Hyppää sisältöön

Asiantuntijuutta päätöksentekoon nuorisovaltuustolta

Noin 98 prosentissa Suomen kunnista toimii nuorisovaltuusto tai muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa tulisi olla nuorisovaltuusto ja sillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Käytännön tasolla nuorisovaltuustojen vaikuttamismahdollisuudet ovat kuitenkin kuntakohtaisia.

Nuorisovaltuustojen vaikuttamismahdollisuudet vaihtelevat suuresti. Toisia kuullaan enemmän, jo lähes itsestäänselvyytenä, kun taas toisaalla nuorten on hankalampaa saada äänensä kuuluviin.

Millainen olisi unelmien nuorisovaltuuston asema kaupungin päätöksenteossa? 

Toimin Nokian kaupungin nuorisovaltuuston puheenjohtajana kolmen kauden ajan vuosina 2020–2022. Tänä aikana minulle hahmottui käsitys siitä, mitä nuorisovaltuusto voi parhaimmillaan olla.

Monelle kuntalaiselle tai viranhaltijalle nuorisovaltuustot ovat vielä uusi käsite. Usein eri tilaisuuksissa törmäsin ihmisiin, joilla ei oikein ollut käsitystä nuorisovaltuuston toiminnasta. Pääsikin usein selittelemään, mikä nuorisovaltuusto oikein on. ”Oletteko te poliitikkoja”, kysytään usein. Tähän minulla on tapana vastata, että välillä ollaan ja välillä ei olla. Mutta mitä tämä tarkoittaa?

Nuorisovaltuusto saa ja sen tuleekin olla aktiivinen ja äänekäs nuorten puolustaja. 

Kunnassa päätöksentekijöitä jaetaan kahteen luokkaan: politiikkoihin ja viranhaltijoihin. Poliitikot vaikuttavat asioihin vaaleissa saadun mandaatin kautta, kun taas viranhaltijat valitaan tehtäviinsä asiantuntemuksen perusteella. Parhaimmillaan nuorisovaltuusto on kumpaakin.

Nuorisovaltuustot ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia ja lähtökohtana onkin, että nuorisovaltuutettu ajaa poliittisen agendan sijaan kuntansa nuorten etua. Nuorisovaltuusto saa ja sen tuleekin olla aktiivinen ja äänekäs nuorten puolustaja. 

Kotikunnassani nuorisovaltuusto on ajanut muun muassa mopoaluetta ja uutta nuorisotilaa.

Poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen on mielestäni yksi parhaista keinoista vaikuttaa nuorisovaltuustoissa. Useassa kunnassa nuorisovaltuustoilla on läsnäolo- ja puheoikeus keskeisissä toimielimissä, kuten kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa.

Omassa kotikunnassani nuorisovaltuusto on ajanut muun muassa mopoaluetta ja uutta nuorisotilaa. Nämä ehdotukset ovat tulleet nuorisovaltuuston ulkopuolisilta nuorilta. Ideoita ajettiin läpi viemällä viestiä eteenpäin niin kunnan toimielimissä kuin paikallismediassakin.

Nuorisovaltuutetut ovat nuorten asiantuntijoita

Nuorisovaltuusto ei ole pelkästään ryhmä poliitikkoja, joiden vaikutuskanava olisi vain poliittiset toimielimet. Nuorisovaltuutetut ovat oman alansa asiantuntijoita: nuorten asiantuntijoita. 

Kuntien hallinnossa työskentelee paljon päteviä viranhaltijoita, jotka valmistelevat päätöksiä. Aikuisille on kuitenkin useassa tapauksessa hyötyä nuorten näkökulmasta. Siksi nuorisovaltuustoon olisi syytä suhtautua myös asiantuntijoina ja osana kunnan organisaatiota.

Ihannetilanteessa nuorisovaltuuston tuoma arvo valmisteluun nähdään ja viranhaltijat ovat itse yhteydessä nuorisovaltuustoon.

Minusta on hyvä, että kotikuntani nuorisovaltuustolla on edustus myös oleellisissa kunnan sisäisissä työryhmissä. Niissä pöydissä ei ole välttämättä aina mukana poliitikkoja. 

Ihannetilanteessa nuorisovaltuuston tuoma arvo asioiden valmisteluun nähdään ja viranhaltijat ovat itse yhteydessä nuorisovaltuustoon, kysyen nuorten näkökulmaa erilaisiin asioihin.

Nokialla kehitettiin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja nuorille. Tätä valmistellessa viranhaltijat kuulivat nuorisovaltuuston mielipidettä esimerkiksi palvelujen verkkosivujen suunnitteluvaiheessa. Tällaista asiaa ei lautakunnan kokouksessa käsitellä, mutta nuorisovaltuusto pystyi tuomaan kehitystyöhön oman asiantuntemuksensa: nuorten näkökulman. 

Usein asioihin on helpompaa vaikuttaa sisältäpäin, kuin huudella ulkopuolelta.

Miten nuorisovaltuusto saavuttaa asiantuntijan roolin? 

Miten nuorisovaltuuston toiminnan saisi kunnan rakenteisiin mukaan niin, ettei nuorisovaltuuston aina tarvitse pitää itsestään meteliä, vaan osallistamista tapahtuisi automaattisesti? 

Vastaus: hyvä vaikutelma. 

Kuten alussa totesin, usealle viranhaltijalle nuorisovaltuusto voi olla uusi käsite. Nuorisovaltuutettujen pitää todistaa oma asiantuntemuksensa tuomalla nuorten ajatuksia esiin oma-aloitteisesti. Näin viranhaltija voi huomata, että nuorisovaltuuston kuuleminen ei olekaan ”pakkopullaa”. Nuoret tuovat oikeasti uutta näkökulmaa valmisteltavaan asiaan.

Viranhaltijat: kuulkaa nuorisovaltuutettuja, nuorisovaltuutetut: olkaa aktiivisia

Haluan rohkaista tätä lukevia viranhaltijoita kuulemaan nuorisovaltuutettuja ja ottamaan sen hyödyn käyttöön työssänne, jota nuoret asiantuntijat voivat teille antaa. 

Teille nuorisovaltuutetuille muistutan siitä, että asioihin kannattaa ottaa aktiivisesti ja rohkeasti kantaa, sillä nuorisovaltuuston kautta asioihin voi todella vaikuttaa.

Nuorisovaltuutetut: antakaa äänenne kuulua.

Jos kuntanne nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuudet eivät kuitenkaan ole vielä hyvät ja teistä tuntuu, ettei nuorisovaltuustoanne kuulla tarpeeksi, muistakaa: muutos on aina pitkä prosessi.

Kuntahallinnossa on usein pitkään jatkuneita perinteitä, mutta nuorisovaltuusto voi haastaa päätöksenteon ”vanhoja menetelmiä”. Muutos voi lähteä juuri teistä, mutta toimintakulttuurin muuttaminen vie aikaa. On parempi liikkua hitaasti oikeaan suuntaan, kuin jäädä paikalleen. 

Avain toimintakulttuurin muuttamiseen on kommunikaatio. Keskustelkaa rohkeasti päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa siitä, mitä lisäarvoa nuorisovaltuusto voi päätöksentekoon tuoda. Antakaa äänenne kuulua.


Blogin on kirjoittanut liittohallituksen jäsen Markus Koski. Lue myös Markuksen blogi Aktiivipäivistä!

Lisätietoja

Markus Koski
Puheenjohtaja
+358 44 777 0561
markus.koski@nuva.fi