Hyppää sisältöön

XXIV Liittokokouksen julkilausuma: Nuorten osallisuus ei saa unohtua aluevaaleissa eikä aluehallintojen valmistelussa

Suomessa käydään ensi tammikuussa historian ensimmäiset aluevaalit. Aluevaltuustoihin valitaan edustajia ympäri Suomea päättämään alueiden sote- ja pelastusasioista. On äärimmäisen tärkeää, ettei nuoria jätetä uudistuksen ja alueiden päätöksenteon ulkopuolelle.

On ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella hyvinvointialueella on toimiva nuorisovaltuusto, jonka toimintaedellytykset ovat turvattu riittävillä resursseilla, vastavalittu puheenjohtaja Nette Rimpioja linjaa.

Suomalainen nuorisovaltuustokenttä on vahvempi kuin koskaan aikaisemmin. Nuorisovaltuutetut käyttävät merkittävää päätösvaltaa kunnissa ja alueissa koko Suomessa. Myös nuorten yleinen kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin näkyy ympäri maata, muun muassa mielenosoitusten ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvan mikrovaikuttamisen muodossa.

Esimerkiksi ilmastonmuutos ja maapallomme tulevaisuus on meitä kaikkia nuoria yhdistävä uhka, jonka estämiseen tarvitaan jokaisen yhteiskunnan jäsenen panosta, puheenjohtaja Nette Rimpioja kertoo.

Suomi on maailman onnellisin maa, mutta yhteiskunnalliset ongelmat, kuten syrjäytyminen ja radikalisaatio, uhkaavat yhteiskuntarauhaa. Nuorisovaltuustot sekä muut demokratiaa rikastavat osallisuuden muodot tuovat yhteiskuntaamme vakautta ja tasapainoa. Osallisuuden tulee olla saavutettavaa: sukupuoli, sosioekonominen asema, uskonto, etninen tausta tai kieli ei saa olla este kuulluksi tulemiselle. Mahdollistetaan yhdessä nuorten osallisuus ja hyvinvointi.

Ensi tammikuussa käytävissä aluevaaleissa on riskinä saada historian alhaisimmat äänestysaktiivisuusluvut etenkin nuorten keskuudessa. Vetoamme kaikkiin yhteiskunnan toimijoihin: tulkaa mukaan tekemään töitä nuorten äänestysaktiivisuuden edistämiseksi, jotta aluevaalien äänestysprosentti saadaan mahdollisimman korkeaksi. Jos äänestysprosentti jää matalaksi, on vaikeaa sanoa tulosta aidosti demokraattiseksi. Aluevaaleissa tulee nostaa esille nuorille tärkeitä teemoja, kuten kestävä kehitys ja kattavat mielenterveyspalvelut.

Nuorten ehdoilla kehitetyt alueet palvelevat kuntien ja alueiden elinvoimaa vuosikymmeniksi eteenpäin, linjaa puheenjohtaja Nette Rimpioja.