Hyppää sisältöön

Nuorisovaltuustomyönteinen kunta Järvenpää tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. myönsi XXII liittokokouksessaan 23.11.2019 kaikkien aikojen ensimmäiset Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatit Järvenpäälle, Punkalaitumelle sekä Sastamalalle. 

Tällä viikolla julkaisemme juttuja sertifikaatin saaneista kunnista. Seuraavana esittelyssä on Järvenpään kaupunki.

Järvenpäässä on toiminut nuorisovaltuusto jo pitkään: virallinen päätös nuorisovaltuuston perustamisesta syntyi vuonna 2001. Nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon on pidetty kunnassa tärkeänä ja nuorisovaltuustosta on vuosien aikana kehitetty demokratiakasvatuksen ja osallisuuden toimintamalli. Tätä mallia ovat tukeneet paitsi luottamushenkilöt, myös nuorisopalvelut ja perusopetus. 

Lisäksi Järvenpää järjestää vuosittain lasten ja nuorten ääni -hankkeen, jossa koulujen oppilaskuntien edustajat kokoontuvat päättämään 20 000 euron määrärahan jaosta. Toimintamallin kautta myös nuoremmat lapset harjoittelevat vaikuttamista ja osallistumista päätöksentekoon. Toimintamalliin kuuluu Lasten ja Nuorten Ääni -hankkeen huippukokous ja gaalajuhla.

“Nuoret ovat kuntalaisia siinä missä muutkin”

Järvenpään nuorisovaltuuston puheenjohtaja Sean McLoughlinin mukaan poliittiset päätöksentekijät ja virkamiehet arvostavat aidosti nuorten mielipiteitä ja haluavat kuulla niitä. Virkamiehet tuovat usein oma-aloitteisesti kunnalle merkittäviä ja erityisesti nuoria koskettavia asioita nuorisovaltuustolle käsiteltäväksi. Nuorisovaltuustolla on edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella kaupunginvaltuustossa sekä lähes jokaisessa lautakunnassa. Se on päässyt vaikuttamaan eri strategioiden laadintaan, rakennus- ja erityisesti kouluhankkeisiin, koulujen loma-aikoihin sekä aikoinaan esimerkiksi Järvenpään skeittipuiston rakentamiseen. 

– Koen tärkeäksi, että nuorisovaltuutetut voivat esimerkiksi lautakunnissa ottaa kantaa muihinkin kuin vain suoraan nuoriin vaikuttaviin asioihin, sillä myös me nuoret olemme kuntalaisia siinä missä muutkin, McLoughlin huomauttaa.

Palvelujohtaja Marju Taurulan mukaan nuorisovaltuuston edustajat ovat yleensä olleet aktiivisia kokouksissa ja tuoneet asioihin nuorten näkökulmia. Nuorille tärkeät esitykset ja asiat ovat päässeet esiin ja päätöksentekoon kokousten sekä nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden ja esitysten kautta. Nuorisovaltuusto on myös tuonut esiin nuorten näkemyksiä valmistelussa olevien päätösten vaikutuksista.

– Koska nuoret eivät ikänsä puolesta voi äänestää kunnallisvaaleissa, saavat he tätä kautta edustajansa mukaan lautakuntatyöskentelyyn.  Harjoitellessaan vaikuttamis- ja päätöksentekoprosessia ja nähdessään voivansa vaikuttaa, ovat useat nuoret myös innostuneet yhteisten asioiden hoitamisesta ja lähteneet täysi-ikäisinä  mukaan opiskelija- ja kunnallispolitikkaan tai jopa valtakunnan tasolle, Taurula kertoo.

Nuorisovaltuuston ja koulujen välinen yhteistyö tukee perusopetuksen demokratiakasvatusta

Järvenpään nuorisovaltuusto saa toimintaansa tukea ympäri vuoden. Nuorisopalveluilta on nimetty kaksi henkilöä, koulunuorisotyöntekijä ja nuorisopalvelujen päällikkö, jotka ovat mukana kaikissa nuorisovaltuuston kokouksissa. Koulunuorisotyöntekijä tukee nuorisovaltuustoa kaikissa käytännön asioissa ja nuorisopalvelujen päällikkö on läsnä kokouksissa esittelijänä ja tukee niissä asioissa, joita nuorisovaltuutetut nostavat keskusteluissaan esille. Jos nuorisovaltuusto haluaa esimerkiksi ottaa kantaa johonkin asiaan tai tehdä aloitteen, heitä tuetaan ja opastetaan.

Nuorisovaltuutettuja tuetaan lisäksi niin, että he pääsevät esittelemään toimintaansa kouluihin – myös muulloin kuin vaalien lähestyessä. Nuorisopalveluiden päällikkö Anu Puro kuvailee yhteistyötä koulujen kanssa erittäin tärkeäksi. Hän korostaa, että nuorisovaltuustoa tulee pitää esillä kouluissa, jotta saadaan aina uusia, innokkaita ehdokkaita mukaan nuva-vaaleihin. Näin tuetaan myös perusopetuksen demokratiakasvatusta. 

– Tätä tuetaan myös kannustamalla ja osallistumalla oppilaskuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Esimerkiksi parhaillaan suunnitellaan kampanjaa, jolla pyritään vaikuttamaan kouluilla syntyvään ruokahävikkiin, Puro kertoo.

Nuorisovaltuustolle järjestetään koulutusta ja perehdytystä heti kauden käynnistyessä. Vuoteen mahtuu muutakin aktiviteettia sekä yhteistä tekemistä, kuten joululounas nuvalaisten kesken

– Nuorisopalvelut myös tarjoaa nuorisovaltuustolle mahdollisuuksia järjestää esimerkiksi “nuvakahveja”, joissa nuvalaiset jalkautuvat erilaisiin toimintaympäristöihin pop-up -tyyppisesti markkinoimaan toimintaansa kahvituksen merkeissä, Puro lisää.

Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti on tunnustus kunnille, jotka edistävät kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia. Kunnat voivat hakea sertifikaattia hakukausina, joita on kaksi vuodessa. Sertifikaatit myönnetään Huipputapaamisessa sekä liittokokouksessa. Sertifikaatti voidaan myöntää kerralla myös useammalle kunnalle, jotka täyttävät myöntämiseen vaaditut kriteerit. Seuraava sertifikaattihaku aukeaa keväällä 2020. Lue lisää sertifikaatista ja sen kriteereistä.