Hyppää sisältöön

Nuorisomyönteinen EU ei ole itsestäänselvyys.

Kesäkuussa pidettävät Euroopan parlamentin vaalit alkavat lähestyä, ja moni varmasti miettii miksi ihmeessä minun pitäisi välittää? Tulin kertomaan teille, että nuorten täytyy näissä vaaleissa aktivoitua, jotta voimme ottaa oman tulevaisuutemme omiin käsiimme!

Meidän nuorten sukupolvien kohtaamat suuret tulevaisuuden haasteet vaativat Unionin laajuista yhteistyötä ja panostusta.

Euroopan unionin demokratia lähtee meistä äänestäjistä. Kansalaiset ovat EU:n demokratian perusta ja vaalien tuloksilla ja parlamentissa tehdyillä päätöksillä on valtavasti merkitystä meistä jokaisen arjessa. Jos ei äänestä EU-vaaleissa, ei ole muokkaamassa omaa tulevaisuuttaan, vaan antaa muiden tehdä päätökset puolestaan. Lisäksi parlamentin demokratia ja EU menettää voimaansa ja Unionia yhdistävien arvojen merkitys heikkenee, mikäli nuoria ei saada lähtemään vaaliuurnille.

Suomessa äänestysaktiivisuus EU-vaaleissa on liian matalalla tasolla ja etenkin nuorille äänestäjille parlamentin päätöksenteko on usein etäistä. Meidän nuorten sukupolvien kohtaamat suuret tulevaisuuden haasteet vaativat Unionin laajuista yhteistyötä ja panostusta. Euroopan parlamentin vaaleissa nuorilla on mahdollisuus valita edustajansa muokkaamaan koko unionia ja Eurooppaa nuorille edulliseen suuntaan. 

Monesti tavallisen kansalaisen tai nuoren voi olla vaikea käsittää, kuinka paljon ja moniin ihmisiin näiden vaalien tulos vaikuttaa. Viimeaikaiset tapahtumat Euroopassa ja maailmalla  ovat kuitenkin yhä uudelleen osoittaneet, että Euroopan parlamentin päätökset näkyvät hyvin vahvasti ja suoraan ihan jokaiseen. EU:n lainsäädäntö käsittelee hyvin yleisesti ihmisten ja etenkin nuorten tärkeinä pitämiä asioita, kuten ilmastonmuutosta ja ympäristökysymyksiä, turvallisuutta, sosiaalipolitiikkaa, muuttoliikettä, kuluttajien oikeuksia, taloutta ja monia muita asioita. EU-maat ovat jäsenyytensä ansiosta antaneet EU:lle osittaista valtaa ja vastuuta tehdä päätöksiä ja maiden kansalaisten tahto tulee kuulluksi nimenomaan äänestämisen kautta. Noin 70 prosenttia kaikesta kansallisesta lainsäädännöstä päätetään jotakin kautta EU:n tasolla. Äänestäjillä on siis käsittämätön määrä valtaa käsissään kesäkuun vaaleissa ja vain äänestämällä voidaan varmistaa, että Euroopan parlamentti on lainsäätäjä, joka puolustaa eurooppalaisten nuorten etua ja tulevaisuutta.

Nuoret eivät saa vieraantua EU:n päätöksenteosta, vaan meidän on otettava päätöksenteon kentät haltuun oman tulevaisuutemme turvaamiseksi.

Myöskään Demokratian toteutuminen maailmassa ei ole ollut lähiaikoina ongelmatonta, ja nämä samat ongelmat näkyvät myös Euroopassa. Nuoret ovat merkittävässä roolissa maailman ja Euroopan demokratian puolustamisessa. Äänestäminen on demokratian peruspilari, mutta tärkeää myös siksi, että pysyy ajan tasalla itseensä vaikuttavista Euroopan Unionin laajuisista asioista. Demokratia sekä oikeus ja vapaus äänestää ovat etuoikeuksia, ei itsestäänselvyyksiä ja on meidän nuorten velvollisuus, ja etujemme mukaista, suojella sitä. Demokratia ei ole koskaan täysin valmis, ja siinä on aina parantamisen varaa. Mitä aktiivisemmin EU-vaaleissa äänestetään, sitä vahvempi Euroopan Unionin demokratia on.

Myös Euroopan parlamentissa on ollut nähtävissä poliittisen ilmapiirin muutosta ja populismin nousua. Monet EU:n kansalaisiin vaikuttavista säädöksistä ja päätöksistä koskien suuria, koko maailmaa haastavia aiheita, kuten maahanmuuttoa, koronapandemiaa tai ilmastonmuutosta, vahvistetaan EU:n tasolla. Yhä enemmän myös EU:n päätöksenteossa nousee esimerkiksi tasa-arvon ja ilmastonmuutoksen torjumisen vastaista liikehdintää, jota vastaan taistelemiseksi on tartuttava äänestyslipukkeeseen. On ymmärrettävä, että EU:lla on valtava rooli suurissa kehityslinjoissa Euroopassa, ja Unionin edistysmielisyys ei ole itsestäänselvyys. Se, mitä arvoja EU:ssa pidetään tärkeinä tai mitä asioita parlamentissa edistetään on pitkälti äänestäjistä kiinni. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen EU:ssa tarvitsee ympäristönsuojeluun sitoutuneita parlamentaarikkoja, jotka meidän nuorten on parlamenttiin äänestettävä. Nuoret eivät saa vieraantua EU:n päätöksenteosta, vaan meidän on otettava päätöksenteon kentät haltuun oman tulevaisuutemme turvaamiseksi.

EU-vaaleissa ei äänestetä vain joistakin ehdokkaista ja henkilöistä, vaan meidän nuorten tulevaisuudesta. Nuoret voivat muokata Euroopan Unionista tulevaisuuden edelläkävijän, mutta nuorten tulevaisuuden puolesta taisteleminen vaatii työtä ja sinnikkyyttä. Ensiaskel tätä kohti on ensi kesäkuun vaaleissa äänestäminen: Muista äänestää!

Käytä äänesi. Tarkemmat äänestysohjeet löytyvät tämän linkin takaa:

Näin äänestät Suomessa