Hyppää sisältöön

On vihdoin aika päästää kaikki #nuvatvaltuustoon!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto starttaa keväällä uuden kampanjan, jossa innostetaan ja tuetaan nuorisovaltuustoja tekemään aloitteita kuntien lautakunta-, valtuusto- ja hallituspaikkojen saamiseksi. Kampanjan nimi on #nuvatvaltuustoon.

Kampanja käynnistyy nyt kokoamalla yhteen  mukaan lähtevät nuorisovaltuustot, minkä jälkeen alkaa aloitteiden valmistelu. Apua aloitteiden tekemiseen saa paitsi kysymällä meiltä, myös kirjoituksen alta löytyvästä vinkkilistasta. Kampanja kokoaa lopuksi kaikki mukana olevien kuntien nuvat yhteen nostaen niiden ajaman asian näkyvyyttä mediassa ja kuntapäättäjien keskuudessa.

Miksi juuri nyt?

Vuoden toinen neljännes on edennyt poikkeuksellisissa oloissa. Haasteellisista ajoista huolimatta työ nuorten osallisuuden edistämiseksi ei saa keskeytyä. Liitto on linjannut tavoittelevansa kuntalakiin tarkennusta, jossa nuorisovaltuustojen valtuusto-, hallitus- ja lautakuntapaikat olisivat lain takaamat. Nostamalla esiin nuorten halua päästä vaikuttamaan kaikilla päätöksenteon tasoilla parannamme mahdollisuuttamme onnistua tässä tärkeässä tavoitteessa.

Kuinka tärkeää tämä on nuville?

Yksi nuorisovaltuustojen merkittävimpiä vaikutuskeinoja on läsnäolo- tai puheoikeus kunnan toimielimissä. Vuoden 2019 Nuorisovaltuustoselvityksen mukaan 83 % nuvista saa jo vaikuttaa ainakin yhdessä lautakunnassa, mutta edustuspaikat kunnanvaltuustossa tai -hallituksessa ovat harvinaisempia. Tämän lisäksi koronakriisi etäkokouksineen on joissakin kunnissa heikentänyt nuorisovaltuutettujen mahdollisuuksia ottaa osaa kuntien toimielinten kokouksiin.

Miten nuorisovaltuusto pääsee mukaan kampanjaan?

Mukaan lähtevä nuva! Ilmoittakaa kiinnostuksenne minulle (Niklas Vaulanen, niklas.vaulanen@nuva.fi) tai osallisuusasiantuntijallemme (Oscar Lindvall, oscar.lindvall@nuva.fi) ollaksenne mukana kampanjassa. Sitten vain työstämään aloitetta edustuspaikan puolesta! Mahdollisia väyliä aloitteen viemiseen ovat suora aloiteoikeus, kuntalaisaloite tai vaikkapa kummivaltuutetun kautta tehty aloite. Kaikessa aloitteeseen liittyvässä voitte kysyä apua meiltä. Kannattaa tarkistaa myös vinkkilista tästä alta. 

 

Niklas Vaulanen

Kirjoittaja on Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton 1. varapuheenjohtaja, joka vastaa muun muassa #nuvatvaltuustoon-kampanjasta.


Viiden askeleen vinkkilista

1. Miksi nuorisovaltuuston toimintaedellytyksiä tulisi kehittää?

Miksi kunnassanne tulisi edistää nuorisovaltuuston toimintaedellytyksiä ja ajaa nuvalle esimerkiksi  puhe- ja läsnäolo-oikeutta kunnanvaltuuston tai -hallituksen kokouksiin? Miettikää ja kerätkää syitä, miten nuorisovaltuuston entistä paremmat toimintaedellytykset edistäisivät nuorten osallisuutta kunnassanne. 

2. Mikä on teille sopiva tapa tehdä aloite?

Tapoja ajaa nuorisovaltuustolle parempia toimintaedellytyksiä on useita. Esimerkiksi Tammelassa nuorisovaltuusto teki vuonna 2019 kuntalaisaloitteen nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kunnanvaltuustoon, ja se meni läpi! Olisiko tämä keino myös teidän kunnassanne, vai saisitteko aloitteen taakse kenties valtuutettuja, valtuustoryhmiä tai onko teillä mahdollisuus saada aloite suoraan kunnanvaltuuston käsittelyyn? 

3. Aktiivinen yhteys päättäjiin 

Vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä, eikä pelkkä aloitteen tekeminen riitä! Nuorisovaltuustolla on hyvä olla aktiiviset suhteet päättäjiin ja virkamiehiin. Tavatkaa heitä ja kertokaa, miten nuorisovaltuuston asemaa voisi edistää. Teillä ja päättäjillä pitää olla kuva ja visio siitä, miksi muutosta tarvitaan. 

4. Monipuolinen vaikuttaminen

Aloitteet ja aktiivinen yhteys päättäjiin ovat hyvä alku vaikuttamiselle. Tämän lisäksi on kuitenkin monia muita keinoja edistää nuorisovaltuuston asemaa. Pyrkikää olemaan aktiivisia myös mediassa. Voisitteko tehdä esimerkiksi mielipidekirjoituksen paikallislehteen tai nostaa pöhinää sosiaalisessa mediassa? Pyrkikää nostamaan julkiseen keskusteluun nuorille tärkeitä teemoja. 

5. Liiton tuki

Liitto tukee myös teidän nuorisovaltuustoanne. Meiltä saatte aloitteellenne tukilausunnon sekä neuvoja, miten kannattaa edetä. Lisäksi kaikille kampanjaan mukaan lähteville kunnille toimitetaan kampanjaohje, joka sisältää viestintäohjeet sekä aloitepohjan. Muutos tehdään yhdessä!