Hyppää sisältöön

Ilman hyvinvoivia nuoria ei ole tulevaisuutta – Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kuntavaaliteesit on julkaistu

Tänä keväänä kansalaiset valitsevat jälleen kuntiin päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto julkaisi omat kuntavaaliteesinsä tänään 15.2. 

Nuoret ovat olleet vaaleissa aliedustettuina systemaattisesti ja pitkään, niin ehdokkaina kuin tulevina valtuutettuinakin – puhumattakaan alle 18-vuotiaista, joilta äänioikeus vielä uupuu. Nuorten vaikuttamisen tapoja pitää kehittää laajasti kunnissa, ja tässä keskiössä ovat nuorisovaltuustot. 

Nuorisovaltuustojen vaikuttamismahdollisuudet ovat vahvistuneet tasaisesti vuoden 2016 kuntalain uudistuksen myötä. Samaan aikaan Suomessa on joukko nuorisovaltuustoja, joilla toimintaedellytykset eivät täyty. Nuorten ja nuorisovaltuustojen osallistumismahdollisuudet ovat eriytyneet.

Nuorten osallisuuskehitys ei saa hidastua tai jäädä seisomaan hallinnon rattaisiin, vaan poliitikkojen täytyy sitoutua ajamaan nuorten etua, painottaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Anton Hietsilta.

Kuntavaalit ovat oiva tilaisuus herättää päättäjät tähän haasteeseen. Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Kunnissa tarvitaan nyt rohkeita demokratiatekoja nuorten osallisuuden parantamiseksi esimerkiksi kansalaisraatien ja osallistuvan budjetoinnin kautta, ja kouluissa on panostettava demokratiakasvatukseen. Kuntien on harjoitettava kestävää politiikkaa esimerkiksi päätösten lapsi- ja nuorisovaikutusten arvioinnin avulla. Nuorten hyvinvointia on tuettava aktiivisesti, nuorten moninaisuus huomioiden. Koronapandemia ja poikkeusolot eivät saa tarkoittaa nuorten unohtamista kunnissa. Ilman hyvinvoivia nuoria ei ole tulevaisuutta.

Näissä vaaleissa haastamme ehdokkaita olemaan rohkeasti nuori- ja nuorisovaltuustomyönteisiä sitoutumalla kuntavaaliteeseihimme, joilla nostetaan nuorten asiat päätöksenteon keskiöön, vetoaa puheenjohtaja Hietsilta.

Lisätietoja kampanjasta antaa:

puheenjohtaja Anton Hietsilta
anton.hietsilta@nuva.fi
puh. +358 44 777 0561

Ilmoittaudu nuorisovaltuustomyönteiseksi ehdokkaaksi täällä

Lue Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kuntavaaliteesit täällä