Hyppää sisältöön

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 1/2021: Liittohallitus järjestäytyi ja hyväksyi hallitusohjelman

Liittohallituksen ensimmäisenä kokousviikonloppuna 15.-17.1. valmistauduttiin uuteen vuoteen. Kokouksessa päätettiin liittohallituksen vastuunjaosta, hyväksyttiin hallitusohjelma ja nimettiin piirikummit. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa täällä.

Vuoden 2021 hallitusohjelma

Liittohallitus hyväksyi hallitusohjelman, joka ohjaa hallituksen toimintaa vuonna 2021 sekä tarkentaa liittokokouksessa tehtyjä päätöksiä. Hallitusohjelma on luettavissa täällä.

Liittohallituksen vastuunjako

Puheenjohtaja Anton Hietsilta

Puheenjohtaja vastaa liiton johtamisesta ja edustamisesta. Hän esimerkiksi johtaa liiton edunvalvontatyötä, toiminnan pitkäaikaista suunnittelua ja strategiatyötä, valmistelee liittohallituksen kokousten sisällöt sekä toimii pääsihteerin esihenkilönä.

Piiri- ja nuvatukisektorin varapuheenjohtaja (1.) Nette Rimpioja

Piiri- ja nuvatukisektorin varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu piiri- ja nuvatukisektorin toiminnan johtaminen. Hän vastaa muun muassa osallisuuskiertueesta ja jäsenhankintakampanjasta, sekä tukee puheenjohtajan työtä ja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena.

Palvelusektorin varapuheenjohtaja (2.) Akusti Suomi

Palvelusektorin varapuheenjohtaja vastaa palvelusektorin toiminnan johtamisesta. Hänelle kuuluvat esimerkiksi kuntavaalikampanja, valtakunnallisten koulutusten koordinointi koulutusvastaavan kanssa sekä Nuvalounge-tapahtuman kehittäminen. Hän myös tukee puheenjohtajan työtä ja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena.

Kärkihanke 2.4.: Digitalisaation edistäminen nuorisoalalla.

Koulutusvastaava Michaela Jokiniemi

Koulutusvastaavan työpöydälle kuuluvat liiton valtakunnalliset koulutukset, eli Aktiivipäivät ABC & HC, Aktiivipäivät PRO sekä uusi koulutustapahtuma Aktiivipäivät X. Lisäksi hän vastaa liiton jäsenkyselyistä ja palveluraadista, sekä strategian uudistamistyöstä yhdessä johtosektorin kanssa.

Kärkihanke 2.1.: Nuorisovaltuutetut valtaavat kuntavaalit

Palvelu- ja viestintävastaava Vilhelmiina Vierjoki

Palvelu- ja viestintävastaavalle kuuluvat paikalliset koulutukset ja PEVAVA-koulutukset, sekä viestinnän ja palvelutarjonnan koordinointi ja kehittäminen yhdessä johto- ja palvelusektorin kanssa.

Kärkihanke 2.3.: Liitto kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen

Piirivastaava Liisa Yrjänä

Piirivastaava huolehtii piiritoimijoiden tukemisesta ja piirituen kehittämisestä. Hän myös vastaa piirineuvoston toiminnasta.

Kärkihanke 2.5.:Liitto huomioi toiminnassaan kaiken ikäiset jäsenet

Nuvatukivastaava Kosma Rönkä

Nuvatukivastaava vastaa paikallisten nuorisovaltuustojen tukemisesta sekä alueellisen edunvalvonnan kehittämisestä. Hän huolehtii myös liiton toiminnan maantieteellisestä kattavuudesta.

Kärkihanke 2.2.: Liitto kehittää tulevaisuuden yhteiskuntaa

Piirikummit

Liittohallitus päätti jatkaa viime vuonna käyttöönotettua piirikummijärjestelmää. Piirikummin tehtäviin kuuluu yhteydenpito piirin kanssa, piirin tilanteen tuominen tiedoksi jokaiseen liittohallituksen kokoukseen, tukeminen ja neuvominen sekä osallistuminen piirin tapahtumiin ja kokouksiin mahdollisuuksien mukaan.

Piirikummit vuonna 2021

Lounais-Suomen piiri: Vilhelmiina Vierjoki
Lapin piiri: Kosma Rönkä
Pohjois-Suomi: Kosma Rönkä
Sisä-Suomen piiri: Liisa Yrjänä
Kaakkois-Suomi: Nette Rimpioja
Savo-Karjalan piiri: Vilhelmiina Vierjoki
Pirkanmaan piiri: Akusti Suomi
Uudenmaan piiri: Michaela Jokiniemi
Hämeen piiri: Nette Rimpioja
Pohjanmaan piiri: Michaela Jokiniemi

Strategiatoimikunta

Liitto uudistaa vuonna 2021 liiton strategian. Strategiaa uudistamaan liittohallitus on asettanut strategiauudistustoimikunnan, joka koordinoi ja valmistelee uudistusprosessia. Toimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen Michaela Jokiniemi. Toimikunnan muina jäseninä toimivat puheenjohtaja Anton Hietsilta sekä varapuheenjohtajat Nette Rimpioja ja Akusti Suomi. Toimikunnan sihteerinä toimii liiton pääsihteeri.

Lisätietoja antaa

Puheenjohtaja Anton Hietsilta
anton.hietsilta@nuva.fi
puh. +358 44 777 0561