Hyppää sisältöön

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 1/2024: Liittohallitus päätti vastuujaosta

Liittohallituksen ensimmäisessä kokouksessa 14.1.2024 valmistauduttiin alkaneeseen vuoteen. 

Kokouksessa päätettiin liittohallituksen vastuunjaosta, nimettiin piirikummit ja käytiin lähetekeskustelua liiton toimintasuunnitelman kärkihankkeista alkaneelle vuodelle. 

Liittohallituksen vastuujako:

Puheenjohtaja Markus Koski

Puheenjohtaja vastaa liiton johtamisesta ja edustamisesta. Hän esimerkiksi johtaa liiton edunvalvontatyötä, toiminnan pitkäaikaista suunnittelua ja strategiatyötä, valmistelee liittohallituksen kokousten sisällöt sekä toimii pääsihteerin esihenkilönä.

1. varapuheenjohtaja Eino Koskinen

Varapuheenjohtajana Eino vastaa liiton alueellisesta toiminnasta, piiritoiminnan tukemisesta ja uudistamisesta sekä avustaa puheenjohtajaa liiton johtamisessa.

2. varapuheenjohtaja Petra Varjus

Varapuheenjohtajana Petra vastaa liiton viestinnästä, tukee koulutusten kehittämisessä, vetää viestintätiimiä ja avustaa puheenjohtajaa liiton johtamisessa.

Roger Penter

Päävastuu: Valtakunnalliset ja tilattavat koulutukset

Roger vastaa liiton valtakunnallisista koulutuksista, kuten Aktiivipäivät ja Aktiivipäivät PRO. Hän on vastuussa myös tilauskoulutusten kehittämisestä ja kouluttajien osaamisesta.

Kerttu Kajander

Päävastuu: Yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja viestintä

Kerttu vastaa liiton viestinnästä, yhdenvertaisuustyön kehittämistä ja kestävän kehityksen suunnitelman jalkauttamisesta.

Vilja Vänskä

Päävastuu: Nuorisovaltuustotuki

Vilja vastaa paikallisten ja alueellisten nuorisovaltuustojen tukemisen kehittämisestä.

Helmi Rantanen

Päävastuu: Jäsenyys

Helmi vastaa liiton jäsenpalveluista, jäsenten osallisuuden kehittämisestä, sekä jäsenpotentiaalin selvittämisestä. Lisäksi vastuulle kuuluu piiritoiminnan tukeminen.

Piirikummit 2024

Hämeen piiri: Roger Penter

Kaakkois-Suomi: Helmi Rantanen

Lapin piiri: Kerttu Kajander

Lounais-Suomen piiri: Kerttu Kajander

Pirkanmaan piiri: Eino Koskinen

Pohjanmaan piiri: Vilja Vänskä

Pohjois-Suomi: Helmi Rantanen

Savo-Karjalan piiri: Vilja Vänskä

Sisä-Suomen piiri: Markus Koski

Uudenmaan piiri: Petra Varjus

Lisätietoja

Markus Koski
Puheenjohtaja
+358 44 777 0561
markus.koski@nuva.fi