Hyppää sisältöön

Tiedotteet liittohallituksen kokouksista 3/2019 ja 4/2019

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. piti kokouksensa 3/2019 ja 4/2019 16.3.2019 Turussa, Syvälahden koulussa Aktiivipäivät-koulutustapahtuman yhteydessä.


Liittohallituksen kokous 3/2019

Ensimmäinen kokous pidettiin avoimena kokouksena Aktiivipäivät-tapahtumassa. Ohjelmaosioon osallistuneille myönnettiin kokouksen alussa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Avoimessa kokouksessa esiteltiin toimintasuunnitelman kärkihankkeiden edistyminen, kuultiin kuulumiset liiton hankkeista ja kampanjoista, käytiin läpi vuoden 2018 toimintakertomusta sekä tuotiin esiin jäseneltä saatu aloite.

Kärkihankkeet edistyvät hyvin

Liiton toimintasuunnitelmaan kuuluu viisi kärkihanketta. Kärkihankkeiden toteuttamissuunnitelmat on hyväksytty kokouksessa 2/2019. Kärkihankkeiden koordinointivastuut on jaettu liittohallituksen jäsenten kesken. Tässä kokouksessa liittohallituksen jäsenet kertoivat omalla vastuullaan olevien kärkihankkeiden edistymisestä.  Kärkihankkeet edistyvät suunnitelmien mukaisesti ja ajallaan.

Manu-hanke etenee ja #osallisuusvaalit lähestyvät

Hankevastaava Eetu Niemi esitteli ajankohtaiset kuulumisen Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeesta (manu-hanke), sekä liiton eduskuntavaalikampanjan edistymisestä. Viime aikoina manu-hankkeessa on muun muassa perehdytetty uusia manu-toimijoita sekä kerrottu maakuntauudistuksen tilasta, sekä suunniteltu maakunnallisten nuorisovaltuustojen verkostotapaamista. Liiton omaa eduskuntavaalikampanjaa on suunniteltu ja viimeistelty, ja seuraavaksi on toteutuksen vuoro.

Liittohallitus hyväksyi viime vuoden toimintakertomuksen

Puheenjohtaja Sami Salminen esitteli vuoden 2018 toimintakertomusta, jonka jälkeen viime vuoden toiminnasta ja raportoinnista keskusteltiin. Liittohallitus päätti hyväksyä toimintakertomuksen ja esittää sen hyväksymistä liittokokoukselle 2019.

Jäsenistöltä tulleet aloitteet

Liiton jäsenillä oli mahdollisuus toimittaa kokoukseen aloitteita käsiteltäväksi sähköisellä lomakkeella. Lisäksi kokouksessa paikalla olleilla jäsenillä oli mahdollisuus esittää liittohallitukselle aloitteitaan liiton toiminnan kehittämiseksi. Liittohallitus vastaanotti yhden aloitteen, joka koski liiton puolueettomuutta ja osallistumista Maksuton toinen aste -mielenosoitukseen. Aloite on luettavissa täällä. Liittohallitus päätti jatkaa aloitteen valmistelua käsiteltäväksi kokouksessa 5/2019.

 

Kokouksen päätösluettelo on luettavissa täällä.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sami Salminen
sami.salminen@nuva.fi
puh. 044 777 0561


Liittohallituksen kokous 4/2019

Avoimen kokouksen lisäksi liittohallitus piti 16.3.2019 kokouksensa 4/2019. Tässä kokouksessa liittohallitus käsitteli muun muassa talous-, hallinto- ja henkilöstöasioita, sekä päätti Aktiivipäivät PRO:n budjetista ja ilmoittautumisen avaamisesta.

Haku ulkoisten edustajien ryhmään sekä Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen ohjausryhmään auki

Ulkoisten edustajien ryhmässä on tapahtunut henkilöstövaihdoksia, minkä vuoksi liittohallitus päätti avata uusien jäsenten haun ryhmän täydentämiseksi. Samalla avattiin täydennyshaku Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen ohjausryhmään ajalle 1.5.2019-29.2.2020.

Muita päätöksiä:

  • Käytiin läpi liiton taloudellinen tilanne.
  • Käsiteltiin henkilöstöasioita.
  • Päätettiin avata vs. pääsihteerin ja järjestökoordinaattorin rekrytoinnit. Haku molempiin tehtäviin päättyy 15.4.
  • Keskusteltiin liiton Kesäseminaarista. Nuva-tukivastaava Mea Vähä-Jaakkola valmistelee tapahtuman projektisuunnitelman hyväksyttäväksi liittohallituksen seuraavaan kokoukseen.
  • Hyväksyttiin Aktiivipäivät PRO:n hinta, ja päätettiin avata ilmoittautuminen tapahtumaan. Hakijoiden joukosta valitaan enintään 25 osallistujaa. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään perjantaina 26.4. ja toinen tapaaminen  perjantaina 13.9.

 

Kokouksen päätösluettelo on luettavissa täällä.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sami Salminen
sami.salminen@nuva.fi
puh. 044 777 0561