Hyppää sisältöön

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 1/2023

Liittohallituksen ensimmäisessä kokouksessa 14.1.2023 valmistauduttiin alkaneeseen vuoteen. Kokouksessa päätettiin liittohallituksen vastuunjaosta, nimettiin piirikummit ja päätettiin kevään tapahtumien järjestämisestä.

Lue liittohallituksen pöytäkirja täältä.

Liittohallituksen vastuunjako

Puheenjohtaja Nette Rimpioja

Puheenjohtaja vastaa liiton johtamisesta ja edustamisesta. Hän esimerkiksi johtaa liiton edunvalvontatyötä, toiminnan pitkäaikaista suunnittelua ja strategiatyötä, valmistelee liittohallituksen kokousten sisällöt sekä toimii pääsihteerin esihenkilönä.  

Järjestösektorin varapuheenjohtaja Maria Markkula

Järjestösektorin varapuheenjohtaja vastaa järjestösektorin toiminnan johtamisesta. Hän tukee muun muassa liiton alueellisen toiminnan ja jäsendemokratian kehittämistä.

Palvelusektorin varapuheenjohtaja Filip Godlewski

Palvelusektorin varapuheenjohtaja vastaa palvelusektorin toiminnan johtamisesta. Hän koordinoi 25-juhlavuoden kokonaisuutta ja tukee valtakunnallisten koulutusten, sekä viestinnän kehittämistä.

Markus Koski

Päävastuu: Valtakunnalliset koulutukset

Vastaa liiton valtakunnallisista koulutuksista, kuten Aktiivipäivät ABC & HC ja Aktiivipäivät PRO. Lisäksi Markus vastaa niiden kehittämisestä, sisällöllisestä suunnittelusta ja koulutusten tuotteistamisesta.

Petra Varjus

Päävastuu: Viestintä ja juhlavuosi

Tehtävä pitää sisällään liiton viestinnän kehittämistä ja koordinointia. Petra vastaa viestintätiimistä, sekä juhlavuoden suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

Eino Koskinen

Päävastuu: Kenttä ja osaaminen

Tehtävä pitää sisällään liiton alueellisen toiminnan tukemista ja erityisesti piiritoiminnan kehittämistä. Lisäksi tehtävässä tuetaan paikallisten koulutusten kehittämistä ja kouluttajien osaamista.

Aada Aho

Päävastuu: Paikalliset palvelut ja jäsendemokratia

Tehtävä pitää sisällään paikallisten palveluiden sekä jäsendemokratian kehittämistä. Lisäksi Aada vastaa liiton materiaalipankin ja yhdenvertaisuustyön kehittämistä, sekä uuden kestävän kehityksen suunnitelman jalkauttamista.

Piirikummit

Liittohallitus jatkaa piiriyhdistysten tukemista osoittamalla jokaiselle piirille vastuuhenkilön hallituksesta. Piirikummin tehtäviin kuuluu yhteydenpito piirin kanssa, piirin tilanteen tuominen tiedoksi jokaiseen liittohallituksen kokoukseen, tukeminen ja neuvominen sekä osallistuminen piirin tapahtumiin ja kokouksiin mahdollisuuksien mukaan.

Kummipiirit vuonna 2023:

Hämeen piiri: Eino Koskinen

Kaakkois-Suomi: Nette Rimpioja

Lapin piiri: Filip Godlewski

Lounais-Suomen piiri: Aada Aho

Pirkanmaan piiri: Filip Godlewski

Pohjanmaan piiri: Markus Koski

Pohjois-Suomi: Maria Markkula

Savo-Karjalan piiri: Eino Koskinen

Sisä-Suomen piiri: Maria Markkula

Uudenmaan piiri: Petra Varjus

Kevään tapahtumat

Kevään Aktiivipäivät ABC & HC järjestetään 31.3.-2.4. Kuopiossa. Ilmoittautuminen aukeaa 7.2. Lisätietoja tulossa tapahtumat-sivulle.

Piiritoimijakoulutus järjestetään maksuttomana etätilaisuutena 18..2. Tarkemmmat tiedot tapahtumasta tulevat nettisivuille. 

Muista tapahtumista, kuten Aktiivipäivät PRO-koulutuksesta tiedotetaan myöhemmin.

Liittohallitus 2023 Helsingissä.
Liittohallitus 2023 Helsingissä. Kuvasta puuttuvat Maria Markkula ja Aada Aho