Hyppää sisältöön

Kuntavaaliblogi 5/5: Nuorisotyöllä rakennetaan tulevaisuutta, ei siis unohdeta sitä

Nuorisotyön rahoituksen ollessa tulevina vuosina epävarmalla pohjalla, muun muassa Veikkauksen alenevien tulojen takia, on kunnilla yhä merkittävämpi rooli nuorisotyöhön panostajina. Nuoret ovat tulevaisuus, eikä tulevaisuuteen satsaamista pidä unohtaa, vaikka koronapandemia ja poikkeusolot ravistelevat yhteiskuntaa.

Jokaisella nuorella tulee olla oikeus ainakin yhteen harrastukseen. Harrastaminen on merkittävä nuoren hyvinvoinnin edistäjä. Harrastus kehittää nuoren terveyttä ja tarjoaa mielekkään tavan viettää vapaa-aikaa. Nuori voi tehdä asioita, joista nauttii. Lisäksi hyödyllinen ja viihtyisä tekeminen ylläpitää vahvaa mielenterveyttä. Harrastamisessa on läsnä myös sosiaalinen aspekti: harrastus tuo yhteen samoja kiinnostuksen kohteita omaavia nuoria, mikä johtaa nuorelle tärkeisiin ystävyyssuhteisiin. 

Oppiminen on iso osa harrastamista, sillä nuori kehittää harrastaessaan uusia taitoja. Palloa potkiva urheilijanalku lisää kierrettä laukaisuunsa, pianoa pimputtava nuori säveltäjä oppii lukemaan nuotteja ja pensselillä huiskiva pienois-Picasso taiteilee kubistisen mestariteoksen. Samalla aivot luovat uusia kytköksiä ja motoriset kyvyt kehittyvät. Lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus harrastaa sosioekonomisesta taustasta huolimatta, ja siksi heille on annettava harrastustakuu.

Pienten kuntien on lisättävä yhteistyötä naapurikuntiensa kanssa niin, että nuorille tärkeät palvelut voidaan toteuttaa tehokkaasti laadusta tinkimättä. Jos kunnalla on vajaat resurssit nuorisopalveluiden tarjoamiseen, nuoret kärsivät sen seurauksista. Siksi voi olla järkevämpää tarjota palveluita yhdessä naapurikunnan kanssa. Erityisesti vähäasukkaisissa kunnissa nuorten määrä voi olla niin pieni, että esimerkiksi nuorisovaltuustoa ei saada koottua. Tällöin kannattaa tehdä yhteistyötä lähikunnan kanssa ja kerätä kummastakin kunnasta kasaan yhteinen nuorisovaltuusto. Yksi nuorisovaltuusto kahdelle kunnalle on parempi kuin ei yhtään kummallekaan.

Kuntien pitää panostaa ennaltaehkäisevään nuoriso- ja päihdetyöhön. Investoimalla nyt voidaan estää päihteiden ja pahoinvoinnin kierre jo nuorella iällä, mikä pitkällä aikavälillä  sekä säästää taloudellisia menoja että edistää nuorten hyvinvointia. Sen sijaan, että pyritään paikkaamaan oireita, meidän tulisi keskittyä entistä enemmän hoitamaan ongelman syitä. 

Nuorisotyö voi olla nuorelle ratkaisevan tärkeää. Ongelmien kanssa on vaikeaa kamppailla yksin, ja nuorisotyön, kuten nuorisotiloilla oleskelemisen, kautta nuori pääsee kosketukseen luotettavan aikuisen kanssa. Päätökset kannattaa tehdä aina huominen huomioiden, ja huomista on vaikeaa rakentaa ilman hyvinvoivia nuoria.

Kunnissa on huomioitava nuorten moninaisuus, sillä hekin ovat muiden lailla yksilöitä, joilla on oma näkemyksensä ja lähestymiskulmansa. Erilaisissa elämäntilanteissa olevilla nuorilla on henkilökohtaiset haasteet, tarpeet ja unelmat. Päätöksenteossa on tärkeää kuunnella mahdollisimman moninaisesti kokemuksia. Jokaisen ääni merkitsee.

 

Kosma Rönkä
Kirjoittaja on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n nuvatukivastaava