Hyppää sisältöön

Nuorisovaltuustomyönteinen kunta Punkalaidun arvostaa nuoria aidosti

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. myönsi XXII liittokokouksessaan 23.11.2019 kaikkien aikojen ensimmäiset Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatit Järvenpäälle, Punkalaitumelle sekä Sastamalalle.

Tällä viikolla julkaisemme juttuja sertifikaatin saaneista kunnista. Juttusarjan päättää Punkalaidun.

Uutinen Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatin saamisesta on kääntänyt suupielet leveään hymyyn Punkalaitumella. Nuorisovaltuustotoiminta on ollut Punkalaitumella viime vuosina aktiivista, ja nuoret itse ovat olleet aloitteellisia toiminnan kehittämisessä. Koko Punkalaitumen johtoryhmä kommentoi, että nuorten asiat ja nuorten mielipiteiden sekä ajatusten huomioiminen päätöksenteossa on kunnalle tärkeä asia. Sertifikaatti on otettu kiitollisena vastaan, ja johtoryhmän tarkoituksena on edelleen kehittää osallisuustoimintaa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja nuorisovaltuuston kummivaltuutettu Linda Lähdeniemi toivoo, että sertifikaatti saa yhä useamman nuoren kiinnostumaan nuorisovaltuustotoiminnasta, koska vaikutusmahdollisuudet kyseisellä osa-alueella ovat Punkalaitumella erittäin hyvät.

– Nuorisovaltuusto sai paikallislehdessä ja sosiaalisessa mediassa positiivista näkyvyyttä, Lähdeniemi iloitsee.

Nuorisovaltuustomyönteisyys näkyy arvostuksena ja tiiviinä yhteistyönä

Yksi sertifikaatin saamisen kriteereistä on se, että nuorisovaltuustolla on lautakuntaedustaja kaikissa lautakunnissa ja että nuorisovaltuusto on edustettuna kunnanvaltuustossa. Punkalaitumen johtoryhmän mukaan nuorten osallistuminen toimielinten kokouksiin on nykyisin kunnassa jo lähes itsestäänselvyys. Esittelijät ja puheenjohtajisto ottavat nuoret myös aidosti mukaan keskusteluun. Nuorisovaltuuston edustajat ovat olleet mukana tiiviisti myös muissa työryhmissä, kuten rakennuttamistoimikunnassa ja Tule kotiin -hankkeen ohjausryhmässä. Virallisten kokousten lisäksi on järjestetty erillisiä tilaisuuksia, kuten keskustelupaneeleita ja uutta kuntastrategiaa laadittaessa nuoret saivat oman erillisen strategiatyöpajan.

– Punkalaitumella nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus esimerkiksi kunnanhallituksessa, valtuustossa ja eri lautakunnissa. Tätä mahdollisuutta ei joka nuvalla ole. Täällä nuvalta kysytään mielipidettä asioihin ja meitä myös kuunnellaan, Punkalaitumen nuorisovaltuusto vahvistaa.

Nuorisovaltuutettuja arvostetaan paikkakunnalla, ja he ovat päässeet edustamaan kuntaa myös erilaisissa tilaisuuksissa. Nuorisovaltuustolla onkin vakaa asema Punkalaitumen kunnassa. Johtoryhmän mukaan asiat usein konkretisoituvat eri tavalla, kun nuorten ajatuksia kysytään. Välillä myös katsantokanta laajenee, kun nuoret pääsevät mukaan. Koska valtuutettujen ja luottamushenkilöiden keski-ikä on korkeahko, se että nuoret tuovat erilaista näkökulmaa ja uusia ideoita mukaan päätöksentekoprosessiin nähdään Punkalaitumella tärkeänä.

– Tarkoituksenamme on edelleen kehittää toimintaa ja varmistaa että nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa. Toiveenamme on, että yhä useamman nuoren ääni tulee kuuluviin erilaisia osallistamiskeinoja hyödyntäen, Lähdeniemi lisää.

Kummivaltuutettu ja asiantuntijat nuorisovaltuuston tukena

Nuorisovaltuuston saama tuki on yksi Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatin myöntämisperusteista. Punkalaitumella nuorisovaltuustolle on muun muassa osoitettu ohjaajaresurssi asiantuntijatasolta. Sille on osoitettu budjetin laadinnan yhteydessä oma määräraha, jota on mahdollisuus käyttää myös alueelliseen yhteistyöhön ja kouluttautumiseen. Nuorisovaltuusto muun muassa järjestää yhdessä kuntapalveluiden (kuten liikunta-, kirjasto- ja nuorisopalvelut) kanssa osallisuustoiminnan ohella tapahtumia, joiden sisältöön paikalliset nuoret pääsevät vaikuttamaan. Nuorisovaltuutetut myös saavat kokouksiin osallistumisesta palkkion.

Nuorisovaltuustolla on myös kummivaltuutettu, joka vierailee säännöllisesti nuorisovaltuuston kokouksissa. Nuorisovaltuuston kummivaltuutettuna toimii 22-vuotiaana kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittu Linda Lähdeniemi, joka on itsekin toiminut aikanaan nuorisovaltuustossa.

– Kummivaltuutettutoiminta toivottavasti madaltaa nuorten kynnystä päättäjien ja nuorisovaltuuston väliseen keskusteluun, Lähdeniemi pohtii.

 

Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti on tunnustus kunnille, jotka edistävät kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia. Kunnat voivat hakea sertifikaattia hakukausina, joita on kaksi vuodessa. Sertifikaatit myönnetään Huipputapaamisessa sekä liittokokouksessa. Sertifikaatti voidaan myöntää kerralla myös useammalle kunnalle, jotka täyttävät myöntämiseen vaaditut kriteerit. Seuraava sertifikaattihaku aukeaa keväällä 2020. Lue lisää sertifikaatista ja sen kriteereistä.