Hyppää sisältöön

Yhdessä voimme muuttaa Eurooppaa

Paikallisella sekä kansallisella tasolla nuorille on tarjolla useita erilaisia tapoja vaikuttaa ja osallistua, mutta edelleen moni kokee EU:n tasolla vaikuttamisen haastavaksi ja EU:ta käsittelevät asiat kaukaisiksi.

Tunnistan piirteen itsestäni muutaman vuoden takaa, ennen kuin pääsin mukaan järjestötoimintaan ja sitä kautta tutustuin Euroopan Unioniin paremmin.

Ennen pandemia-aikaa kansainvälisyys ja EU-vaikuttaminen tiivistyivät omalla kohdallani satunnaisiin koulujen vaihtoviikkoihin ja EU-aiheisiin tapahtumiin, mutta etäilyn helpottuessa mahdollisuudet toimia yhdessä muiden eurooppalaisten nuorten kanssa ovat lisääntyneet ja EU:sta on tullut osa arkea.

Yhdessä tekeminen ja vaikuttaminen ovat huipentuneet pandemia-ajan jälkeisiin vierailuihin ulkomailla, kun yhteiset suunnitelmat ja tapaamiset on vihdoin päästy toteuttamaan.

Olen huomannut, että vaikutusmahdollisuuksia löytyy, mutta ne ovat usein piilossa.

Yhteiset, EU-aiheiset, projektit tutustuttavat EU:hun, rakentavat yhteisöllisyyttä ja antavat uusia kokemuksia. Nuorilla on valtava määrä ajatuksia, mihin suuntaan Euroopan Unionin tulisi tulevaisuudessa edetä, ja minkälaisia toimenpiteitä tulisi tehdä globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen tai eriarvoisuuden, ratkaisemiseksi. Jos jätämme nuoret ajatuksineen huomiotta, menetämme kullanarvoisia ideoita ja tekijöitä.

Valtakunnallisesti asioiden pitäminen kaukaisena näkyy europarlamenttivaalien alhaisessa äänestysprosentissa. Voidaan ajatella, että vuoden 2019 EU-vaalien aikaisempaa korkeamman äänestysprosentin takana olivat nimenomaan eurooppalaiset nuoret, jotka haluavat osoittaa kiinnostuksensa yhteisiä asioita kohtaan.

Tällä hetkellä monet nuorten vaikuttamismahdollisuudet EU-asioihin ovat heiveröisiä, vaikka unionin tavoitteisiin kuuluu osallisuuden vahvistaminen.

On ensiarvoisen tärkeää, että nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia EU:ssa lisättäisiin ja nykyiset olisivat mahdollisimman saavutettavia. Jos EU ja sen jäsenmaat tekevät ennakkoluulottomasti töitä nuorille tärkeiden teemojen edistämiseksi ja osallistavat nuoria, kaikki voittavat, kun EU-asiat alkavat kiinnostaa. Tämän päivän poliittiset päätökset kuitenkin tehdään niistä ongelmista, jotka vaikuttavat nuoriin huomenna.

Yksi hyvä matalan kynnyksen osallistumistapa nuorelle on liittyä mukaan yhdessä.eu-yhteisöön, joka koostuu ihmisistä ympäri Eurooppaa. Kaikilla yhteisöön kuuluvilla on yhteinen tavoite: saada ihmiset toimimaan demokratian hyväksi. Yhteisö tarjoaa tietoa ja mahdollisuuksia, jolloin yhä useampi nuori pääsee vaikuttamaan ja tapaamaan päättäjiä.

Näin eurooppalaisten vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät entisestään ja yleinen kiinnostus kasvaa yhteisten projektien myötä. Yhteisön kautta löytää helposti itseään kiinnostavia tapahtumia ja kursseja joko verkossa tai eri puolilla Eurooppaa.

Tule sinäkin rohkeasti mukaan yhdessä.eu-yhteisöön ja tehdään yhdessä Euroopasta entistä parempi paikka meille kaikille. EU antaa meille todellisen mahdollisuuden muuttaa maailmaa!

Vilhelmiina Vierjoki
1. varapuheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto