Hyppää sisältöön

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 1/2022: Liittohallitus järjestäytyi ja siirsi kevään Aktiivipäiviä myöhemmäksi

Liittohallituksen ensimmäisessä kokouksessa 9.1.2022 valmistauduttiin alkaneeseen vuoteen. Kokouksessa päätettiin liittohallituksen vastuunjaosta, nimettiin piirikummit ja päätettiin kevään tapahtumien järjestämisestä. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa täällä. Kokous pidettiin etäyhteyksin.

Liittohallituksen vastuunjako

Puheenjohtaja Nette Rimpioja

Puheenjohtaja vastaa liiton johtamisesta ja edustamisesta. Hän esimerkiksi johtaa liiton edunvalvontatyötä, toiminnan pitkäaikaista suunnittelua ja strategiatyötä, valmistelee liittohallituksen kokousten sisällöt sekä toimii pääsihteerin esihenkilönä.  

Palvelusektorin varapuheenjohtaja (1.) Vilhelmiina Vierjoki

Palvelusektorin varapuheenjohtaja vastaa palvelusektorin toiminnan johtamisesta. Hänelle kuuluvat esimerkiksi valtakunnallisten koulutusten koordinointi koulutusvastaavan kanssa sekä viestinnän kehittäminen. Hän myös tukee puheenjohtajan työtä ja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena.

Piiri- ja nuvatukisektorin varapuheenjohtaja (2.) Arttu Vuori

Piiri- ja nuvatukisektorin varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu piiri- ja nuvatukisektorin toiminnan johtaminen. Hän vastaa muun muassa eduskuntavaalikampanjan suunnittelusta sekä tukee puheenjohtajan työtä ja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena.

Koulutusvastaava Ella-Sofia Lindeman

Koulutusvastaavan työpöydälle kuuluvat liiton valtakunnalliset koulutukset, eli Aktiivipäivät ABC & HC, Aktiivipäivät PRO sekä uusi koulutustapahtuma Aktiivipäivät X. Lisäksi hän vastaa liiton jäsenkyselystä.

Kärkihanke: 2.3 Liitto kehittää tulevaisuuden yhteiskuntaa.

Palvelu- ja viestintävastaava Filip Godlewski

Palvelu- ja viestintävastaavalle kuuluvat paikalliset koulutukset, sekä viestinnän ja palvelutarjonnan koordinointi ja kehittäminen yhdessä johto- ja palvelusektorien kanssa.

Kärkihanke 2.2. Liitto viestii ja palvelee jäsenistöään

Piirivastaava Eemeli Tuominen

Piirivastaava huolehtii piiritoimijoiden tukemisesta ja piirituen kehittämisestä. Hän myös vastaa piirineuvoston toiminnasta.

Kärkihanke 2.4. Piiritoiminta on innostavaa

Nuvatukivastaava Maria Markkula

Nuvatukivastaava vastaa paikallisten nuorisovaltuustojen tukemisesta sekä alueellisen edunvalvonnan kehittämisestä. Hän huolehtii myös liiton toiminnan maantieteellisestä kattavuudesta.

Kärkihanke 2.1. Liiton toiminta on valtakunnallisesti kattavaa

Piirikummit

Liittohallitus päätti jatkaa piirikummijärjestelmää. Piirikummin tehtäviin kuuluu yhteydenpito piirin kanssa, piirin tilanteen tuominen tiedoksi jokaiseen liittohallituksen kokoukseen, tukeminen ja neuvominen sekä osallistuminen piirin tapahtumiin ja kokouksiin mahdollisuuksien mukaan.

Piirikummit vuonna 2022:

Lounais-Suomen piiri: Arttu Vuori

Lapin piiri: Eemeli Tuominen

Pohjois-Suomi: Vilhelmiina Vierjoki

Sisä-Suomen piiri: Ella-Sofia Lindeman

Kaakkois-Suomi: Eemeli Tuominen

Savo-Karjalan piiri: Vilhelmiina Vierjoki

Pirkanmaan piiri: Filip Godlewski

Uudenmaan piiri: Nette Rimpioja

Hämeen piiri: Maria Markkula

Pohjanmaan piiri: Arttu Vuori

Kevään tapahtumat

Helmikuulle suunnitellut Aktiivipäivät päätettiin siirtää järjestettäväksi myöhemmin keväällä koronatilanteen vuoksi.

Piiritoimijakoulutus järjestetään maksuttomana etätilaisuutena 11.-13.2. Tarkemmmat tiedot tapahtumasta tulevat tammikuun aikana.

Muista tapahtumista, kuten Aktiivipäivät PRO-koulutuksesta sekä Nuorten vaikuttajien Huipputapaamisesta, päätetään myöhemmin.

Lisätietoja antaa

puheenjohtaja Nette Rimpioja
nette.rimpioja@nuva.fi
puh. 044 777 0561