Hyppää sisältöön

Kehysriihi: Mitä jäi käteen?

Ennen kehysriittä ilmaisimme huolemme siitä, syventyvätkö nuorten haasteet ja heikentyykö nuorten toimeentulo entisestään. Peräänkuulutimme oikeudenmukaista politiikkaa, joka asettaa nuoret etusijalle. Lopputulos oli pettymys.

Lapset ja nuoret

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on kiitollinen siitä, että hallitus tunnistaa nuorten pahoinvoinnin ja haasteet. Hallitus ilmoitti laativansa lapsiin ja nuoriin kohdistuvan toimenpidepaketin, jolle on varattu rahoitusta 5 miljoonaa euroa. Pakettiin sisältyy  lisärahoitusta koulu- ja oppilasnuorisotyölle, mielenterveyden matalan kynnyksen chat-palveluihin, lastensuojeluun, sekä ensi- ja turvakodit.  Myös kiusaamisen vastaiseen työhön myönnetty 5 miljoonan kertarahoitus on hieno asia. Nuva ry toivoo, että kiusaamisen vastaiseen työhön panostetaan myös jatkossa ja rahoituksesta pidetään kiinni pitkällä tähtäimellä. 

Tämä tukipaketti on kuitenkin kohtuuttoman pieni suhteessa esimerkiksi sosiaalihuollon ja järjestöjen leikkauksiin. Hallitus ilmoitti kehysriihessä leikkaavansa yleishyödyllisten yhteisöjen, eli esimerkiksi voittoa tavoittelemattomien järjestöjen avustuksista 76 miljoonaa, joka tarkoittaa suoria vaikutuksia järjestötasolla toteutettaviin nuorten tukipalveluihin, sekä harrastustoimintaan. Lisäksi sosiaalihuollosta leikataan 100 miljoonaa.

Kun tarkastelemme sopeutustoimien kokonaisuutta, on 10 miljoonan euron paikallinen tuki kuin itse aiheutetun murtuman päälle laitettu laastari. Auttaa vähän, mutta sillä ei ongelmia ratkaista.

Markus Koski, puheenjohtaja

Toimeentulon näkökulmasta huomionarvoinen asia on, että yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin, joka tulee vaikuttamaan myös nuorten ja perheiden kulutukseen. Muutaman euron tuotteissa hintojen nousu ei ole niin suuri, mutta isoissa kertahankinnoissa lisäys voi olla merkittävä. ALV-korotus koskee esimerkiksi kulutustavaraa kuten vaatteita, ja erilaisia palveluita.

Koulutus

On tärkeää tunnistaa, että moni nuori on myös opiskelija. Niinpä opiskelijoihin kohdistetut leikkaukset kasautuvat nuortenkin niskaan. 

Ei ole kauaa, kun juhlimme maksutonta toista astetta. Nyt hallitus päätyi rajaamaan maksuttoman oppimateriaalin kalenterivuoteen, jolloin nuori täyttää 18 vuotta. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen on tulossa merkittävä leikkaus, joka kohdentuu jo yhden tutkinnon suorittaneisiin. Olemme huolissamme siitä, kuinka nuoret voivat uudelleen kouluttautua tarpeen vaatiessa. Lisäksi opiskelijoiden palauttaminen asumistuesta asumislisään tarkoittaa merkittäviä heikennyksiä opiskelijan kokonaistoimeentuloon. 

Yhdymme Suomen Lukiolaisten Liiton, sekä SAKKIn ja OSKUn huoleen siitä, miten toimet vaikuttavat koulutukselliseen tasa-arvoon, sekä heikommassa asemassa oleviin nuoriin. Maksuttoman koulutuksen ikärajan lasku tarkoittaa, että nuoret, joiden opinnot ovat pitkittyneet esimerkiksi mielenterveyshaasteiden tai sairastumisen takia, joutuvat maksamaan koulutuksestaan pidempään, kuin suunnitelmallisessa tahdissa edistyvät. 

Kunnat ja hyvinvointialueet

Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta lisätään pysyvästi 277 miljoonalla eurolla. Lisäksi ansiotulovähennyksen poisto ja työtulovähennyksen kasvatus lisäävät kuntien verotuloja. Nuva ry toivoo, että tämä lisäraha turvaa osittain esimerkiksi lasten ja nuorten palveluiden, kuten nuorisotyön ja liikuntapalveluiden tulevaisuutta. 

Kehysriihessä kerrottiin, että kuntiin ja hyvinvointialueisiin on kohdistumassa myös säästötoimia. Nämä säästöt on tarkoitus saada hallinnosta ja avustuksista sekä koulutuksesta. Hyvinvointialueiden säästötoimiksi esitettiin myös hoitotakuuaikojen pidennystä ja asiakasmaksujen korotusta. Viimeisimmäksi mainitut asiat ovat kuitenkin hyvinvointialueiden päätettävissä, joten kannustamme nuorisovaltuustoja seuraamaan aktiivisesti oman hyvinvointialueen päätöksentekoa.

Päättäjä, muistathan myös nuoria

Kritisoimme aiemmin hallituksen ristiriitaista politiikkaa, jossa korostetaan nuorten hyvinvointia, kun samalla kohdennetaan leikkauksia nuoriin. Käteen kehysriihestä jäivät samat ristiriidat, nopeat ja arvaamattomat korjaustoimet, sekä huoli nuorten tulevaisuudesta, kun aiemmin. 

Näennäiset panostukset eivät riitä. Tarvitsemme konkreettisia ja pitkäaikaisia toimia nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Tämä onnistuu vain, jos lapsiin ja nuoriin kohdistuvia toimien vaikutuksia tarkastellaan johdonmukaisesti.

Markus Koski, puheenjohtaja

Vaadimme jo aiemmin oikeudenmukaista ja nuoret huomioon ottavaa politiikkaa kehysriihessä. Tämä ei kuitenkaan toteutunut. Kehysriihen tiedotustilaisuudessa kuulimme valtiovarainministeri Purran toteavan, ettei selvityksiä leikkausten seurauksista ole ehditty tehdä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto vaatiikin, että sopeutustoimien toimeenpanovaiheessa tehdään laajat lapsivaikutusarviot ja tarvittaessa lapsiin ja nuoriin kohdistuvia sopeutustoimia perutaan.

Lisätietoja

Markus Koski
Puheenjohtaja
+358 44 777 0561
markus.koski@nuva.fi