Hyppää sisältöön

Kuntavaaliblogi 4/5: Nuorten hyvinvointi vaatii kunnilta konkreettisia tekoja

Nuorten hyvinvointi on suosittu aihe kuntavaaliehdokkaiden vaalilupauksissa. Kuntavaaleissa hyvinvointi onkin hyvin tärkeä tavoite, sillä lähes kaikki nuoren päivittäiseen elämään vaikuttavat palvelut tuotetaan kunnissa. 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitossa toimivat nuoret ovat varsinkin korona-aikana huomanneet omissa kunnissaan nuorten heikentyneen hyvinvoinnin, ja ajoittain kompastuskivet nuorten hyvinvointia edistävissä palveluissa. Nuoria tulee osallistaa heitä koskevissa päätöksissä, ja teeseissämme olemme nostaneet esille tutkitusti nuorten hyvinvointia edistäviä ratkaisuja, joita nuoret ovat esittäneet ympäri Suomea.

Kunnissa tarvitaan konkreettisia tekoja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Eräs mahdollisuus nuorten elinolojen parantamiseksi on kouluverkon suunnitteleminen niin, että jokaisella nuorella on mahdollisuus osallistua niin peruskouluun kuin toisen asteen opetukseen yhdenvertaisesti. Mikäli koulumatka on kohtuuttoman pitkä, tulisi mielestämme jokaiselle nuorelle tarjota ilmaiset koulumatkat. 

Teeseissä nostetaan esille myös se, että nuorten työllistymistä tukemalla kunnat voivat edistää nuorten hyvinvointia. Työ luo yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja vahvistaa sosiaalisia suhteita. Kuntien kesätyösetelit ja työn hakemisen tukeminen ovat keinoja, joilla kunta voi edistää nuorten työllistymistä.

Varsinkin koronavuoden aikana nuorten hyvinvointi on heikentynyt huomattavasti. Kunnissa tehtävässä työssä tuleekin tulevaisuudessa huomioida kelkasta pudonneiden nuorten tukeminen, sekä ennaltaehkäisevä työ esimerkiksi kouluissa. Matalan kynnyksen palvelut kuten koulun sosiaali- ja terveystyö sekä niin sanotut “yhden luukun periaatteen” palvelut, kuten Ohjaamo, ovat loistavia tapoja tukea nuoria kunnissa.

 

Anton Hietsilta

Kirjoittaja on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puheenjohtaja