Hyppää sisältöön

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n ja eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen kannanotto: Nuorille aito mahdollisuus vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin

Nuorisovaltuustot ovat kuntalain 26. pykälän ja hyvinvointialuelain 32. pykälän edellyttämiä nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka edistävät nuorille tärkeitä asioita kuntien ja hyvinvointialueiden päätöksenteossa. Kaikilla nuorisovaltuustoilla ei kuitenkaan ole riittäviä mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. Erot nuorisovaltuustojen toimintaedellytyksissä vaihtelevat rajusti eri kunnissa ja toimintaansa käynnistävillä hyvinvointialueilla.

On olennaisen tärkeää, että nuoret pääsevät osallistumaan heitä itseään koskevaan päätöksentekoon paikallisella ja alueellisella tasoilla. Alle 18-vuotiaat nuoret ovat ainoa ryhmä, joka ei vaaleissa voi valita edustajaansa päättämään yhteisistä asioista.

Kunta- ja hyvinvointialueiden lainsäädäntöön tulisikin kirjata nuorisovaltuustojen läsnäolo- ja puheoikeus kaikkiin nuorten kannalta olennaisiin toimielimiin sekä suora aloiteoikeus valtuustoihin.

– Yksi parhaimmista keinoista edistää nuorten osallisuutta kunnissa ja hyvinvointialueilla on myöntää heille suora aloiteoikeus valtuustoon. Se mahdollistaa nuorisovaltuuston ja sitä kautta nuorten asioiden tuomisen päätöksenteon keskiöön. Lisäksi se tarkoittaa, että nuorilla on aitoa vaikutusvaltaa näennäisvaikuttamisen sijaan, kommentoi Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Nette Rimpioja.

Suora aloiteoikeus edistää myös yhteiskunnan ja kuntien toteuttamaa demokratiakasvatusta. Kokemus kuulluksi tulemisesta on oppimisen tärkeä edellytys ja omien ideoiden edistäminen lisää ymmärrystä päätöksenteosta.

Kun nuoret pääsevät itse edistämään itselleen tärkeitä asioita, muuttuu monen vaaleihin ja edustuksellisuuteen rajoittuva demokratiakuva uskoksi oman tekemisen merkitykseen. Lisäksi nuorisovaltuustojen kokemukset suorasta aloiteoikeudesta valtuustoon ovat olleet positiivisia ja osoittavat, että menetelmä on lisännyt nuorten kiinnostusta päätöksentekoon liittyviin asiohin.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen kanssa vaatii jokaiseen kuntaan ja hyvinvointialueelle nuorisovaltuuston läsnäolo- ja puheoikeuksia kaikkiin nuorten kannalta olennaisiin toimielimiin, sekä suoraa aloiteoikeutta valtuustoihin. Nyt on korkea aika ottaa nuoret aidosti mukaan päätöksentekoon. Nyt on nuorten aika kuulua!

Allekirjoittaneet:

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Perussuomalainen Nuoriso ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry
Suomen Keskustanuoret ry
Vasemmistonuoret ry
Svensk Ungdom – RKP-nuoret
Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry

Lisätietoja

Miisa Tervala
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
miisa.tervala@nuva.fi