitsemattomia, joten pitkän tähtäimen budjetissa on annettava tilaa seurausten tarkastelulle ja varmistettava tuki lapsille ja nuorille. Nuorten hyvinvointia ei saa uhrata taloudellisten sopeutustoimien takia.

Lisätietoja

Markus Koski
Puheenjohtaja
+358 44 777 0561
markus.koski@nuva.fi