Hyppää sisältöön

Nuvan aloitteesta -kampanja auttoi nuoria saamaan aloiteoikeuden

Nuvan aloitteesta -kampanja auttoi nuoria saamaan suoran aloiteoikeuden kunnanvaltuustoihin sekä kannusti heitä tekemään aloitteita nuorille tärkeistä asioista.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton Nuvan aloitteesta -kampanja on tullut päätökseen. Sen tavoitteena oli tukea nuorisovaltuustoja aloiteoikeuden saamisessa kunnanvaltuustoon ja kannustaa nuorisovaltuustoja tekemään aloitteita. Kampanjaan pystyivät osallistumaan kaikki nuorisovaltuustot, jotka tavoittelevat aloiteoikeutta tai haluavat tehdä aloitteita. Kampanja pyrki näyttämään kuinka nuvan aloitteesta hyötyy ihan koko kunta. 

Kampanjaan ilmoittautui mukaan 20 nuorisovaltuustoa ympäri Suomen. Jokaisen nuorisovaltuuston tarpeet olivat hieman erilaiset, mutta kampanjan tukimateriaalit auttoivat näiden kaikkien nuorisovaltuustojen tavoitteita omissa kunnissaan.

– Nuvan aloitteesta -kampanjalle oli aitoa kysyntää nuorisovaltuustokentällä. Liiton tarjoama kohdennettu tuki auttoi montaa nuorisovaltuustoa saamaan aloiteoikeuden kunnanvaltuustoon, kommentoi liiton piiri- ja nuvatkusektorin varapuheenjohtaja Arttu Vuori.

Nuvan aloitteet -kampanjalla pyrittiin myös kehittämään yleisellä tasolla nuorisovaltuustojen toimintaedellytyksiä, jotta nuorilla olisi kunnissa paremmat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Tällä tarkoitetaan puhe- ja läsnäolo-oikeuksien edistämistä kuntien toimielimiin, riittäviä toimintamäärärahoja sekä muita tarvittavia resursseja.

– Toivottavasti nyt päättyvä kampanja kannustaa jatkossakin tekemään aloitteita kunnan nuorille tärkeistä sekä ajankohtaisista asioista. Aloiteoikeus ei voi jäädä vaan kirjauksen tasolle, vaan sitä pitäisi aidosti hyödyntää, Vuori sanoo.

Jokainen kunta kontaktoitiin ja heiltä kartoitettiin toivomuksia kampanjan suhteen

Kampanja tarjosi mukaan tuleville kunnille tukea ja apua edunvalvonnallisissa asioissa. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto oli kerännyt argumentteja aloiteoikeuden puolesta sekä luonut valmiita aloitepohjia esimerkiksi puhe- ja läsnäolo-oikeuden saamisesta kunnanvaltuustoon, osallistuvan budjetoinnin käyttöönottamisesta, maksuttomien kouluhedelmien tarjoamisesta ja moposuorasta.

– Halusimme liitossa, että kampanja nostaa vahvemmin esille nuorisovaltuuston aloiteoikeuden roolia. Nuorten tekemät aloitteet kehittävät koko kunnan toimintaa ja sen elin- ja pitovoimaa. Haluaisin ainakin itse asua kunnassa, jossa nuoret saavat konkreettisesti tuotua omia ajatuksiaan kunnanvaltuuston kokouksiin, kertoo liiton palvelusektorin varapuheenjohtaja Vilhelmiina Vierjoki.

– Nuvan aloitteesta -kampanjan nimikin antaa kuvan mitä kaikkea hyvää nuorisovaltuustojen aloitteista on kunnissa syntynyt moposuorista kouluruoan parantamiseen, Vierjoki jatkaa.

Joukossa on voimaa

Kampanjan avulla saatiin koottua laaja joukko eri kokoisten kuntien nuorisovaltuustoja edistämään yhdessä nuorten osallisuutta. Joukossa on voimaa ja se osoitettiin jälleen kerran. Kun nuorisovaltuustot päättävät yhdessä lähteä laajalla rintamalla tavoittelemaan nuorille lisää vaikutusvaltaa, se näkyy ja kuuluu. 

Yhdessä saamme aikaan enemmän ja paremmin, nuorisovaltuustojen tekemällä yhteistyöllä on suuri merkitys koko kampanjassa.

Vaikka kampanja päättyy, sen tarkoitus ja tavoitteet eivät pääty. Liiton ydintehtävä on toimia nuorisovaltuustojen ja vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien edunvalvojana sekä edistää nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tukee näiden asioiden osalta nuorisovaltuustoja jatkossakin.