Hyppää sisältöön

Nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistetaan uudessa hallitusohjelmassa

Uusi hallitus on huomioinut nuorten osallisuuden hallitusohjelmassaan. Nyt hallitusohjelmaan on kirjattu, että “Hallitus edistää nuorten osallisuutta ja alueellista yhdenvertaisuutta muun muassa vahvistamalla nuorisovaltuustojen asemaa kunnissa ja hyvinvointialueilla.”

Lisäksi “hallitus valmistelee ja toimeenpanee kansallisen ohjelman demokratian ja osallistumisen edistämiseksi. Erityisenä tavoitteena on äänestysaktiivisuuden edistäminen ja lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen.”

Lisäksi ohjelmassa on mainittu, että “alennetaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikäraja 16 vuoteen”.

“Olemme tyytyväisiä, että hallitusohjelmaneuvottelijat ovat ymmärtäneet nuorten osallisuuden arvon. Nämä hallitusohjelmakirjaukset tarjoavat ratkaisun osallisuuden alueelliselle eriytymiselle. Mielestämme on ehdottoman tärkeää, että jokaisella nuorella on samat mahdollisuudet vaikuttaa tulevaisuuttaan koskevaan päätöksentekoon asuinkunnasta riippumatta”, kommentoi Suomen Nuorisovaltuustojen liiton puheenjohtaja Nette Rimpioja.

Suomen Nuorisovaltuustojen liitto on tehnyt kevään aikana kampanjaa, joka vaatii nuorten äänten kuulemista yhteiskunnassa ja etenkin päätöksenteossa. Yksi kärkitavoite on ollut nuorisovaltuustojen vaikuttamismahdollisuuksien yhtenäistäminen kirjaamalla niiden puhe- ja läsnäolo-oikeudet kunnan toimielimissä lakiin. 

“Näiden oikeuksien vaatiminen nuorille on ollut työmme ydintä jo pitkään. Seuraamme tarkasti lainsäädännön ja demokratiaohjelman valmistelua ja olemme valmiita tukemaan sitä asiantuntijuudellamme”, Rimpioja kertoo.

Kannamme kuitenkin huolta nuorisoalan resurssien turvaamisesta. Kuten hallitusohjelmassakin on mainittu, tulee poliitikkojen kiinnittää huomiota lapsi- ja perhevaikutusten arviointiin päätöksenteossa. Odotamme, että tuleva hallitus noudattaa omaa kirjaustaan myös julkisen talouden säästöjä etsiessään.