Hyppää sisältöön

Nuorisovaltuustoselvitys 2021: nuorisovaltuustot kärsineet koronasta, mutta yhä useampi nuorisovaltuusto vaikuttaa vallan kabineteissa

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n tekemä Nuorisovaltuustoselvitys 2021 osoittaa, että nuorisovaltuustojen vaikutusmahdollisuudet ovat COVID-19-pandemian vuoksi vaikeutuneet. Vaikka nuorisovaltuustojen edustus lautakunnissa, kunnanvaltuustoissa ja yhä useammin myös kunnanhallituksessa on vuosi vuodelta yleistynyt, joissakin kunnissa nuorisovaltuustotoiminta on passivoitunut.

Vuosittain toteutettava Nuorisovaltuustoselvitys kokoaa ajantasaista tietoa nuorisovaltuustojen  asemasta, vaikutusmahdollisuuksista  ja  toimintaedellytyksistä. Selvityksessä tunnistetaan nuorisovaltuustotoiminnassa esiin tulleita nuorten osallisuuden haasteita ja etsitään niihin ratkaisuja. 

Vuonna 2015 hyväksytyn kuntalain myötä nuorisovaltuustojen asema ja toimintaedellytykset ovat kunnissa parantuneet asteittain. Nuorisovaltuustoselvityksen mukaan nuorisovaltuustojen edustus lautakunnissa, kunnanvaltuustoissa ja entistä useammin myös kunnanhallituksissa onkin vuosi vuodelta yleistynyt.

Vuoden 2021 kyselyyn vastanneista nuorisovaltuustoista melkein 87 %:lla oli edustus ainakin yhdessä kunnan lautakunnassa, yli 77 %:lla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuustoon ja yli viidesosalla kunnanhallitukseen. 

Myönteinen kehitys ei kerro kuitenkaan koko totuutta. Vaikka nuorisovaltuustojen edustukselliset vaikutusmahdollisuudet ovat monin paikoin parantuneet, niin joissakin kunnissa nuorisovaltuustotoiminta on sen sijaan passivoitunut. Näissä kunnissa nuorisovaltuustolla ei ole juuri lainkaan toimintaa, tai sillä ei ole aitoja kuntalain suomia vaikutusmahdollisuuksia. 

Tämän vuoden selvityksessä kysyttiin myös COVID-19-pandemian vaikutuksista toimintaan. Nuorisovaltuustojen ohjaajat  ja  nuorisovaltuutetut  kertoivat  koronan  vaikuttaneen  lähtökohtaisesti negatiivisesti nuorisovaltuuston toimintaan: ohjaajista 56 % ja nuorisovaltuutetuista 59 % kertoi  koronan  vaikuttaneen  toimintaan  negatiivisesti tai hyvin negatiivisesti. 

Nuorisovaltuustoselvitys on luettavissa täällä

Julkaisutilaisuuden tallenne on katsottavissa täällä

 

Lisätietoja antaa:
Iida Laurila
edunvalvonnan asiantuntija 
iida.laurila@nuva.fi 
puh. 044 770 0150