Hyppää sisältöön

Mitä yhteiskunnassamme täytyy tapahtua, jotta nuoret kuuluisivat enemmän?

Nuorten osallisuus yhteiskunnassa on aihe, joka ansaitsee enemmän huomiota. Nuoret ovat tulevaisuutemme, ja heidän äänensä ja näkemyksensä tulisi kuulua päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mutta mitä yhteiskunnassamme täytyy tapahtua, jotta nuoret voisivat kuulua enemmän? Tässä tekstissä tarkastelemme joitakin konkreettisia askeleita ja toimia, jotka voivat edistää nuorten osallisuutta.

Poimimme keväällä julkaistuista osallisuusteoista neljä tekoa, jotka lisäävät nuorten kuulumista yhteiskuntaan.

Lasketaan äänestysikärajaa 15 vuoteen

Äänestysikärajan laskeminen on yksi suurimmista teoista, joilla voimme edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa. Useimmissa maissa äänestysikäraja on tällä hetkellä 18 vuotta, mutta esimerkiksi Euroopan parlamentti suosittaa ikärajan laskua EU-vaaleissa. Nuorisoministeri Sandra Bergqvist kertoi viime viikolla Nuorisotyön viikon puheenjohtajatentissä pitävänsä hyvänä ajatuksena, että nuorten äänestysikärajan laskemista voitaisiin kokeilla kunta-ja hyvinvointialuevaaleissa.

Nuoret voivat ottaa vastuuta omista teoistaan ja ovat rikosoikeudellisesta vastuussa jo varhaisessa vaiheessa, joten miksi he eivät voisi osallistua äänestämiseen? Laskemalla äänestysikäraja 15 vuoteen voimme antaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat heidän tulevaisuuttaan.

Lasketaan kansalaisaloitteen ikärajaa 15 vuoteen

Kansalaisaloite on yksi parhaimmista tavoista vaikuttaa siihen mistä eduskunnassa keskustellaan. Nuorille tärkeistä aiheista ei keskustella tarpeeksi ja tämä kertoo siitä, että nuorten ääni ei kuulu eduskuntaan asti riittävän hyvin. Kansalaisaloitteiden allekirjoittaminen ja tekeminen antaisi nuorille mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksiin.

15-vuotiaat saavat tehdä ja allekirjoittaa kuntalaisaloitteen. Miksemme lisäisi listaan myös kansalaisaloitteet?

Velvoitetaan nuorivaikutusten arvioinnit osaksi kaikkea päätöksentekoa

Toteuttamalla nuorivaikutusten arviointeja päätöksenteon yhteydessä varmistamme, että päätökset ovat lasten ja nuorten etujen mukaisia. On yhteiskunnan etu, että päätökset tehdään pitkäjänteisesti ja niiden vaikutukset jokaiseen ikäryhmään selvitetään ennalta.

Tämän päivän päätösten seuraukset nähdään vasta tulevaisuudessa. Tulevat sukupolvet maksavat nykyisten päätösten ja ratkaisematta jätettyjen ongelmien seuraukset.. Velvoittamalla nuorivaikutusten arvioinnit osaksi kaikkia päätöksiä voimme varmistaa, että päätösten vaikutukset nuoriin otetaan huomioon systemaattisesti ja huolellisesti ennen niiden hyväksymistä.

Näin varmistetaan, että päätökset tehdään pitkäjänteisesti ja harkiten, ottaen huomioon nuorten tarpeet ja edut. Nuorivaikutusten arvioinnit auttaisivat myös tunnistamaan mahdolliset haitalliset vaikutukset ja antaisivat päätöksentekijöille mahdollisuuden tehdä tarvittavat korjaukset ennen päätösten lopullista hyväksymistä.

Näin edistetään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tuettaisiin nuorten osallisuutta päätöksenteossa. Nuorivaikutusten arviointi antaisi äänen myös niille, jotka eivät välttämättä pysty itse vaikuttamaan päätöksentekoon ja varmistaisi, että päätökset rakentavat kestävää ja tasapainoista tulevaisuutta nuorille.

Kuunnellaan nuoria kaikissa päätöksenteon vaiheissa

On äärimmäisen tärkeää, että nuorten näkökulmat huomioidaan kaikissa päätöksenteon vaiheissa. Tämä tarkoittaa, että nuoret tulee ottaa mukaan päätöksentekoprosessin alusta alkaen, jotta he voivat vaikuttaa päätösten suunnitteluun ja valmisteluun. Nuorten mielipiteiden kuuleminen ei saa olla pelkkä muodollisuus, vaan se pitää tehdä aidosti merkitykselliseksi osaksi päätöksentekoa.

Nuorten osallistuminen voi tapahtua esimerkiksi järjestämällä kuulemisia, työpajoja tai foorumeita, joissa nuoret voivat ilmaista mielipiteensä ja ajatuksensa. Lisäksi on tärkeää, että päätöksentekijät ottavat nuorten näkemykset vakavasti ja ottavat ne huomioon päätöksiä tehdessään.

Kuuntelemalla nuoria kaikissa päätöksenteon vaiheissa voimme varmistaa, että päätökset ovat paremmin perusteltuja, oikeudenmukaisempia ja vastaavat yhteiskunnan eri ikäryhmien tarpeisiin. Tämä edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa ja luo pohjan kestävälle ja demokraattiselle päätöksenteolle.


Lue kaikki 25 osallisuustekoa verkkosivuillamme julkaistusta uutisesta!